Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність — це один із видів юридичної від­повідальності, якому притаманні, всі ознаки останньої (настає при наяв­ності вини

Адміністративна відповідальність — це один із видів юридичної від­повідальності, якому притаманні, всі ознаки останньої (настає при наяв­ності вини, на основі норм права, за правопорушення, пов'язана з дер­жавним примусом). Разом з тим адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу, наділена всіма його якостями.

Основні риси адміністративної відповідальності ü підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок). Законодавством передбачена адміністра­тивна відповідальність за дії з ознаками злочину, що не мають великої суспільної небезпеки;
ü притягнення до адміністративної відповідальності — це обов'язок державних органів, яким це право надано чинним законодавством;
ü суть, адміністративної відповідальності полягає також в тому, що до винних у скоєнні правопорушення застосовуються адміністративні стягнення;
ü законодавством встановлений особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності;
ü цей вид юридичної відповідальності врегульований нормами адміністративного права, у яких дається повний перелік адміністративних проступків, адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати. До адміністративної відповідальності притягаються порушники загальнообов’язкових правил (норм), встановлених повноважними органами. Суб’єктами правопорушень можуть бути як фізичні особи – громадяни і посадові особи, так і юридичні.

Таким чином, адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб перед органами державної виконавчої влади, а у випадках, встановлених законом, – перед судом (суддею), за порушення загальнообов’язкових адміністративно-правових норм на основі застосування до винних адміністративних стягнень.

Адміністративна відповідальність настає за скоєння адміністративного проступку.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

       
 
 
   

 


Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених законом. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

 

 

ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. Щире розкаяння винного. 2. Відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди. 3. Вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин. 4. Вчинення правопорушення неповно-літнім. 5. Вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.   Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.   Орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і обставини, не зазначені в законі. 1. Продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її. 2. Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин. 3. Втягнення неповнолітнього в право-порушення. 4. Вчинення правопорушення групою осіб. 5. Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин. 6. Вчинення правопорушення в стані сп'яніння.   Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.  

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 576; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.