Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціальна відповідаль­ність, як складова сучасної моделі бізнесу


Література: 24, 25, 27, 33, 35

ТЕМА 1.5. СОЦІАЛЬНА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

Аналіз результатів

Планування бюджету

PR-фахівець, що займається плануванням проекту, повинен розглянути, які медіа можуть бути найкраще використані для досягнення цільової аудиторії з урахуванням заданих бюджетних обмежень. У розглянутій нами моделі планування бюджет стоїть під п'ятим пунктом, проте цілком можливо було б почати все роботу з визначення загальної суми, яку потрібно витратити.

 

PR - це вид діяльності, який вимагає інтенсивної праці, і найдорожчою статтею витрат є робочий час. Інші важливі статті витрат - друк внутрішньофірмових видань і створення відеоматеріалів. Однак витрати на створення відеоматеріалів можуть бути віднесені на декілька бюджетів, наприклад, для проекту, коли будівельні роботи знімаються з самого початку і до їх повного завершення. Крім того, завершені відеоматеріали можна показувати протягом декількох років, тому майбутні бюджети повинні містити пункти, що враховують витрати на їх поширення, підтримання в нормальному стані і підготовку, при необхідності продовження, чим необхідно займатися до тих пір, поки первинні витрати є економічно виправданими.

 

Методи оцінювання результатів повинні бути визначені ще на стадії планування. Під час виконання програми можна, і це доцільно робити, перевіряти працездатність і придатність вибраних прийомів оцінки.

 

Оскільки в програмі задаються завдання, з'являються цільові показники, на основі яких можна порівняти отримувані результати; це корисно робити навіть у тому випадку, якщо цілі задаються в якісному, а не кількісному вигляді, наприклад, забезпечення більш доброзичливого ставлення ЗМІ.

 

З огляду на новий характер економічної діяльності, пов’язаний з ризикованими технологіями та виробництвом, наріжним каменем постає проблема відповідальності.

Соціальні й моральні зобов'язання компанії прийнято розглядати в парадигмі чотирьох рівнів відповідальності ділової організації:Рівень економічної відповідальності відноситься до базової обов'язкової відповідальності, яку організація і її керівництво несуть перед власником (або власниками) і полягає в тім, щоб приносити прибуток, тобто виконувати своє основне призначення як інструмента бізнесу;

Рівень правової відповідальності – дотримання закону є обов'язком будь-якої організації, порушення якої спричиняє серйозні санкції з боку держави і його силових структур;

Рівень етичної відповідальності - полягає в погодженні моральних принципів суспільства й самої компанії. Погодженість відповідальності на цьому рівні – стає можливою якщо на неї не розповсюджується тверде формальне регулювання;

Рівень соціальної відповідальності - полягає в сприянні поліпшенню добробуту й підвищенню якості життя суспільства. Він перебуває на самій вершині піраміди відповідальності й не регулюється ніякими формальними або неформальними відносинами. Це - бажаний рівень відповідальності, що виправдовує соціальне існування організації

 

Соціальна відповідаль­ність притаманна сучасній моделі бізнесу:

1. Громадськість як головний замовник має разом із державними органами допомогти бізнесу усвідомити свою соціальну відповідальність та ефективно реалізувати її з використанням усього комплексу механізмів.

2. Держава на законодавчому рівні та на рівні місцевого самоврядування має створити такі прозорі та сприятливі організаційно-правові умови для бізнесу, які би реально стимулювали його соціальну відповідальність.

3. Бізнес має орієнтуватись на найбільш ефективні сучасні форми і методи реалізації соціальної відповідальності на внутрішньому, зовнішньому та суспільному напрямках через затвердження корпоративних етичних норм, впровадження систем управління якістю товарів і послуг, співпрацю із владою та громадськістю, наполегливе виховання власного персоналу.

Відповідальність бізнесу щодо вирішення соціальних проблем підтримують політичні і громадські інститути. Це те, що виходить за межі визначених законами вимог або надвимог. Серед останніх в аспекті соціальної відповідальності можна виділити основні :

· довгострокові перспективи в соціально зорієнтованому суспільстві;

· сприятливі умови для бізнесової діяльності, які сприяли б формуванню привабливого образу підприємця;

·зміна потреб. Пов'язані з бізнесом соціальні очікування сьогодні ра­дикально змінилися і залучення компаній до вирішення соціальних проблем стає вкрай необхідним;

· наявність важливих ресурсів для надання допомоги у вирішенні соціальних проблем;

· моральні норми соціальної поведінки підприємця. Як член суспільства він повинен керуватися нормами моралі.

Варто зазначити, що ідея соціальної відповідальності бізнесу оформилася лише у другій половині минулого століття, а у 1999 році на Всесвітньому економічному форумі у Давосі було презентовано концептуальний документ глобального масштабу – „Всесвітня відповідальність”.

Одним з визначень соціальної відповідальності бізнесу є, визначення, дане американським економістом Арчі Керроллом: «Соціальна відповідальність бізнесу – це здатність компанії відповідати економічним, правовим та етичним очікуванням суспільства” .

Концепція корпоративної соціальної відповідальності була запропонована Кітом Девісом у 1975 році. Вона охоплює п’ять ключових положень:

1. Соціальна відповідальність виникає із суспільної влади. Органи влади мають створювати умови і показувати приклади соціальної відповідальності.

2. Бізнес має діяти як двостороння відкрита система: з одного боку, враховувати вплив суспільства, ринкові сигнали, а з іншого - бути відкритим у своїх операціях для громадськості.

3. Соціальні витрати мають бути ретельно обчислені й розглянуті з погляду правомірності їх віднесення до собівартості виготовлення того чи іншого продукту, надання послуг.

4. Соціальні витрати, що розподіляються за кожним продуктом, послугою, видом діяльності, в кінцевому підсумку оплачуються споживачем.5. Ділові організації, як і громадяни, залучаються до відповідальності за розв’язання поточних соціальних проблем, які перебувають за межами звичайних сфер їхньої діяльності. Аналізуючи діяльність багатьох корпорацій, Кіт Девіс та інші дослідники дійшли висновку, що соціальна відповідальність сприяє розвиткові компаній, і навпаки, уникнення соц. відповідальності звужує можливості успіху організацій.

 

Це дало змогу сформулювати “залізний закон відповідальності”, згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, хто не використовує наявну владу в такому напрямі, що його суспільство розглядає як відповідальний, має тенденцію втратити цю владу.

В Україні Кредитна спілка «Перше кредитне товариство» з 2006 року почала оприлюднювати свій соціальний звіт про втілення спілкою основних принципів етичного ведення бізнесу, соціальної та кадрової політики.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вибір медіа і методи роботи з ними | Непроста, але дієва практика

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 766; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.