Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Реалізація пріоритетних державних цільових програм

Пріоритетні завдання податкової політики

Пріоритетними завданнями податкової політики у 2014 році будуть мінімізація ризиків ухилення від сплати податків та максимальне сприяння розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового (соціального) навантаження на фактори виробництва та спрощення адміністрування податків, зокрема:

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;

встановлення об'єктивних критеріїв, вимог щодо надання податкових пільг;

удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та зменшенню податкових зобов'язань;

розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів;

запровадження податку на багатство та розкіш;

підвищення ставок плати за користування надрами;

запровадження механізмів трансфертного ціноутворення;

адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами;

якісне обслуговування платників податків із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімізація витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою.

Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься в межах Державного бюджету України на 2014 рік відповідно до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Забезпечення стійкого економічного розвитку регіонів здійснюватиметься шляхом:

визначення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України не нижче показника 2013 року (42 відсотки) з урахуванням:- розмежування на законодавчому рівні доходів між державним та місцевими бюджетами;

- надання соціальних гарантій та виконання соціальних ініціатив Президента України;

- зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- внесення змін до актів податкового законодавства в частині їх впливу на доходи місцевих бюджетів;

- проведення адміністративної та адміністративно-територіальної реформи;

- реалізації державної боргової політики, у тому числі щодо здійснення запозичень на місцевому рівні;

- подальшого реформування медичної галузі;

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів;

удосконалення формульного підходу до розрахунку доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів;

підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних показників із стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територій та запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;

оптимізації мережі бюджетних установ;

збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів за пріоритетними напрямами розвитку регіонів;

надання державної підтримки через державний фонд регіонального розвитку;

завершення реалізації пілотних проектів з відпрацювання моделі реформування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві".

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 491; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.