Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна характеристика і особливості конструкції індукційних дефектоскопів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В цього типу дефектоскопах повинен бути вузол намагнічування. В якості первинних приймачів інформації використовуються індукційні пасивні перетворювачі. Дефектоскопами контролюють вироби із феромагнітних матеріалів (труби, листи). Їхніми перевагами є простота конструкції, підвищена надійність і зручність в експлуатації.

Як недолік слід вказати на необхідність розробки конкретної конструкції для конкретних об’єктів контролю.

 

Дефектоскопічна установка ИПН-3.

Вона призначена для контролю дефектів безшовних гарячекатаних феромагнітних труб. ЇЇ принцип дії базується на визначенні градієнта магнітного поля дефекту при циркулярному намагнічуванні виробів.

Установка складається з двох блоків: механічного і електронного. Механічний забезпечує обертово-поступальний рух труби, чим досягається сканування по гвинтовій лінії. При намагнічуванні через контактні ролики пропускається струм 600-1500 А. Для цього використовується спеціальний мотор-генератор типу АНД- 2500/5000 або випрямляч ВАГК-12/6-3000.

Електронний блок здійснює підсилення сигналів індукційних перетворювачів. З метою безконтактного передавання інформації низькочастотний вхідний сигнал індукційного перетворювача попередньо модулюють напругою несучої частоти. Тому сигнал з індукційного перетворювача попадає на підсилювач високої частоти, амплітудний детектор, підсилювач низької частоти і обмежувач амплітуди сигналів. Електронний блок містить чотири вузли з двома індукційними перетворювачами кожен, які об’єднуються за допомогою схеми “АБО”, і сигнали з яких поступають на пороговий пристрій блоку автоматики. Блок-автоматики, в свою чергу, містить реле перемикань, пристрої блокування і світлової сигналізації.

Установкою ИПН-3 контролюють труби діаметром 30-102 мм з товщиною стінки до 8 мм. Вона забезпечує виявлення тріщин глибиною більше 10% товщини стінки при швидкості руху труби 1,5 м/с.

 

Дефектоскопи ДИТ-1К, ДК-1М.

Ці дефектоскопи призначені для контролю електрозварник і безшовних котельних труб.Дефектоскоп ДИТ-1К забезпечує контроль труб діаметром 20-102 мм при їх швидкості руху до 3,4 м/с, а дефектоскоп ДК-1М контролює труби діаметром 25-60 мм (холоднокатані труби), з швидкістю руху труби 1,5 м/с. Товщина стінок труб не повинна перевищувати 6 мм.

Особливістю обидвох вказаних дефектоскопів є використання обертової навколо труби безконтактної системи намагнічування у вигляді двохполюсного електромагніту.

В приладі ДИТ-1К використовується чотири двохкотушкових диференціальних індукційних перетворювачів, які з’єднані в груповий перетворювач. ДК-1М має 14 індукційних перетворювачів, які з’єднані по 7 штук у дві підгрупи. В підгрупі з’єднання послідовні, а групи між собою з’єднані зустрічно. Це дає можливість усунути вплив вібрації і контролювати тріщини глибиною від 0,22 мм, а також підповерхневі дефекти труб під час руху.

 

Дефектоскоп МД-90И

Цей автоматизований дефектоскоп призначений для контролю холоднокатаних смуг, шириною 560-2500 мм у виробничих лініях агрегатів поперечного різання при швидкості до 5 м/с.

Він містить: систему намагнічування контрольованої смуги – полюсні електромагніти; систему сканування смуги індукційними перетворювачами – блоки зняття сигналів; апаратуру обробки інформації – стійку приладів з підсилювально-реєструючими блоками, блоком живлення і блоком спостереження.

Конструктивною особливістю є розміщення системи намагнічування під контрольованою смугою і її виконання у вигляді електромагнітів, які створюють прикладене магнітне поле. Над смугою знаходяться індукційні перетворювачі (96 обертових і 12 нерухомих), які розміщенні з зазором 3 – 5 мм від рухомої смуги.

Дефектоскоп забезпечує контроль смуг із низьковуглецевих сталей товщиною 0,5 – 2,5 мм і виявлення таких дефектів: зварний шов, рвана кромка, дірка, раковина, втиснення, вкатана окалина та інші порушення суцільності металу глибиною понад 5% від товщини смуги.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Таблиця 3.3 - Характеристики демагнетизаторів | ФЕРОЗОНДОВІ МАГНІТНІ ДЕФЕКТОСКОПИ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I тема 15.1 Особливості правового регулювання окремий видів господарським договорів
 2. II. Загальна методика формування підсумкової оцінки.
 3. IV. Характеристика основных поражающих факторов, величины и структуры потерь населения при катастрофах
 4. VIII.1. Общая характеристика внимания.
 5. VIII.3. Виды внимания и их характеристика.
 6. XIII. 1. Воля как характеристика сознания.
 7. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 8. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 9. Акционерные общества (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права акционеров, органы управления и контроля).
 10. Алюминий и его сплавы, их характеристика. Деформируемые сплавы алюминия. Деформируемые и литейные сплавы алюминия. Порошковые сплавы.
 11. Анатомо-фізіологічна характеристика
 12. Анатомо-фізіологічні особливості немовляти.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.