Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дочірні і залежні компанії


ХОЛДИНГОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БНК

Більшість багатонаціональних компаній розвинених країн Європи і Північної Америки організована за ієрархічним принципом і мають холдингову форму організації. Холдингова компанія є особливим типом фінансової або фінансово-промислової компанії, що створюється для володіння контрольними пакетами акцій (контрольними паями) інших фірм з метою ділового контролю над ними і управління їх діяльністю. При обговоренні різних аспектів структури і управління БНК разом з терміном «холдингова компанія» часто використовують схожі поняття «материнська» або «головна» компанія; з погляду розподілу управлінських функцій до холдингової компанії також застосовний термін «головна організація».

Якщо ступінь участі інвестора в особі холдингової компанії в акціонерному (пайовому) капіталі іншої фірми достатній, щоб здійснювати управління її поточними операціями, то така фірма може бути визначена як дочірня компанія. Загальноприйнятим вважається, що для контролю над підприємством необхідно володіти більш ніж 50 % його голосуючих (звичайних) акцій.

На практиці, проте, буває можливо, що безпосереднє володіння меншою часткою голосуючих акцій виявляється достатнім для повного контролю над фірмою з боку інвестора. Це трапляється, наприклад, якщо значна частина акцій широко розпорошена між великим числом незалежних дрібних акціонерів, і вірогідність консолідації вирішального пакету в інших руках мала. Можливо також, що холдингова компанія здійснює контроль над фірмою, розпоряджаючись її голосуючими акціями на підставі договору траста або довірчого управління.

До інших способів утримання контролю над підприємством можна віднести превалюючу участь представників головної компанії у складі ради директорів (наглядової ради) або іншого аналогічного органу, відповідального за управління дочірньою компанією в проміжках між щорічними загальними зборами акціонерів. Також певний контроль материнська компанія може здійснювати, володіючи активами або ресурсами, що мають життєво важливе значення для дочірнього підприємства за кордоном; до таких активів можуть бути віднесені торгова марка, патент, специфічна сировина. Перераховані схеми менш надійні, чим встановлення контролю над акціонерним капіталом, проте в деяких випадках їх застосування виправдане.В той же час, саме володіння більш ніж 50 % пакетом акцій є критерієм, який з погляду Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (і аналогічних нормативних документів, прийнятих в окремих країнах) дозволяє формувати консолідовану фінансову звітність БНК, що включає дані про бухгалтерський баланс і фінансові результати як холдингової компанії, так і дочірніх підприємств.

Якщо дочірня компанія в свою чергу є холдинговою по відношенню до одній або декількох фірм, то про неї говорять як про проміжну холдингову компанію або субхолдинг.

Компанія, яка знаходиться під певним акціонерним, управлінським, або фінансовим контролем з боку холдингової компанії БНК, проте не може бути віднесена до категорії дочірніх, називається залежною (також використовуються терміни «приєднана», «асоційована» і т.д.). У сукупності, створюючі МНК холдингову компанію, дочірні і залежні фірми називають групою компаній.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ФПГ Росії | Механізм створення групи компаній

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.