Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додатки. Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря. Швидкість вітру, м/с Ніч День ясно напівясно хмарно ясно


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Таблиця 1

Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.

Швидкість вітру, м/с Ніч День
ясно напівясно хмарно ясно напівясно хмарно
<0,5 інверсія     конвекція    
0,6-2,0
2,1-4,0 ізотермія ізотермія
>4,0    

Примітка:

Інверсія - такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні грунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Ізотермія - такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від поверхні.

Конвекція - такий стан приземного шару повітря, прн якому температура поверхні грунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Хмарність визначається в балах:

відсутня (ясно) – 0-2;середня (напівясно) – 3-7;суцільна (хмарно) – 8-10.

 

Таблиця 2.

Характеристики НХР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон зараження

№ п/п Назва НХР Густина НХР т/м3 Темпер.rипіння, С Порог. доза мг/хв Значення допоміжних коефіцієнтів
  К1 К2 К3 К7
Газ Рідина       Для -40о Для -20о Для 0о Для 20о Для +40о
Акролеін - 0,839 52,7 0,2* 0,013 0,75 0,1 0,2 0,4 2,2
Аміак (тиск) 0,0008 0,681 -33,42 0,18 0,025 0,04 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Аміак (ізотерм) - 0,681 -33,42 0,01 0,025 0,04 0/0,9 1/1 1/1 1/1 1/1
Ацетонітрил - 0,786 81,6 21,6** 0,004 0,028 0,2 0,1 0,3 2,6
Ацетонціангідрид     1,9** 0,002 0,316 0,3 1,5
Водень миш’яковистий 0,0035 1,64 -62,47 0,2** 0,17 0,054 0,0857 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень фтористий - 0,989 19,52 0,028 0,15 0,1 0,2 0,5
Водень хлористий 0,0016 1,191 -85,1 0,28 0,037 0,3 0,64/1 0,6/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень бромистий 0,0036 1,49 -66,77 2,4* 0,13 0,055 0,2/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Водень ціаністий - 0,687 25,7 0,2 0,026 0,4 1,3
Диметиламін 0,002 0,68 6,9 1,2* 0,06 0,041 0,5 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2,5/1
Метиламін 0,0014 0,699 -6,5 1,2* 0,13 0,034 0,5 0/0,3 0/0,7 0,5/1 1/1 2,5/1
Метил бромистий - 1,732 3,6 1,2* 0,04 0,039 0,5 0/0,2 0/0,4 0/0,9 1/1 2,3/1
Метил хлористий 0,0023 0,983 -23,7 10,8** 0,125 0,044 0,056 0/0,5 0/0,1 0,6/1 1/1 1/1
Метилакрилат - 0,953 80,2 6* 0,005 0,025 0,1 0,2 0,4
Метилмеркаптан - 0,867 5,95 1,7** 0,06 0,043 0,353 0/0,1 0/0,3 0/0,8 1/1 2/1
Нітрил акрилової кислоти - 0,806 77,3 0,75 0,007 0,8 0,04 0,1 0,4 2,4
Окиси азоту - 1,491 1,5 0,04 0,4 0,4
Оксид етилену - 0,882 10,7 2,2* 0,05 0,041 0,27 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 3,2/1
Оксид сірки 0,0029 1,462 -10,1 1,8 0,11 0,049 0,333 0/0,2 0/0,5 0,3/1 1/1 1,7/1
Сірководень 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/1 1/1 1,2/1
Сірковуглець - 1,264 46,2 0,021 0,013 0,1 0,2 0,4 2,1
Соляна кислота (к) - 1,198 - 0,021 0,30 0,1 0,3 1,6
Триметиламін - 0,671 2,9 6* 0,07 0,047 0,1 0/0,1 0/0,4 0/0,9 1/1 2,2/1
Формальдегід - 0,815 -1,9 0,6* 0,19 0,034 0/0,4 0/1 0,5/1 1/1 1,5/1
Фосген 0,0036 1,432 8,2 0,6 0,05 0,061 0/0,1 0/0,3 0/0,7 1/1 2,2/1
Фтор 0,0017 1,512 188,2 0,2* 0,95 0,038 0,7/1 0,8/1 0,9/1 1/1 1,1/1
Фосфор трихлор - 1,57 75,3 0,01 0,2 0,1 0,2 0,4 2,3
Фосфору хлороксид - 1,675 107,2 0,06* 0,003 0,05 0,1 0,3 2,6
Хлор 0,0032 1,533 -34,1 0,6 0,18 0,052 0/0,9 0,3/1 0,6/1 1/1 1,4/1
Хлорпікрін - 1,658 112,3 0,02 0,002 0,03 0,1 0,3 2,9
Хлорціан 0,0021 1,22 12,6 0,76 0,04 0,048 0,80 0/0 0/0 0/0,6 1/1 3,9/1
Етиленімін - 1,838 4,8 0,009 0,125 0,05 0,1 0,4 2,2
Етиленсуль-фід - 1,005 0,1* 0,013 0,05 0,1 0,4 2,2
Етилмеркаптан - 0,839 2,2* 0,028 0,27 0,1 0,2 0,5 1,7

 У графах 10-14 в чисельнику значення К7 для первинної хмари, а в знаменнику для наступних хмар.

У графі 6 чисельні значення токсодоз, що позначені зірочками, визначені орієнтовно.Значення коефіцієнта К1 для ізотермічного зберігання аміаку наведено для випадку розливання (викидання) у піддон.

 

Таблиця 3.

Коефіцієнти , які залежать від ступеня вертикальної стійкості повітря (СВСП)

Інверсія Ізотермія Конвекція Коефіцієнти
0,081 1,0 0,133 0,23 0,235 0,008 К8 К5

 

Таблиця 4.

Глибини зон можливого зараження НХР

 

Швидкість вітру Еквівалентна кількість НХР, (т)
м/с 0,01 0,05 0,1 0,5
0,38 0,85 1,25 3,2 4,8 9,2 29,6 52,7 65,2 81,9
0,26 0,59 0,84 1,9 2,8 5,4 7,2 16,4 28,7 35,4 44,1 87,8
0,22 0,48 0,68 1,5 2,2 5,3 11,9 20,6 25,2 31,3 61,5
0,19 0,42 0,59 1,3 1,9 3,3 4,4 6,5 9,62 16,4 20,1 24,8 48,2
0,17 0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,75 5,53 8,19 10,33 13,88 16,89 20,82 40,11 54,67 83,6
0,15 0,34 0,48 1,09 1,53 2,66 3,43 4,88 7,2 9,06 12,14 14,79 18,13 34,67 47,09 77,7
0,14 0,32 0,45 1,42 2,46 3,17 4,49 6,48 8,14 10,87 13,17 16,17 31,03 41,63 63,16
0,13 0,3 0,42 0,94 1,33 2,3 2,97 4,2 5,92 7,42 9,9 11,98 14,68 27,75 37,49 56,7
0,12 0,28 0,4 0,88 1,25 2,17 2,8 3,96 5,6 6,68 9,12 11,03 13,5 25,39 34,24 51,6
0,12 0,26 0,38 0,84 1,19 2,06 2,66 3,76 5,31 6,5 8,5 10,23 12,54 23,49 31,61 47,53
0,11 0,25 0,36 0,8 1,13 1,96 2,543 3,38 5,06 6,2 8,01 9,61 11,74 21,91 29,44 44,15
0,11 0,24 0,34 0,76 1,08 1,88 2,42 3,43 4,85 5,94 7,67 9,07 11,06 20,58 27,61 41,3
0,1 0,23 0,33 0,74 1,04 1,8 2,37 3,29 4,66 5,7 7,37 8,72 10,48 19,45 26,04 38,9
0,1 0,22 0,32 0,71 1,74 2,24 3,17 4,49 5,5 7,1 7,4 10,04 18,46 24,69 36,81
0,1 0,22 0,31 0,69 0,97 1,68 2,17 3,07 4,34 5,31 6,86 8,11 9,7 17,6 23,5 34,98

Таблиця 5.

Значення коефіцієнта К4 в залежності від швидкості вітру

 

Швидкість вітру, м/с
К4 1,33 1,67 2,34 2,67 3,34 3,67 5,68

 

 

Таблиця 6.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території | Зараженого повітря, км/год

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 411; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.