Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до персоналу шахти. Навчання з охорони праці


Під час проведення гірничих робіт адміністрація та інженерно-технічні працівники шахти зобов'язані виконувати правила безпеки, а робітники – утверджувані інструкції по професіях. Всі робітники, що поступають на шахту, мають проходити медичне обстеження. Для робітників очисних та підготовчих вибоїв один раз на рік проводиться обов'язковий медичний огляд з рентгенографією грудної клітки. Для інших професій медичний огляд проводиться один раз у два роки. Всі робітники, що поступають на шахту або переводяться на роботу за іншою професією, проходять попереднє вивчення техніки безпеки і промислової санітарії за утверджуваними програмами в навчальних пунктах шахт з відривом від роботи і обов'язковим складанням іспитів спеціальній комісії, яку очолює головний інженер шахти.

Кожному робітникові, в тому числі інженерно-технічному працівникові шахти присвоюється особистий (табельний) номер і видається жетон з цим номером. Особистому номеру підземного робітника мають відповідати номери на закріпленому за ним акумуляторному світильнику і саморятувальнику, яким працівник користується в аварійних ситуаціях (пожежа, вибух, викид газу).

Перед спуском у шахту робітники мають передчасно, згідно з установленим режимом роботи шахти, з'явитись у нарядну кімнату і отримати завдання (наряд) на виконання робіт у зазначену зміну і інструктаж з техніки безпеки. Наряд і інструктаж проводить представник технічного нагляду. Після цього робітники переходять у відділення для переодягання у спеціальну одежу. Спеціальні одежа і взуття мають бути справні і придатні для відповідних умов праці. Пошкоджене вбрання і взуття можуть стати причиною травмування або простудного захворювання.

Переодягнувшись, робітники беруть флягу з водою, термос із гарячою їжею, отримують у ламповій світильник, саморятувальник, а за необхідністю прилад для контролю газу, респіратор. За кожним робітником закріплені світильник і зарядна ячейка на зарядному столі. Всі світильники і відповідні їм зарядні ячейки пронумеровані. Перед спуском у шахту робітник має пройти в лампову через автоматичний жетонний контролер, вставити жетон в гніздо контролера, взяти світильник і перевірити його справність. Необхідно переконатися в тому, що горять дві нитки лампи розпікання і відсутня теча електроліту з акумулятора. Якщо лампа несправна, - її заміняють.Спуск людей у шахту без справних саморятувальників і світильників заборонений.

Вхід у кліть або людську вагонетку і вихід із неї можливі з дозволу рукоятника, стволового або кондуктора. Вихід із кліті або людської вагонетки можливий після повної зупинки і в одному напрямі. Пересування до місця роботи виконується за затвердженими маршрутами.

Забороняється ходіння по колії, перехід між вагонетками, їзда на електровозах і вантажних вагонетках. Пересування працівників дозволяється у виробках зі спеціально обладнаними для цього проходами.

Виїзд із шахти відбувається вкінці зміни, а під час зміни допускається тільки з дозволу представника технічного нагляду або гірничого диспетчера.

Після виїзду із шахти робітник має здати саморятувальник і світильник у лампову.

На кожній шахті має бути не менше двох окремих виходів на поверхню, обладнаних для перевезення або пересування людей. Кожен горизонт шахти повинен мати не менше двох окремих виходів на вищерозташований горизонт або на поверхню, що обладнані для перевезення або переміщення людей. Якщо виходами із шахти служать вертикальні стволи, то вони мають бути обладнані підйомами і сходними відділеннями. В одному із стволів сходне відділення може бути відсутнім, якщо є дві підйомні установки із незалежним підводом електроенергії.

Дозволяється відсутність сходного відділення в стволах глибиною 500 м, якщо в обох стволах є по дві підйомні установки з незалежним підводом енергії, або кожен ствол, крім основного підйому обладнаний аварійно-ремонтним підйомом.

Коли двома виходами із підземних виробок служать похилі стволи, то в одному з них має бути механізований підйом, а на випадок його пошкодження в стволі – вільний прохід для людей шириною не менше 0,7 м і висотою не менше 1,8 м.

Паралельно бремсбергам і похилам проводяться людські хідники, які при різниці відмітки між початком виробки та її кінцем 25 м і більше повинні мати механізовану доставку людей.

Із очисного вибою має бути два нічим не загороджених виходи: один на вентиляційний і другий – на відкотний штреки.

На крутих і крутопохилих пластах із лави потрібно мати не менше одного виходу на вентиляційний штрек і два виходи – на відкотний. Вихід із лави на відкотний штрек споруджується попереду вибою лави.

Всі підземні гірничі виробки мають бути закріплені згідно з затвердженими проектами і паспортами кріплення. До початку робіт під розписку знайомляться з паспортами кріплення всі робітники та інженерно-технічні працівники.

Всякі порушення проекту або паспорта під час проведення гірничих робіт забороняються. До роботи в очисних вибоях, обладнаних механізованими комплексами, допускаються робітники, які пройшли спеціальну підготовку з техніки безпеки.

До роботи в очисних і підготовчих виробках на пластах із загрозою раптових викидів вугілля та газу допускається робітники, що мають стаж роботи в очисних і підготовчих вибоях не менше року. При цьому робітники проходять у навчально-курсовому комбінаті спеціальну підготовку з програми "Безпечність робіт на пластах, схильних до раптових викидів вугілля і газу".

Всім робітникам, що працюють на підземних роботах, необхідно знати правила подавання першої медичної допомоги і мати при собі індивідуальні перев'язочні пакети.

Закон України "Про охорону праці" вимагає, щоб усі працівники при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань охорони праці, забороняється. Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці і проводяться: з учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів; з працівниками в процесі їх трудової діяльності.Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці. Вивчення основ охорони праці проводиться в усіх навчально-виховних закладах. Навчання студентів і учнів з питань охорони праці стосовно конкретних робіт проводиться на підприємствах, де ці роботи виконуються.

Теоретичне та виробниче навчання працівників з охорони
праці на підприємстві проводиться при підготовці,
перепідготовці, одержанні нової професії, підвищенні
кваліфікації.

Після навчання з охорони праці обов'язково проводиться
перевірка знань. Для перевірки знань працівників з охорони
праці на підприємстві утворюється постійно діюча комісія.
У складі цієї комісії повинно бути не менше трьох осіб, які
вже пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці.
Результати перевірки знань працівників з питань охорони
праці оформляються протоколами. Особам, які при перевірці
знань з питань охорони праці показали задовільні результати,
видаються посвідчення. При незадовільному результаті протягом одного місяця призначається повторна перевірка знань працівника. Якщо наступна перевірка також покаже незадовільний результат, то буде вирішуватись питання про працевлаштування працівника на іншому робочому місці. Працівники, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проходять навчання з охорони праці до початку самостійної роботи. Допуск до самостійної роботи дозволяється ті теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:

вступний; первинний; повторний; позаплановий; цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, незалежно від їх освіти, стажу робити; працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства; учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики; учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою службою охорони праці із урахуванням особливостей виробництва.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці
до початку роботи з: працівником, новоприйнятим на підприємство; працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; працівником, який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на виробництві; студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику перед виконанням нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового і професійного навчання в учбових лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях, під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо.

Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих (курсових комбінатів, після первинного інструктажу на робочому міси мають протягом 2 — 15 змін (в залежності від характері роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників.

Первинний інструктаж проводиться за програмою складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій охорони праці та технічної документації. Повторний інструктаж проводиться з усіма
працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою —1
раз у квартал, на інших роботах — 1 раз на півріччя.
Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного
інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться: при введенні в дію нових або переглянутих нормативний актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізацій устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці; при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, ще можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння; на вимогу працівників органу державного нагляду зет охороною праці, вищої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявленої незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці; при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж З0 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.

Обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантажувально-розвантажувальні роботи, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо); ліквідації аварії, стихійного лиха; проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо; екскурсіях на підприємства; організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Цільовий інструктаж фіксується документом, що дозволяє проведення робіт, наприклад: наряд-допуском.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). Первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до відповідного журналу. При цьому обов'язкові підписи, як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Працівники підприємств, а також його керівники (власники) не мають права відмовитись від навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці у тому порядку і в ті терміни, які передбачені відповідними нормативними документами.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Властивості метану,види виділення метану в шахтах | Основні положення,вимоги та норми законодавства України “Про охорону праці”

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1493; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.