Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція
Читайте также:
 1. Лекція.
 2. Лекція.
 3. Лекція.
 4. Лекція.
 5. Лекція.
 6. Лекція.
 7. Лекція.
 8. Лекція.
 9. Лекція.
 10. Лекція.
 11. Лекція.
 12. Лекція.

Зміст

1. Види образотворчого мистецтва та їх жанри. Види навчальної роботи, планування та організація навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.

2. Дидактичні принципи навчання, типи уроків.

3. Урок – основна форма організації навчально-виховного процесу. Структура уроку з образотворчого мистецтва.

4. Методика проведення уроків малювання з натури. Різновидності малювання з натури.

5. Методика проведення уроків тематичного малювання.

6. Методика проведення занять з ілюстративного малювання.

7. Методика проведення занять з декоративного малювання.

8. Ознайомлення з кольорознавством та законами композиції.

9. Методика ознайомлення з творами образотворчого мистецтва та їх авторами у початкових класах.

10. Методика позакласної роботи з образотворчого мистецтва.

11. Методика проведення уроків ліплення в школі.

12. Педагогічний малюнок на класній дошці.

13. Методика проведення уроків малювання натюрморту в початкових класах.

14. Методика малювання постаті людини.

15. Історія світового мистецтва. Поняття про малюнок, його види й образотворчі засоби.

16. Відомості про колір та його властивості. Матеріали та приладдя для роботи аквареллю.

17. Роль вчителя в навчально-виховному процесі.

 

Тема №1: Види образотворчого мистецтва та їх жанри. Види навчальної роботи, планування та організація навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.

 

План:

1. Місце і роль образотворчого мистецтва як предмета в загальноосвітній школі.

2. Види образотворчого мистецтва.

а) живопис;

б) графіка;

в) архітектура;

г) скульптура;

д) декоративно-прикладне мистецтво.

3. Жанри в мистецтві.

4. Основні види роботи на уроках образотворчого мистецтва.

 

Тези лекції:загальноосвітній предмет, малювання з натури, тематичне малювання, ілюстративне малювання, декоративне малювання, ознайомлення з творами образотворчого мистецтва та їх авторами, живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво.

 

Образотворче мистецтво як предмет відноситься до загальноосвітніх предметів, що вивчаються в масовій школі, введений в навчальний план по 1год. на тиждень. На уроках образотворчого мистецтва учні отримують знання про перспективу, колір, світлотінь, орнаментику, відомості з історії світового мистецтва, про художників та їх твори, а також про предмети і явища навколишньої дійсності. Тобто на уроках образотворчого мистецтва учні одержують знання не тільки у сфері мистецтва, але й доповнюють і поглиблюють знання з інших предметів: математики (використання геометричних фігур для побудови предметів, вимірювання, співставлення…), природознавства (явища природи, побудова і форма дерев, квітів, фруктів, овочів, листя з дерев), географії (горизонт,пейзаж ), історія (перегляд картин на історичну тематику, ознайомлення з біографічними даними художників ), музичним мистецтвом (прослуховування музичних творів під час практичної роботи ), трудовим навчанням та іншими предметами.Образотворче мистецтво є засобом розвитку певних позитивних рис характеру, волі, наполегливості у виконанні роботи, самостійності у вирішенні поставлених завдань, сприяє розвитку розумових і творчих здібностей дітей, їх фантазії, творчої культури. Спостережливості, зорової пам’яті, окоміру, просторових уявлень.

Види образотворчого мистецтва.

1. Живопис-художнє зображення навколишнього світу фарбами. Найбільш розповсюджений і яскравий вид образотворчого мистецтва. Живописний твір створюється на площині (папір, картон, дерево, стіна, скло,метал та ін..). Художник, використовуючи різноманітні художні прийоми, передає на площині об’ємну форму предметів, сприйняття повітря, загалом навколишній світ реалістичний чи вигаданий художником.

Живопис поділяється на такі види:

- Монументальний живопис (пов’язаний з архітектурою та скульптурою) – мозаїка, настінний розпис.

- Станковий живопис. Назва походить від слова «станок» (мольберт) на якому виконується художній твір. Художник свобідний у виборі формату, розміру і теми.

- Декоративний живопис. Оформлення інтер’єру (внутрішнього зображення приміщення).

- Декоративно-оформлювальний живопис. Використовується в театральному мистецтві (декорації, бутафорії ).

- Мініатюрний живопис. Походить від назви фарби «мінія» червоного кольору, якою в давнину розмальовували початкові літери в рукописних книгах. Мініатюрний – живопис малих розмірів ( малюнок на медальйонах, табакерках, годинниках).

Жанри живопису:

Портретний – зображення людини;

Пейзаж – зображення природи;

Натюрморт – зображення неживої природи;

Побутовий – відображається повсякденне життя людей;

Історико-батальний - відображає історичні події, битви.

2. Графіка – один з видів образотворчого мистецтва, який, як і живопис, зображає світ на площині, але іншими - графічними художніми матеріалами й інструментами : олівцем, фломастером, тушшю, сангіною тощо. Основними виражальними засобами художника-графіка є різноманітні лінії, штрихи, плями, крапки. Це, передусім, суворе лінійне , чорно-біле мистецтво. Твори графіки можуть бути створені і за участю кольору ( кольоровими олівцями, пастеллю,сангіною тощо.). Але порівняно з живописом колір у графіці відіграє допоміжну роль.

Графіку можна розділити на такі види:

- Станкова – рисунки, які художник створює на власний розсуд, обирає тему, засоби, формат.

- Книжкова, газетно-журнальна.

- Прикладна – афіші, оголошення,грамоти, дипломи.

3. Архітектура – мистецтво будівництва, створення будівель для життя й діяльності людей. Походить від грецького слова «головний будівельник».

За призначенням архітектуру поділяють на такі типи:

1. Житлові (сільські та міські будинки, дачі, палаци ).

2. Промислові (фабрики, заводи, електростанції, вокзали, станції метро.

3. Господарські (склади, гаражі ).

4. Суспільні (театри, клуби, навчальні заклади, музеї тощо ).

- Меморіальні пам’ятки (мавзолеї, тріумфальні арки, пам’ятники.).

4.Скульптура-це вид образотворчого мистецтва твори якого мають об’ємну форму і виготовляються з твердих і пластичних матеріалів. Слово «скульптура» походить від латинського, що означає висікати, вирізати.

Даний вид мистецтва виробляє в учнів об’ємне і просторове сприймання світу, правильне розуміння дійсності. Скульптура є круглою, тобто на неї можна дивитися з різних боків, і рельєфна , яка поділяється на горельєф, барельєф та контр рельєф. В горельєфі зображення виступає над фоном більше ніж на половину свого об’єму. В барельєфі зображення виступає не більше ніж на половину. Контррельєф - заглиблення в середину.

За призначенням поділяється на:

- Монументальну – це пам’ятники, меморіальні дошки, пам’ятні знаки. Ці скульптурні твори встановлюють у честь або на пам’ять якоїсь особи чи події.

- Монументально-декоративна скульптура служить для оформлення архітектурних приміщень та вулиць, парків, площ, алей.

- Станкова – це об’ємна скульптура невеликої форми, виготовлена на станку, спеціального призначення не має, розрахована на огляд з невеликої відстані. Скульптор сам вибирає розмір, форму, тематику створення скульптури.

- Мініатюра – це дрібна пластика (статуетки людей, тварин, рельєфні фори орденів, медалей, значків, каблучок тощо.).

5.Декоративно-прикладне мистецтво – це виготовлені та художньо-оформлені предмети побуту, що мають не тільки практичне, а й естетичне значення. ДПМ охоплює широке коло предметів з різноманітних сфер людського життя. Для їх виготовлення використовуються різноманітні матеріали – глина, дерево, кістка, камінь, скло, шерсть, льон, бавовна.

Види ДПМ: кераміка( теракота, майоліка, фаянс, фарфор), вишивка, ткацтво, килимарство, різьба по дереву, вироби з кістки, рогу, ковка з металу, художній розпис, писанкарство, бісероплетіння, вироби з соломки, лозоплетіння, народна іграшка, вироби з сиру.

Види навчальної роботи.

На уроках образотворчого мистецтва використовують такі основні види роботи як: малювання з натури (реалістичне зображення предметів ); тематичне малювання ( зображення явищ природи, навколишньої дійсності та життя і діяльності людей); ілюстративне малювання (створення ілюстрацій до літературних творів); декоративне малювання (ознайомлення з ДПМ, створення візерунків, виготовлення листівок та ін. оформлювальна робота), ознайомлення з творами образотворчого мистецтва та їх авторами.

 

Тема №2: Дидактичні принципи навчання, типи уроків.

 

План :

1. Дидактичні принципи навчання:

- Принцип виховання і формування емоційно-цілісного ставлення до світу;

- Принцип науковості навчання;

- Принцип систематичності і послідовності;

- Принцип наочності;

- Принцип активності і свідомої творчої діяльності;

- Принцип доступності і посильності навчання;

- Принцип основ реалістичного зображення навколишньої дійсності.

2. Типи уроків з образотворчого мистецтва.

 

Тези лекції: дидактичні принципи навчання, методи навчання, типи уроків.

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2350; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.