Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

D. Інші функції

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

С. Синхронізація потоків

Для потоків визначається дві примітиви синхронізації: м’ютекси (mutex, mutually exlusive) і умовні змінні (condvars, condition variables). М’ютекси використовуються для синхронізації взаємно-виключаючого доступу, потоків до розподілюваних ресурсів, а умовні змінні використовуються для сигналізації й очікування подій серед потоків. Очікування умовної змінної, з якої повинен бути зв'язаний сигнал, можна задати за допомогою таймаута. Опционально ці примітиви можна використовувати для ниток, що ставляться до різних процесів.

М’ютексы визначаються за допомогою трьох альтернативних протоколів синхронізації:

  • NO_PRIO_INHERIT. Пріоритет потоку не залежить від її володіння м’ютексами (м’ютексом володіє дана нитка, що його заблокувала);
  • PRIOJNHERIT. Потік, що володіє деяким м’ютексом, успадковує пріоритети потоку, що очікують захвата цього м’ютекса. Це називається протоколом спадкування пріоритетів;
  • PRIO_PROTECT. Коли потік блокує захоплений їм м’ютекс, він успадковує пріоритет, що відповідає даному м’ютексу. Цей пріоритет визначається прикладною програмою як атрибут м’ютекса. У випадку використання відповідного значення, рівного найменшому цілому числу, що перевищує значення пріоритетів, одержуємо протокол пріоритетного захисту, що називається також емуляцією протоколу з перекриттям пріоритету.

Використовуючи один із двох останніх протоколів, можна уникнути інверсії пріоритетів, досягаючи, таким чином, високої ефективності роботи системи із твердими вимогами до характеристик реального часу. Протокол пріоритетного захисту разом з підходящими визначеннями значення перекриття пріоритету можна використовувати й для запобігання особливого виду інверсії пріоритетів, що виникає в багатопроцесорному середовищі й називається вилучене блокування.

Для керування специфічними даними, пов'язаними з потоками, для завершення потоків, для посилки сигналів потокам і керування реентерабельними функціями, у стандарті 1003.1c визначаються й інші функції.

Стандарт 1003.1d включає підтримку додаткових розширень реального часу – семантика породження нових процесів (spawn), спорадичне серверне планування, моніторинг процесів і потоків часу виконання, таймаути функцій блокування, керування пристроями й перериваннями.

Стандарт 1003.21 стосується розподілених систем реального часу й включає функції підтримки розподіленої взаємодії, організації буферизації даних, посилки керуючих блоків, синхронних і асинхронних операцій, обмеженої блокування, пріоритетів повідомлень, міток повідомлень, і реалізацій протоколів.

Стандарт 1003.2h стосується сервісів, відповідальних за працездатність системи.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.