Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз та оцінка діяльності логістичного ланцюга поставок

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для аналізу збутової діяльності та результативності каналів розподілу найважливішим інструментом є моніторинг логістичних процедур і операцій. Моніторинг проводиться за такими показниками: виконання плану поставок, функціонування каналів розподілу, стан запасів готової продукції на складі, збереження готової продукції на складі підприємства.

Моніторинг виконання плану поставок включає: порівняння запланованого обсягу збуту з фактичним; визначення відсотка виконання плану, визначення розмірів відхилень від плану.

Моніторинг функціонування каналу включає в першу чергу оцінку посередників в каналах розподілу: виконання норми збуту, підтримка середнього рівня товарних запасів, оперативність доставки продукції споживачам; ставлення до пошкодженої і зниклої продукції; здійснення програм стимулювання збуту та ін.

Моніторинг стану запасів готової продукції на складі включає: виявлення дефіциту товарних запасів на складі, наднормативні запаси і причини, що призвели ці ситуації.

Моніторинг збереження готової продукції на складі підприємства включає: аналіз дотримання та забезпечення техніки безпеки в складських приміщеннях; контроль технологічних процесів на складі; підтримання у справному стані вимірювальних, перевіряючих пристроїв та складського обладнання.

Контрольні питання для самоперевірки по темі 6

1. Які маркетингові концепції виділяють? У чому їхня відмінність?

2. Чим відрізняється логістика від маркетингу?

3. Як маркетингова логістика пов’язана з маркетингом?

4. Що розуміють під організацією управління системою розподілу?

5. Які принципи можуть використовуватися для організації управління системою розподілу?

6. Які види організаційних структур управління збутом виділяють і в чому їх відмінність?

7. Дайте схематичне зображення дивізійної і продуктової структур управління розподіл.

8. Охарактеризуйте матричну структуру управління системи розподілу.

9. Перелічіть і охарактеризуйте основні функціональні підрозділи відділу збуту.

10. Які функції виконують підрозділи відділу збуту?

11. Перелічіть і охарактеризуйте моніторингові показники, що оцінюють діяльність логістичного ланцюга поставок.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.