Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. СЕЛА І МІСТА НА УКРАЇНІ





 

Що ми бачимо на Україні? Села українські, в них живе 87 % українців. Сільська громада є, можна сказати, українська, але коли нею керує призначений від держави комісар, то сільська громада, як складне скупчення людей, обертається у хлів людської худоби, яка не керує своїм життям, а лише нею керують інші. Хто керує? Міська громада.То випливає з того, що міська громада є відокремлена від прямого відношення до землі, і що вонавиконуєважливіші функції в суспільстві: вона передовсім організує державу і крайовігромади, а значить - всю публічну адміністрацію, організує і веде промисел, торгівлю, фінанси, транспорт і комунікацію, опріч того організує і веде науку і мистецтво, як вираз вищої свідомості людей. Про те. які відносини утворилися між містом і селом, я докладнішерозповів у своїй праці «Місто й село (Прага, 1926 р., вид. Укр. Соціо-

168----------------------------------------------------------

логічного інституту), отже, хто хоче докладніше познайомитися з цим питанням, той хай звернеться до тієї і інших моїх праць, а тут я лише скажу, що місто:

а) виконує політичну диктатуру над селом;

б) виконує економічну диктатуру і безжалісно визискує село;

в) виконує культурну диктатуру над селом, цебто штучно тримає село в темноті і означує рівень і тип свідомості села.

 

Така роль міста в цілому світі і така його роль і на Україні. В чім у першу чергу лихо українського народу? А в тім, що міста на Україні є чужонаціональні, цебто там є мовний розрив села з містом. З української народності в міста одійшло лише 10 %, і ці міські українці творять лише 1/4 частину населення в містах і займають в них, найнижчестановище (робітництво і почасти службовці). Керівна роль в містах належить неукраїнцям. Українська народність через те, що 9/10 її живе в селах і 1/10 в нижчому шарі міст, попадає під диктатуру чужих міст, а це значить - і держав, бо держава є твором міським. Хто панує в містах, той творить і державу, як верховну громаду. В містах на українських землях панують росіяни і жиди (на Наддніпрянщині), росіяни (на Кубані), поляки і жиди (в Галичині й на Волині), румуни і жиди (на Буковині і Бесарабії), мадьяри, жиди і чехи (на Закарпатті).



 

Тепер ви зрозумієте, що українці в неволі не тому, що пануючі нації «погані», а тому, що вони захопили міста і є представниками міської і державної громад на Україні, що ж до нашої народності, то вона є сільською і через те стоїть на нижчому щаблі розвитку, підпорядкована, визискувана, поневолена.

 

Так само мусить бути ясно, що українська народність не зможе визволитися доти, доки не опанує міста. Захопити державної влади не зможе сільський люд доти, доки не захопить міста, бо держава є в місті.

 

Агітація сучасних укр. партій, які начебто боряться за «укр. державу», є безплідна і безпредметна: вони кажуть про «державу», але мовчать про м_і_с_т_о , а якраз держава твориться і захоплюється в містах. Як довго українська народність не захопить міст, не стане у них більшістю і не візьме у свої руки міської громади, так довго не буде української держави.

 

Цієї істини не розуміють ані селяни, ані робітники,

169----------------------------------------------------------

ані українська інтелігенція, тому від визволення ми ще дуже далеко стоїмо.

 

Перегляньмо оці таблиці, що показують скільки українців по містах і селах на Україні. Тут відношення показано в процентах (%), цебто скільки припадає українців на кожних 100 душ населення (див. табл. I-II на стор. 171):

 

У всих областях України українці є більшістю, але у містах вони м_е_н_ш_і_с_т_ь , як показує друга таблиця.

 

Ці цифри мусите вивчити напам'ять, щоб знати, що ваш народ по містах на Україні є меншістю та ще й стоїть там на низу (прислуга, робітники, ремісники, дрібна інтелігенція). Як взяти пересічно по всіх укр. землях, то українців у містах не більше 25-30 % та ще і без засобів.

 

Промисловість, торгівля, фінанси, транспорт, публічна адміністрація, наука і мистецтво ведуться у містах чужинцями, а з цього їхня величезна с_о_ц_і_а_л_ь_н_а сила, і через те меншість панує над більшістю. Якщо СССР, Польща, Румунія, ЧСР не будуть у стані війни або внутрішньої революції, то українці надіятися на швидке визволення н_е м_о_ж_у_т_ь : хай попереду організуються, а тоді захоплять владу і життя у м_і_с_т_а_х ,- аж тоді настане час визволення. Такі є висновки з соціологічного вивчення г_р_о_м_а_д .

 

Наші ж люди не знають, що таке громада! Ось вони десь в чужому місті організуються в клуб або товариство взаємної нудьги і бах - Українська Громада. Десь зберуться гуртом студенти і називають себе ні з сього, ні з того громадою. Чому це? Просто сліпе обертання словом, якого вони не розуміють: громадою є складна сукупність людей організованих на публічно-правних засадах у межах певної власної їх території. Яерез те «громадянство» - це членство або держави, або міста, або села; «громадський» - це значить те, що відноситься до справ якоїсь сільської або міської громади. А у нас це слово плутають з «суспільний>. Треба умовитися, що слово «громадський» - відноситься до справ якоїсь громади - села, міста чи держави. Але відносини держави до іншої держави вже не «громадські», а міждержавні, відносини між націями - міжнаціональні, між нapoдностями - міжнародні. Одначе ясність у термінах і поняттях може прийти лише тоді, коли всі громадяни будуть вчити громадознавство.

170---------------------------------------------------------------


Т а б л и ц я I.Національний склад українських земель.

  Рік пе­репису Укра­їнці Руські Жиди Поляки Німці Чехи Мадь­яри Румуни
УССР Передкавказ (4 округи) Сх. Галичина Волинь Холмщина Буковина Бесарабія Підкарп. Русь 1926 80.14 58.51 63.50 72.41 51.76 65.40 41.00 62.36 9.24 33.49 --- 0.68 0.02 0.60 7.80 --- 5.43 0.20 12.30 10.55 15.10 15.90 10.50 12.75 1.64 --- 23.10 12.75 29.90 5.90 --- --- 1.36 0.38 0.90 1.73 --- 4.60 7.60 1.60 0.50 --- --- 1.76 --- --- --- 5.72 --- --- --- --- --- --- --- 16.54 0.89 --- --- --- --- --- 20.30 ---

 



Т а б л и ц я II .Національний склад міст на Україні.

  Число міст Укра­їнці Руські Жиди Поляки Німці Чехи Мадь­яри Вірме­ни
Кубань   УССР   Сх. Галичина   Волинь   Підкарп. Русь         32.20   47.39   23.50   24.84   24.30 49.90   25.10   ---   2.99   --- 0.90   22.77   38.70   59.12   28.04 ---   1.84   37.20   12.02   --- 0.90   0.64   0.60   0.45   2.04 ---   0.07   ---   0.35   11.61 ---   ---   ---   ---   33.60 7.20   0.18   ---   ---   ---

171----------------------------------------------

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой




Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 596; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.021 сек.