Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративно - територіальній устрій та місцеве самоврядування


Система адміністративного устрою України - це сукупність адміністративно-територіальних одиниць (АРК, області, райони, міста, райони в містах, селища і села), що складають основу територіального устрою України.

Адміністративно-територіальний устрій - це свого роду внутрішній "каркас" державного устрою, що складається з адміністративно-територіальних одиниць трьох рівнів: 1) Автономна Республіка Крим, області та міста зі спеціальним правовим статусом - Київ і Севастополь; 2) райони, міста республіканського (АРК) та обласного значення; 3) міста районного значення, селища, села.

Найменування і перейменування населених пунктів та інших адміністративно-територіальних одиниць здійснюється з урахуванням їх історичних, географічних, культурних, національних, побутових та інших місцевих особливостей. Після проголошення незалежності України стійкою стала тенденція щодо повернення адміністративно-територіальним одиницям їх традиційних історичних назв. Присвоєння найменувань адміністративно-територіальним одиницям з метою увічнення пам'яті особливо видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників вітчизни, діячів науки і культури може проводитись тільки посмертно і лише у виняткових випадках з урахуванням думки громадян, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць здійснюється Верховною Радою України з врахуванням думки територіальних громад.

Питання до самоконтролю:

1. Поняття і предмет конституційного права.

2. Місце конституційного права в системі права України.

3. Конституційно-правові норми, їх особливості та класифікація.

4. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.

5. Джерела конституційного права.

6. Конституційно-правова відповідальність: поняття, підстави, санкції.

 

Література:

2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

3. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблемиконституційно-правовогозабезпечення//Право України. — 2007. — № 8.

4. Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. — 2007. — № 8.

5. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. — № 12.

6. Конституционное право Украины /Сост.: В. Д. Вол-ков, Р. Ф. Гринюк, Й. С. Щебетун. — Донецк, 2009.

7. Конституція незалежної України /За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. — К., 2009.

8. Конституція України — основа модернізації держави і суспільства. — X., 2009.

9. Конституційно-правовіформибезпосередньої демократіївУкраїні:проблемитеоріїіпрактики / Заред. проф. В. Ф. Погорілка. — К., 2008.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Народовладдя, вибори, референдум, види референдумів | Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 286; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 2. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 3. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 4. Адміністративно-правова норма та адміністративно-правові відносини
 5. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 6. Адміністративно-правовий статус громадян
 7. Адміністративно-правові режими
 8. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 9. Види адміністративно-правових методів
 10. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права
 11. Відмежування адміністративно-деліктного провадження від інших адміністративно-процесуальних форм

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.