Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виконання домашнього завдання з фізичної культури


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Домашні завдання спрямовані на:

- вивчення комплексів РГГ, фк-паузи і фк-хвилинки. Учні СМГ в процесі виконання домашніх завдань з фізичної культурипід час самостійних (індивідуальних) занять розучують комплекси вправ. В типовий комплекс вчитель може вносити в окремих випадках необхідні зміни. В залежності від індивідуальних особливостей юнака чи дівчини вчитель може виключити окремі вправи, змінити кількість повторів окремих вправ;

- самостійна робота по формуванню передбачених програмою рухових навичок і вмінь, які включаються в уроки, але не можуть бути належним чином виконані на цих заняттях, оскільки вимагають більше часу, або вищого рівня фізичної підготовленості;

- корекція окремих (незначних) порушень постави і тілобудови. У важких випадках варто звернутися до фахівців;

- покращення слабих сторін фізичної підготовленості учнів;

- удосконалення навичок довільного управління диханням;

- засвоєння окремих навичок самоконтролю за реакціями організму на фізичні навантаження.

Самостійним заняттям повинна передувати велика робота. З учнями потрібно обговорити режим дня, включити в цей режим виконання домашніх завдань з фізичного виховання.

Кожний повинен знати свої спортивно-технічні показники. Після виконання практичних нормативів на початку навчального року, учень записує в свій щоденник самоконтролю результати, що характеризують силу, спритність, швидкість і витривалість. Викладач допомагає учню оцінити свої показники, разом з ним складає індивідуальну програму занять, регулярно перевіряє домашні завдання.

До самостійних занять можна приступити через 2-4 тижні після початку навчання. Учням необхідно познайомитися з популярною медичною літературою, яка стосується питань їх захворювання. Самостійні заняття рекомендується починати після того, як учень з допомогою вчителя взнає свої сильні і слабкі сторони, навчиться самостійно дозувати навантаження, підбирати вправи. Перш ніж приступити до виконання домашніх завдань самостійно, учень за допомогою вчителя повинен навчитися правильно вести щоденник самоконтролю; знати основні положення профілактики травматизму; вміти користуватися необхідною літературою, знати вимоги щодо гігієни тіла, одягу, взуття, місць занять; уміти правильно записувати отримане завдання і виконати вправу; уміти дозувати фізичне навантаження при виконанні фізичних вправ.Вчитель може задати домашнє завдання у вигляді комплексу вправ для класу в цілому і для кожного учня зокрема. Для усього класу одночасно, домашні завдання можуть полягати, наприклад, у складанні комплексу ранкової гімнастики.

Домашнє завдання для цілого класу складається з вправ, які сприяють видаленню найслабших сторін в фізичному розвитку учнів. Кожному видається картка, в якій записуються основна задача на чверть, (півріччя) і фізичні вправи. В основному це вправи загальнорозвивального характеру для розвитку і зміцнення усіх м'язових груп, а також спеціальні вправи для розвитку рухливості грудної клітки, хребта, гнучкості, спритності, сили, витривалості, освоєння правильного дихання тощо.

Слід практикувати й індивідуальні завдання, особливо вправи коригувальної гімнастики для виправлення порушень постави. Домашні завдання кожному учню призначаються викладачем індивідуально з урахуванням стану здоров'я, фізичної підготовленості, фізичного розвитку і особливостей відхилення в стані здоров'я. У період канікул в домашні завдання потрібно включати катання на ковзанах, прогулянки. ходьбу на лижах тощо.

Починати слід з легших вправ, поступово ускладнюючи їх за навантаженням і за координацією рухів. Але при цьому слід пам’ятати, що координаційно складні вправи, які учень не зможе виконати в домашніх умовах, можуть відбити у нього бажання займатися самостійно.

Домашнє завдання необхідно визначати на підставі пройденого ним навчального матеріалу, або для того матеріалу, який буде вивчатися.

Вправи повинні бути доступними для виконання їх в домашніх умовах і виключати можливість отримати травму..

Кожне домашнє завдання обумовлюється методичними вказівками з боку викладача

Домашнє завдання потрібно давати 1 раз в 2 тижні з подальшою перевіркою і оцінкою його виконання. Оцінка, отримана за виконання домашнього завдання виставляється в журнал і впливає на загальну оцінку з фізичної культури. Перевірка домашніх завдань частіш за все проводиться при проходженні відповідного матеріалу, а також в залежності від поставлених задач уроку.

В школярів з найслабшою фізичною підготовленістю перевірку домашнього завдання слід проводити індивідуально. При цьому необхідно звертати увагу на незначні успіхи.

 

ТАКИМ ЧИНОМ, Усі фахівці вважають, що для дітей спеціальної медичної групи необхідним є проведення додаткових занять фізичними вправами (окрім уроків фізичної культури). Назви, зміст і організація таких додаткових занять у різних фахівців є різними (факультативні заняття, додаткові уроки фізичної культури, групи “здоров'я”, години “здоров'я” тощо.

Особливістю організації фізкультурної роботи в режимі навчального дня з дітьми спеціальної медичної групи є проведення на загальноосвітніх уроках т.зв.хвилин “тиші”.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організаційно-методичні особливості самостійних (індивідуальних) занять | 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1795; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.