Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОНСПЕКТ

ТЕМА: ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ). ПОНЯТТЯ ПРО КОРОЗІЮ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ. ПОНЯТТЯ ПРО СПЛАВИ

ЛЕКЦІЯ № 10

Похідні вищих порядків

Похідні від основних елементарних функцій

За аналогією з попередніми прикладами можна дістати похідні від основних елементарних функцій:


1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. .


Приклад 1. .

l Задана функція є степенево-показниковим виразом виду , де . (4.5)

Прологарифмуємо функцію (4.5) за основою е: . (4.6)

Оскільки і — складні функції, після диференціювання обох частин рівності (4.6) дістанемо:

. Звідси .

Таким чином, дістали формулу для знаходження похідної від степенево-показникової функції виду (4.5). . (4.7)

У даному випадку формула (4.7) виглядає як .

Похідна від функції називається похідною першого порядку і являє собою деяку нову функцію. Мож­ливі випадки, коли ця функція сама має похідну. Тоді похідна від похідної першого порядку називається похідною другого порядку від функції і позначається . Похідна від похідної другого порядку називається похід­ною третього порядку і позначається , . Похідна від похідної (n – 1)-го порядку називається похідною n-го порядку і позначається . Таким чином,

ПЛАН:

1. Характеристика підгрупи ферума
2. Будова атому Феруму
3. Знаходження заліза у природі
4. Фізичні властивості заліза
5. Хімічні властивості заліза
6. Добування та застосування заліза

 

МЕТА:

ü сформувати поняття про ферум, його електронну будову, основні хімічні та фізичні властивості, методи добування та застосування.

ü показати взаємозв’язок між властивостями та будовою заліза, методом його добування та застосуванням.

ü вміння застосовувати свої знання в практичній діяльності. 

Обладнання та матеріали: ПС, методрозробка, зразки сплавів, зразки мінералів, що містять залізі; пробірки, розведені кислоти та натрій гідроксид.

Література: І-2, І-3, І-4, І-9.

 

План:

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань студентів.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

1. Характеристика підгрупи ферума
2. Будова атому Феруму
3. Знаходження заліза у природі
4. Фізичні властивості заліза
5. Хімічні властивості заліза
6. Добування та застосування заліза
7. Поняття про корозію

 

V. Узагальнення та систематизація знань.

VI. Домашнє завдання.

 

II.

  Електронний баланс і задача на дошку.
Місце алюмінію в періодичній системі.
Існування у природі дія алюмінію
Алюміній оксид масою 204г прореагував з сульфатною кислотою. Утворилася сіль масою 200г. Визначте вихід солі. [204/ =0, ]
4. Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3→ Al(NO3)3

 

Залізо розміщено у VIII групі побічній підгрупі.

Залізо разом із Кобальтом та Ніколом входить до триади—підгрупи заліза.

Загальна електронна формула атомів цієї підгрупи 3dn4s2

Валентними для цієї підгрупи є електрони зовнішнього рівня та частина перед зовнішніх. Тому атоми Fe, Co, Ni можуть проявляти ступені окислення +2 та +3. також отримані сполуки заліза +4 та +6.

 

Визначте Положення Феруму в Періодичній системі:

1. період, група, підгрупа.

2. заряд ядра

3. електронна формула.

4. графічна формула.

5. можливі валентності та ступнеі окиснення .

 

Залізо займає 4 місто по розповсюдженості у земній корі (після Оксигену,

Силіцію та Алюмінію). Його масова частка становить 5,1%.

 

Залізо входить до більшості мінералів:

Fe3O4 магнітний залізняк, Fe2O3 красний залізняк, 2Fe2O3 ∙H2O бурий залізняк

(2Fe2O3 ∙3H2O лімоніт ), FeCO3 сидерит, FeS2 пірит.

У вільному вигляді існує тільки у метеоритах. (робота із повідомленням)

Територія Росії (СРСР) займає І місце у світі по знаходженню залізних руд.

Це території курської магнітної аномалії, Криворізький залізнорудний басейн, також є копалини на Уралі, західному Сибіру, Казахстані.

 

За фізичними властивостями залізо—сріблястий метал, на повітрі піддається корозії. Чисте залізо досить м’яке та пластичне.

 

Хімічні властивості:

Ферум— метал середньої активності, в окисно-відновних реакціях є відновником.

 

Самостійна робота:

1. Взаємодія з простими речовинами відбувається при нагріванні:

Fe + O2

Fe + Cl2

Fe + S →

Fe + C →

 

2. Взаємодія із складними речовинами:

Fe + SnSO4

Fe + AlCl3

Fe + HCl →

Fe + H2SO4розв.

 

Fe + H2SO4конц. → пасивує

Fe + HNO3конц. → пасивує

 

Fe + HNO3розв. → Fe(NO3)3 + NO + H2O

                                   
                                   
                                   
                                   

4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3

                                   
                                   
                                   
                                   

 Порівняйте властивості сполук Fe2+ та Fe3+, допишіть рівняння реакцій.

2+ FeOчорний, Fe(OH)2зелений мають основні властивості   3+ Fe2O3 , Fe(OH)3, бурий мають амфотерні властивості
1. HCl + FeO→ 2. HCl + Fe(OH)2→ 3. 4Fe(OH)2+O2+2H2O →4Fe(OH)3   Якісна реакція на Fe2+: FeCl2+K3[Fe(CN)6]→KFe[Fe(CN)6]↓ Червона кров’яна сіль турнбулева синь +2KCl 1. HCl +Fe2O3 → 2. КОН + Fe2O3 → 3. КОН+Fe(OH)3→ 4. HCl +Fe(OH)3→ 5. 2Fe(OH)3 →Fe2O3 +3H2O Якісна реакція на Fe3+: FeCl3+3KSCN→FeSCN↓+3KCl Калій роданід червоний осад

 

Галузі застосування Феруму та його сполук:

1. Сплави—конструкційні матеріали.

2. Каталізатор в хімічній промисловості.

3. пірит FeS2 використовується при виробництві сульфатної кислоти.

4. Fe2O3 використовують у вигляді фарб жовтого, коричневого, червоного

 

кольору, виробництві кераміки, емалей та цементів, магнітних матеріалів.

5. FeSO4 використовують як отрутохімікат та як електроліт в гальванотехніці.

6. FeCl3 використовують для травлення печатних плат.

 

Корозія— окисно –відновний процес, що полягає в руйнуванні металів та сплавів під дією зовнішнього агресивного середовища.

Іржавіння—це процес для позначення корозії, тобто окиснення металу під дією навколишнього середовища.

Метали підлягають корозії завжди, коли контактують з вологим повітрям, але на швидкість корозії великий вплив чинять фактори:

1. природа металу.

2. наявність домішок у металі (залежно від природи);

3. присутність електролітів;

4. наявність кисню у розчинах електролітів.

 

Іржавіння —електрохімічний процес. На поверхні металу утворюються електрохімічні комірки, в різних ділянках яких відбуваються процеси окиснення та відновлення.Сумарне рівняння корозії:4Fe +3O2 +6H2O → 4 Fe(OH)3

Методи захисту від корозії:

1. нанесення металічних покрить;

2. нанесення неметалічних покрить;

3. хімічний метод (введення інгібіторів корозії)

4. легування;

5. електрохімічні методи:

а) протекторний захист;

б) катодний захист.

1. Здійсніть перетворення:

Fe2O3→ Fe → FeSO4 → Fe(OH)2→ Fe(OH)3

                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

 

Домашнє завдання:

1. конспект;

2. Здійсніть перетворення:

Fe→ FeSO4 →Fe(OH)2 →Fe(OH)3→Fe2O3

3. підготовка до ЛР № 7

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 417; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.046 сек.