Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічна політика як основа національних економічних інтересів

Читайте также:
 1. I.2. Методологическая основа психологии.
 2. II. Подслизистая основа
 3. III. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы
 4. Административное правонарушение как основание административной ответственности.
 5. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 6. Анализ как основа коммуникационной стратегии
 7. Анализ как основа подготовки финансовой информации
 8. Английский мыслитель Герберт Спенсер: обоснование структурно –функциональной эволюции общества
 9. Антикризова політика держави
 10. Архитектура – основа синтеза объемно-пространственных (пластических) искусств
 11. Благотворительность как основа деятельности доброволь-ческих социальных организаций на белорусских землях: исторический анализ.
 12. Буткевич О. В, Правове регулювання в спеціальних (вільних) економічних зонах. Дисертація.- С 48.

 

Економічна політика має реагувати на кон’юнктурні коливання. В умовах, коли ринкова економіка розвивається циклічно, відображаючи зміни в попиті і пропозиції, важливим загальним завданням економічної політики є завчасна (своєчасна) реакція на можливі зміни економічної кон’юнктури, стану національного і світового ринків. В умовах, коли економіка зростає, економічна політика повинна запобігати можливому підвищенню «економічної температури», тобто проводити заходи, сутність яких протилежна економічному зростанню. І навпаки, коли з’ясовується близьке економічне «гальмування», економічна політика «включає» стимулюючі заходи щодо інвестицій та ділової активності в цілому.

Одночасно досягти всі основні цілі економічної політики практично неможливо. Тому економічна політика завжди постає перед проблемою вибору пріоритетів. Цей вибір зумовлюється впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, орієнтацією економічної політики На певні економічні доктрини та теорії, економічні інтереси певних соціально-економічних груп населення. Заздалегідь дуже важко визначити, чи буде вибір пріоритетів ефективним з точки зору кінцевих результатів того чи іншого варіанта економічної політики. На це запитання відповідає практика. Проте певне об’єктивне співвідношення між реальною економічною ситуацією, загальним станом економіки і пріоритетами економічної політики завжди існує. Серед фундаментальних загальнонаціональних критеріїв цього вибору можна назвати критерії економічної ефективності (раціональності) і відповідності пріоритетів національно-державним економічним інтересам, а також необхідності загальноекономічної рівноваги.

Загальноекономічна рівновага має різні аспекти. Проте можна сформулювати два головних.

Перший - рівновага сукупного попиту і пропозиції. Другий - збалансована реалізація цілей економічного зростання, високого рівня зайнятості, стабільного рівня цін, рівноваги торговельного балансу. Цей аспект має умовну назву «магічного чотирьохкутника», що означає величезну складність одночасної реалізації цих чотирьох цілей та здійснення відповідних заходів економічної політики.

Важливим є визначення впливу на економічну політику різних суб’єктів економічного процесу. Держава є головним суб’єктом економічної політики. Однак формування курсу економічної політики відбувається також під впливом інших суб’єктів економічного процесу:

а) вплив монополій - це найбільш загрозливий фактор для економічної політики;

б) вплив великого промислового і фінансового капіталу, що може мати як позитивне, так і негативне значення. Позитивне пов’язане з інвестиційними можливостями великого капіталу, негативне – з монополістичними тенденціями;

в) вплив профспілок, який залежить від їх політичної ваги, організованості та має неоднакове значення в різних країнах. Політика заробітної плати формується великою мірою залежно від діалогу «уряд – роботодавці – профспілки»;

г) вплив політичних партій і об’єднань. Кожна партія має свою економічну програму (платформу) і пропонує певні цілі економічної політики, на яких вона зосередить увагу у разі отримання політичної влади. Якщо уряд сформований на однопартійній або багатопартійній основі, його рішення відбивають погляди правлячої партії або блоку партій, представники яких були запрошені до уряду.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предмет, функції та етапи економічної політики | Оцінка економічних можливостей країни як складова економічної політики

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I.2. Методологическая основа психологии.
 2. II. Подслизистая основа
 3. III. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы
 4. Административное правонарушение как основание административной ответственности.
 5. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 6. Анализ как основа коммуникационной стратегии
 7. Анализ как основа подготовки финансовой информации
 8. Английский мыслитель Герберт Спенсер: обоснование структурно –функциональной эволюции общества
 9. Антикризова політика держави
 10. Архитектура – основа синтеза объемно-пространственных (пластических) искусств
 11. Благотворительность как основа деятельности доброволь-ческих социальных организаций на белорусских землях: исторический анализ.
 12. Буткевич О. В, Правове регулювання в спеціальних (вільних) економічних зонах. Дисертація.- С 48.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.