Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і територій


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Забезпечення безпеки названих об’єктів досягається шляхом проведення таких заходів:

- підвищення якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки;

- дотримання відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам;

- прийняття щойно створених і реконструйованих об’єктів у експлуатацію приймальними комісіями за участю органів державного нагляду і громадського контролю;

- контрольного обстеження щойно створених підприємств органами державного нагляду, яке є необхідним для одержання від Держгірпромнагляду дозволу на початок роботи підприємства;

- початкового контролю нового обладнання на відповідність його вимогам безпеки;

- систематичного обстеження стану будинків, споруд, устаткування, систем захисту і керування;

- своєчасного проведення діагностики, технічних оглядів (випробувань), ремонту устаткування і споруд, заміни фізично і морально застарілих засобів виробництва;

- виконання технічних регламентів, правил експлуатації, інструкцій, карт тощо;

- дотримання відповідності професійної кваліфікації працівників і посадових осіб профілю виробництва, а також перевірка наявності та надання їм необхідних знань і навичок з безпеки праці.

Проведення діагностики устаткування, експертизи стану діючих будинків, споруд, машин і механізмів, проведення технічних оглядів і технічних обмежень при експлуатації котлів, посудин під тиском, підйомного устаткування, електроустаткування тощо доручено експертно-технічним центрам Держгірпромнагляду.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

Функції системи управління охороною праці щодо санітарно-гігієнічних умов праці полягають:

а) у забезпеченні:

- оптимальних з психофізіологічної точки зору режимів праці та відпочинку;

- організації й функціонування санітарно-промислових лабораторій;

- виконання заходів, що стосуються полегшення й оздоровлення умов праці;

- працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту;- обробки миючими і знезаражуючими засобами;

б) у виконанні вимог щодо:

- гігієнічної регламентації небезпечних факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, що мають місце на виробництві;

- граничних норм навантаження жінок, неповнолітніх;

- обмежень застосування роботи жінок і неповнолітніх на важких роботах і роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці;

- правочинності нічних понаднормових робіт тощо.

Діяльність у галузі лікувально-профілактичного обслуговування спрямована на зменшення наслідків несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу на здоров’я людей. Це виражається в організації:

- безкоштовної видачі або молока, або рівноцінних продуктів харчування, передбаченої колективним договором для працівників деяких категорій;

- лікувально-профілактичного харчування відповідно до переліку виробництв, професій і посад, робота на яких надає право на безкоштовне одержання такого харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці;

- водолікувальних процедур;

- кімнат для масажу, лікувальної гімнастики та ін.

Що стосується медичного обслуговування, то у виробничій сфері воно полягає:

- у проведенні попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також медичних оглядів там, де є необхідність у професійному відборі;

- у проведенні щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;

- забезпеченні засобами надання першої допомоги;

- забезпеченні функціонування медичних пунктів (лікарень), медичних частин, аварійно-рятувальних формувань, центрів реабілітації потерпілих, медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення стійкої втрати професійної працездатності та інших медичних установ.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ліцензування і сертифікація | Узгодження і видача дозволів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 353; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.