Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еластичність попиту за доходом


Еластичність попиту за доходом – це процентна зміна обсягу попиту, зумовлена 1% збільшенням доходу. Вона визначає чутливість обсягу попиту до змін в доході покупців і вимірюється аналогічно ціновій еластичності попиту, тобто як процентне відношення змін попиту на товар до процентної зміни доходів споживачів.

Розрахунок еластичності попиту за доходом дає можливість визначити, відноситься даний товар до категорії нормальних чи нижчих.

Для нормального товару еластичність попиту за доходом буде додатна, для низькоякісних - від’ємна.

Люди з ростом доходів переключаються на покупку більш якісних і звісно, більш дорогих товарів. Отже, низькоякісні товари відносяться до нижчих в економічному змісті. З ростом доходів обсяг попиту на ці товари реально скорочується. Практика показує, що чим багатша країна , тим більше вона виробляє предметів розкоші.

Аналогічно багаті люди тратять більшу частину своїх доходів на предмети розкошу , ніж бідні.

 

6. Оцінка цінової еластичності попиту за показником загальної виручки

Найпростішим способом перевірити еластичним чи нееластичним є попит – це визначити , що проходить з загальною виручкою у випадку зміни ціни товару.

1. Еластичний попит. Якщо попит еластичний, зменшення ціни призведе до збільшення загальної виручки. Це пояснюється тим, що навіть при меншій ціні, що сплачується за одиницю продукції, приріст продажу виявляється більш, ніж достатнім для компенсації втрат від зниження ціни Зворотній випадок такий: якщо попит еластичний, то збільшення ціни призведе до зменшення загальної виручки. Висновок: якщо попит еластичний, зміна ціни спричиняє зміну загальної виручки в протилежному напрямі .

Площа прямокутника ОР1АQ1 показує величину загальної виручки при ціні Р1, якщо ціна знизиться до Р2 , то попит збільшиться до Q2 , а розмір загальної виручки буде ОР2ВQ2 , що більш, ніж ОР1AQ1. Це перевищення пояснюється тим, що втрата виручки зумовлена зниженням ціни одиниці продукції, (площа Р2Р1АС) є меншою, ніж приріст виручки, отриманої за рахунок розширення продаж (Q1CBQ2) за рахунок зниження ціни. 

P1 A

 
 


 

P2 С B

 
 

 


P3

P4

P5

 

 

O Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

 

2. Нееластичний попит. Якщо попит нееластичний, то зменшення ціни призведе до зменшення загальної виручки. Незначне розширення продаж, яке пройде в цьому випадку, буде недостатнім для компенсації зниження виручки отриманої з одиниці продукції, так що в кінцевому рахунку загальна виручка зменшиться. В зворотному випадку справедливим буде твердження : якщо попит нееластичний, збільшення ціни призведе до збільшення загальної виручки. Висновок: якщо попит нееластичний, то зміна ціни призведе до зміни загальної виручки в тому ж напрямку.

3. Одинична еластичність. У випадку одиничної еластичності збільшення чи зменшення ціни залишить загальну виручку без будь-яких змін. Втрата виручки, зумовлена зниженням ціни одиниці продукції буде в точності компенсована супутнім розширенням продаж. І навпаки, приріст виручки, зумовлений ростом ціни одиниці продукції буде в точності компенсований втратою виручки, зумовленою супутнім скороченням кількості попиту на продукцію.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фактори цінової еластичності попиту | Нецінові фактори, що впливають на зміну пропозиції

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 561; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.