Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автоматизація біомеханічного контролю


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За висотою вертикального стрибка у положенні руки за головою

Шкала для оцінювання швидкісно-силових якостей

(за Jonson, Nelson, 1974)

 

Максимальна висота стрибка, см   Оцінка
Юнаки Дівчата
97 й вище 76-96 47-75 36-46 0-35 44 й вище 34-43 22-33 15-21 0-14 Відмінно Добре Задовільно Погано Дуже погано

 

Для більш глибокого аналізу швидкісно-силових якостей реєструють динамограму стрибка або іншої “вибухової” вправи та обчислюють градієнт сили (тобто відношення прирощеної сили до інтервалу часу, за який це прирощення відбулося).

Градієнт сили неоднаковий на різних ділянках динамограми. Зазвичай на початку руху він більший, ніж наприкінці. Тому обчислюють швидкісно-силовий індекс – часткою від поділу різниці між максимальним та мінімальним значеннями сили, що проявляється на величину часового інтервалу, за який ця зміна відбулася (рис. 2.13).Чим вища швидкісно-силова підготовленість, тим більший швидкісно-силовий індекс, тому, що більша сила досягається за менший час.

При виконанні багатьох фізичних вправ приходиться переборювати силу тяжіння свого тіла. У цих випадках найбільш інформативний показник швидкісно-силових якостей – не швидкісно-силовий індекс, а коефіцієнт реактивності. Коефіцієнт реактивності дорівнює швидкісно-силовому індексу, поділеному на вагу тіла. Приклад підготовки динамограми до обрахування коефіцієнта реактивності наведений на рис. 2.14.

Тестування гнучкості частіше за все пов4язане з вимірюванням кутів між ланками тіла (рис. 2.15). робиться це гоніометрами (кутомірами). Існують також інші методи контролю гнучкості (рис. 2.16.)

Біомеханічний контроль можна здійснювати по-різному. Найпростіше – спостерігати й записувати результати спостережень. Але при цьому багато чого втрачається й неможна поручаться за точність отриманих результатів.

На багато плідніше, хоча й складніше, автоматизувати контроль. Нині процес спостереження за об’єктом неможливий без використання вимірювальної апаратури.

Усі вимірювальні системи в біомеханіці включають до себе датчики біомеханічних характеристик з підсилювачами та перетворювачами, канал зв’язку та реєструючи пристрої. В останні роки усе частіше використовують комп’ютерну техніку, що значно розширює можливості педагога. Для підвищення точності біомеханічного контролю залучаються усі новинки інженерної думки: радіотелеметрія, лазери, ультразвук, інфрачервоне випромінювання, радіоактивність, телебачення, відеомагнітофони, обчислювальна техніка.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рухових завдань | Датчики біомеханічних характеристик

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 481; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.