Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги пожежної безпеки


Вимоги пожежної безпеки до генеральних планів, складам збереження палива і кормів. При проектування, будівництві й експлуатації будинків і споруджень сільськогосподарських підприємств враховується комплекс протипожежних заходів, що забезпечують пожежний захист людей, тварин, будівельних конструкцій, технологічного устаткування.

Протипожежні заходи забезпечують рішення наступних задач: не допустити виникнення пожежі, у випадку виникнення пожежі швидко обмежити його поширення й у короткий термін згасити.

Для запобігання поширення вогню на сусідні будинки і спорудження між ними влаштовуються протипожежні розриви, величина яких залежить від ступеня вогнестійкості і категорії виробництв.

Відстань від будинків і споруджень підприємств (незалежно від їхньої вогнестійкості) до границь лісового масиву хвойних порід і місць відкритого залягання торфу приймається 100 м, змішаних порід — 50 м, а до листяних порід — 20 м.

При плануванні сільськогосподарських і промислових підприємств необхідно також передбачати розриви між виробничими будинками і складами збереження палива. Площадки сільськогосподарських підприємств повинні розділятися на наступні функціональні площадки: виробничу, збереження і підготовки сировини (кормів), збереження і переробки відходів виробництва.

Будинки і спорудження з виробництвами категорій А, Б и В, а також склади мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин варто розташовувати з подветренной сторони (по середньорічній троянді вітрів) стосовно інших виробничих будинків і споруджень.

Будинку, що утворять замкнуті з усіх боків двори, можливі тільки при дотриманні наступних умов: ширина двору повинна бути не менш найбільшої висоти утворюючий двір частин будинку, але не менш 18 м; із двох протилежних сторін двору повинні передбачатися відкриті проїзди шириною не менш 4 м і висотою не менш 4,5 м.

До водойм, що є джерелами протипожежного водопостачання, а також до градирень, бризкальним басейнам і іншим спорудженням, воду з яких можна використовувати для гасіння пожежі, варто передбачати під'їзди з площадками для розвороту автомобілів.Пожежні депо слід розташовувати на окремих ділянках з виїздами на дороги загальної мережі, при цьому виїзди з пожежних депо не повинні перетинати скотопрогонів. Пожежні депо, як правило, повинні обслуговувати виробничу, селитебную зону сільського населеного пункту. Місце розташування пожежного депо варто вибирати з розрахунку радіуса обслуговування підприємств із переважними в них виробництвами категорій А, Б и В — 2 км і Г и Д — 4 км, а селитебной зони населеного пункту — 3 км.

Вимоги пожежної безпеки до сільськогосподарських произшдстве^п-'м процесам. Заходу щодо

пожежній профілактиці підрозділяються на організаційні, технічн, режимн і експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають правильну експлуатацію машин і транспорту, правильний зміст будинків, території, протипожежний інструктаж робітників та службовців, організацію добровільних пожежних дружин, видання наказів по посиленні пожежної безпеки і т.д.

До технічних заходів відносяться дотримання протипожежних правил і норм при проектуванні будинків, пристроїв електропроводів і устаткування, опалення, вентиляції, висвітлення, правильне розміщення устаткування.

До заходів режимного характеру відноситься заборона паління в невстановлених місцях, виробництва електрозварювальних робіт і інших робіт з відкритим вогнем у пожароопасных приміщеннях і ін.

Експлуатаційними заходами є своєчасні профілактичні огляди, ремонти й іспити.

У кожнім господарстві завчасно складається схематичний план протипожежного захисту врожаю, на який наносять: смуги прокосів, обкосів, місця розташування зернотоков, польових станів, скирдування грубих кормів, маршрути об'їждчиків, місця установки знаків, що забороняють, і шахраїв, тракторів із плугами.

План затверджується керівником підприємства і доводиться до зведення усіх, хто бере участь у збиранні врожаю.

Усі бригадири, що керують відділеннями, агрономи, завідувачі зернотоками, комбайнери, їхні помічники, трактористи, водії перед збиранням врожаю повинні бути навчені правилам пожежної безпеки. Особи, що не пройшли інструктаж, до цих робіт не допускаються.

Полеві стани і місця для відпочинку розташовуються не ближче 100 м від хлібних масивів, струмів, скирт і опахуються смугою шириною не менш 4 м. Зернотока розташовуються від хлібних масивів не ближче 100 м, а від будинків і споруджень — 50 м. На польових станах, зернах-струмах і на ділянках скирдування соломи і сіна повинні бути відведені на відстань не ближче 30 м обладнані місця для паління з вказівними знаками «Місце для паління», місце повинне мати навіс, крамнички і бочку з водою.

З початку дозрівання хлібів повинна бути забезпечена цілодобова охорона полів. Тимчасові дороги і стежини, що йдуть через хлібні поля, перекриваються.

Перед дозріванням колосових хлібні поля в місцях їх прилегания до лісовій, торф'яним масивам, степовій смузі, дорогам повинні бути обкошені й оборані смугою шириною не менш 4 м.

У період воскової спілості зерна перед косовицею хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею, що не перевищує денного вироблення комбайна, але не більш 50 га. Між ділянками робляться прокоси шириною не менш 8 м. Скошений хліб із прокосів негайно убирається. Посередине прокосів необхідно проорати смугу шириною не менш 4 м.

Агрегати, використовувані на збиранні хліба і заготівлі кормів, повинні бути забезпечені засобами гасіння пожеж, обладнані іскрогасниками, корпус комбайна заземлюється металевим ланцюгом, що стикається з ґрунтом.

У період збирання в безпосередній близькості від хлібних масивів, що забираються, необхідно мати трактор із плугом на випадок пожежі. Ремонт і стоянка збиральних машин і агрегатів при необхідності допускається не ближче 30 м від хлібних масивів. При скирдуванні площа підстави однієї скирти не повинна перевищувати 300 м2. Скирти на відстані 5 м від підстави обпахи-ваются захисними смугами шириною 4 м. Протипожежні розриви між скиртами повинні бути не менш 20 м, відстань від скирт до лінії електропередач — не менш 15 м, до доріг — 20 м, до будинків і споруджень — 50 м.Місця постійного складування грубих кормів варто обгороджувати й обладнати молниезащитой.

Агрегати для готування вітамінного трав'яного борошна (АВМ-0,4, АВМ-0,65 і ін.) установлюють над навісом або в приміщеннях зі стінами і покриттям з легких будівельних конструкцій. Спаленні конструкції необхідно обробити огнезащитным складом. Протипожежні розриви від пункту готування трав'яного борошна до будинків, споруджень, цистерн із горючесмазочными матеріалами повинні бути не менш 50 м, а до відкритих складів грубих кормів — 150 м. Резервуари з топли-

вом заземлюють, офарблюють у білий колір і встановлюють на неспалених підставах. Знайшовши горіння продукту в сушильному барабані, необхідно останній до пожежі вихід продукту (150 кг) і перший вихід продукту після ліквідації пожежі (не менш 200 кг) не складировать у загальне сховище, а поміщати в безпечному місці не менш чим на 48 годин.

Після готування затаренную в мішки борошно необхідно тримати на площадці під навісом не менш 48 ч для зниження температури. Мішки з борошном повинні зберігатися в окремо коштує складі або відсіку, ізольованому від інших приміщень протипожежною стіною. Висота штабеля не повинна бути більш 2 м (по двох мішка в ряді). Проходи між рядами повинні бути шириною не менш 1 м, а уздовж стін — 0,8 м. Склад повинний мати надійну вентиляцію.

Міри пожаробезопасности на складах добрив і пестицидів. Деякі хімічні добрива і пестициди є пожаро- і вибухонебезпечними. Аміачна вода, наприклад, виділяє газоподібний аміак, що утворить з повітрям вибухонебезпечні концентрації. Зберігати аміачну воду необхідно в справній тарі з щільними кришками, виконаними з металу, що не утворить іскор. Ємності з аміачною водою повинні бути пофарбовані в жовтий колір і мати напис «Аміачна вода». Заливають аміачну воду не більше ніж на 93 % обсягу тари. При ремонті цистерн і баків їх треба звільнити від аміачної води, пропарити і просушити.

Під час ремонту й огляду сховища, цистерн, і баків з аміачною водою як висвітлення дозволяється застосовувати вибухобезпечні акумуляторні ліхтарі або переносні ліхтарі напругою 12 В. Рвботу виконувати потрібно тільки вдвох.

Аміачна селітра — сильний окислювач; потрапляючи на пористі спаленні матеріали, вона викликає їхнє самозаймання; з органічними речовинами утворить вибухові суміші. Тому не можна зберігати аміачну селітру в загальних складах, у яких знаходяться тканина, вата, бавовна, легкогорючі рідини, мінеральні кислоти, порошки алюмінію, свинцю, цинку і т.д. При температурі вище 185 °С аміачна селітра розкладається з виділенням окислів азоту, що володіють токсичними властивостями. Зберігати її треба в сухому, добре провітрюваному,

окремо коштує складі, у битумированных паперових або поліетиленових мішках.

Кальцієва селітра, змішана з органічними речовинами, вибухонебезпечна. Умови збереження її такі ж, як для аміачної селітри.

Нітрофоска — це гранульоване складне азотно-фосфорне добриво, більш небезпечний по розкладанню продукт, чим аміачна селітра. Зберігається нітрофоска в паперових мішках із трьома битумированными шарами в сухих закритих складах.

Хлорат магнію і ціанамід кальцію варто зберігати изолированно від інших хімікатів, особливо меленої сірки, аміачної селітри, у взаємодії з якими вони самозаймаються. Для гасіння ціанаміду варто застосовувати сухий пісок, порошкові вогнегасники, але ні в якому разі воду. Необхідно стежити при цьому за газами, що виділяються, і вживати заходів обережності від отруєння. Ціанамід кальцію зберігають у залізних барабанах або паперових битумированных багатошарових мішках. Збереження його в ушкодженій тарі, а також без герметичного упакування забороняється. Склади повинні бути надійно захищені від ґрунтових вод і ат-моссьерных опадів.

Пестициди і хімічні добрива, що при спільному збереженні «догут самозайматися або утворювати вибухонебезпечні суміші, повинні зберігатися окремо. У цих відсіках категорично забороняється збереження органічних матеріалів і речовин.

Для складів добрив і пестицидів повинні бути розроблені інструкції, що визначають порядок збереження добрив, що рекомендуються засоби гасіння й особливості їхнього застосування.

Міри пожаробезопасности в ремонтних майстерень і автогаражах. Для забезпечення пожежної безпеки в ремонтній майстерні й автогаражах необхідно строго дотримувати технологічний процес, вчасно забирати пальні відходи, зберігати легкозаймисті і пальні матеріали в спеціально відведених місцях.

У виробничих відділеннях забороняється зберігати відремонтовані машини і захаращувати приміщення деталями і матеріалами. У майстернях не можна курити. Для паління приділяються спеціальні місця, що повинні мати урни і бочки з водою.

Не допускається відігрівання замерзлих водопровідних труб паяльною лампою або відкритим вогнем (смолоскипом); для цієї мети треба застосовувати гарячу воду. Горищні приміщення і слуховые вікна повинні бути постійно закриті. Забороняється використовувати горищні приміщення в якості виробничих або складських. Не дозволяється залишати без нагляду працююче устаткування.

У розбірно-мийному відділенні необхідно регулярно очищати від олії стелажі, верстати і стать. Промивати паливом (гасом) апаратуру й інші деталі потрібно в металевій ємності, що має кришку; при цьому столи, на яких проводиться ця робота, повинні бути оббиті листовою сталлю.

Усі приміщення повинні бути забезпечені протипожежним інвентарем: вогнегасниками, шухлядами з піском і ін. В усіх відділеннях на видних місцях вивішуються правила пожежної безпеки і порядок евакуації людей на випадок пожежі. Після закінчення роботи треба оглянути усі верстати і ретельно забрати приміщення, виключити силову й освітлювальну електромережу.

У приміщеннях гаражів і в місцях, призначених для стоянки й обслуговування автомобілів, тракторів, комбайнів і інших самохідних машин, забороняється: курити і проводити роботи з переносними ковальськими горнами, зварювальними апаратами, паяльними лампами; розігрівати відкритим вогнем двигуни й інші частини автомобіля, трактора, комбайна або самохідної машини; залишати відкритими отвору бензобаків автомобілів, тракторів, комбайнів або інших самохідних машин; заряджати акумулятори; мити або протирати пальним кузова, деталі і вузли машин, а також руки й одяг, зберігати пальні рідини (бензин, гас, дизельне паливо й ін.); захаращувати ворота, тамбури, проходи, проїзди, двері, під'їзди до водоисточникам і підступи до протипожежного інвентарю; установлювати машини в кількості, що перевищує норму.

Міри пожаробезопасности у тваринницьких приміщеннях. Для забезпечення пожежної безпеки тваринницьких приміщень необхідно: 1) застосовувати будівельні конструкції й інженерне устаткування тваринницьких будинків необхідної вогнестійкості і займистості; 2) поділяти тваринницькі будинки на цих секцій, кількості і виду тварин, що утримуються, пожежної (спаленної) навантаження; 3) створювати в будинку достатня кількість і необхідні розміри евакуаційні шляхи і виходи для тварин; 4) застосовувати технічні пристрої, що сприяють швидкому звільненню тварин від прив'язі, одночасному открыва--нию дверок боксів; 5) установити противодымную захист; 6) мати в повному комплекті установки і засобу пожежегасіння.

Відповідальність за протипожежну безпеку на тваринницьких фермах і комплексах покладається на керівників комплексів, ділянок і ферм. Для персоналу, що обслуговує тваринницький комплекс або ферму, розробляється розклад обов'язків при пожежі.

На кожній фермі (комплексі) організують протипожежна посада з повним набором пожежного інвентарю: лопати, цебра, багор, не менш двох заряджених вогнегасників, пересувна насосна установка (або мотопомпа), дзвін або рейка для подачі пожежної тривоги. Якщо на території комплексу кілька тваринницьких приміщень, то в кожного приміщення встановлюється пожежний щит, шухляда з піском, бочка з водою місткістю не менш 200 л.

При механізованому водопостачанні обов'язково улаштовують водоотборные крани, гідранти. На території ферм і комплексів, що не мають пожежних гідрантів, передбачається також пожежна водойма. Поблизу місць складування кормів і підстилки повинні стояти бочки з водою. Усередині приміщень не більш ніж через 30 м ставлять такі ж бочки з водою і цебрами.

Виникненню і поширенню пожежі сприяє наявність на території залишків кормів, сіна, соломи, сухого гною і сміття. Усі проходи, виходи, коридори, тамбури, сходи, горищні приміщення не можна захаращувати і використовувати під складування соломи, сіна, матеріалів.

Ворота і двері тваринницьких приміщень повинні відкриватися тільки назовні. Застосування замків заборонене, рекомендується закривати на легкі гачки і засуви.

У приміщеннях для тварин і птаха забороняється влаштовувати майстерні, склади, стоянки автотранспорту, тракторів, сільгосптехніки, а також робити які-

або роботи, не зв'язані з обслуговуванням ферм. Еъезд у ці приміщення тракторів, автомобілів і сільгоспмашин, випускні труби яких не обладнані іскрогасниками, не допускається. У приміщеннях, призначених для змісту тварин і птаха, може передбачатися повітряне опалення. У приміщеннях для змісту курчат, підсисних поросят і в родильних відділеннях для великої рогатої худоби й овець допускаються системи опалення з місцевими нагрівальними приладами.

У корівниках, телятниках, свинарниках, пташниках і інших тваринницьких приміщеннях електропроводу необхідно прокладати відкрито на ізоляторах, тросах, у сталевих трубах або кабелями. Электросветильники повинні бути пилонепроникними і влагозащищен-ными.

Розподільні щити, вимикачі, запобіжники варто встановлювати в тамбурах або на зовнішніх стінах тваринницьких приміщень з огородженням їх вогнетривкими шафами.

У нічний час тваринницькі і птахівницькі приміщення повинні знаходитися під спостереженням нічних сторожів, скотарів або інших виділених для цих осіб.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Займистість будівельних матеріалів і конструкцій | Організація пожаркой охорони в сільському господарстві

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2018; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.