Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Додаток 5

Додаток 3

 

Титульний аркуш журналу

 

_______________________________________________________

(підприємство, організація, установа)

 

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

Розпочато "___"_______________20___ р.

 

Закінчено "___"_______________20___ р.

 

Формат А4 (210 х 297)

 

№ з/п Дата прове- дення інструк- тажу Прізвище, ім»я та по батькові особи,яку інструк- тують Професія, посада особи,яку інструкту ють.її вік Назва виробни- чого під- розділу (группа,клас гурток),до якого прий- мається осо- ба,що інст- руктується Прізви- ще,ініціа- ли особи, яка інст- руктує Підписи
особи, яку инст- рукту ють особи, яка інст- рук- тує

 

 

 

 

 

1.Загальні відомості про підприємство, характерні особли

вості виробництва.

2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень.

3. Основні положення Закону України «Про охорону праці»,

кодексу Законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

4. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку, охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір, пільги та компенсації за шкідливі умови праці.

5. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємст

ва та громадський контроль за охороною праці на підприємстві.

6. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактории, що характерні для цього підприєства, особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби запобігання нешасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації, порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

7. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни працюючих.

8. Обставини та причини окремих нещасних випадків та аварій, що сталися на підприємстві.

9. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків

та професійних захворювань.

10. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні.

11. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виник

ненні нещасного випадку на виробництві.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.