Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нагляд за додержанням законів щодо порядку функціонування ІТТ, організації охорони, режиму та пропуску осіб до його приміщень


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ізолятори тимча­сового тримання створюються за наказами начальників головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі. ІТТ також можуть створюватися в окремому органі внутрішніх справ, у містах з районним поділом – загальноміські (гарнізонні), а для обслуговування групи органів – міжрайонні. Для керівництва цих установ призначаються начальники ІТТ, які підпорядковані начальникам міськрайорганів внутрішніх справ.

Охорона ІТТ здійснюється нарядами міліції, яка полягає в забезпеченні на­дійної ізоляції та постійному нагляді за особами, які там тримаються. Режим забезпечується безперервним наглядом за особами, забороною їх безконвойного пересування, системою перевірок, осо­бистого обшуку й огляду речей, додержанням правил пропускного режиму, перебуванням затриманих і заарештованих у спеціально обладнаних і надійно ізо­льованих камерах.

Дії працівників міліції щодо охорони затриманих і взятих під варту осіб не можуть поєднуватися з тортурами або іншими формами нелюдського поводження, умисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.

Для охорони затриманих і взятих під варту осіб призначається черговий по ІТТ, а в разі відсутності штатних чергових їх обов’язки виконують помічники начальника – оперативні чергові органів внутрішніх справ, їх помічники, міліціонери, які виконують обов'язки з охорони.

Склад наряду визначається начальником органу МВС України, про що повинна вноситись запис у Постову відомість. Пости можуть бути внутрішніми та зовнішніми, постійними та тимчасовими, тризмінни­ми, двозмінними та однозмінними. Кількість і види постів, їх розста­новка та кількість вивідних установлюються Табелем постам з охорони ІТТ, який затверджу­ється начальником органу.

У табелі постам зазначається перелік об’єк­тів, що знаходяться під охороною, та основні обов'язки складу наряду. Для посилення охорони крім табельних, можуть виставлятися й позатабельні пости.Внутрішні пости виставляються біля камер і у дворі для прогулянок, а зовнішні – для охорони ІТТ із зовні. Вивідні пости призначаються для виведення затриманих і взятих під варту осіб з камер і охорони їх при переміщенні у межах ІТТ. Постові на внутрішніх постах і вивідні несуть службу без зброї. Постові зовнішнього поста озброюються пістолетами або автоматами.

На огородженій території ІТТ безпосередньо під вікнами камер та інших режимних приміщень визначаються зони охорони із використанням службових собак, яким у нічний час надається режим вільного пересування.

Для забезпечення режиму тримання та пропускного режиму в ІТТ черговий (помічник чергового) зобов'язаний:

- перевіряти документи осіб, які прибули до ІТТ для пере­вірки служби, нагляду за законністю, проведення слідчих дій, а також на побачення із затриманими та взятими під варту особами, забезпе­чувати збереження в спеціально відведеному місці зданих ними на зберігання особистих речей;

- за наявності письмового дозволу органу (особи), за яким рахується особа, організовувати виведення, супроводження й охорону затриманих і взятих під варту осіб з камер у кабінети для проведення слідчих дій або кімнати для побачень, контролювати хід і тривалість побачень затриманих з родичами чи іншими особами;

- забезпечувати прийняття і огляд речей, про­дуктів харчування, посилок, не допускати проникнення у камери заборонених предметів і листів.

Проводити обшук затриманих і взятих під варту осіб кожного разу при їх виведенні з камер і при поверненні до них, ретельно оглядати їх перед черговим виведенням у дворик для прогу­лянок, у кабінети для проведення слідчих дій, кімнату для побачень, санпропускник, коридори та інші приміщення ІТТ. Вилучати виявлені у них предмети й речі, що можуть бути використані для протиправних дій (нападу або втечі, обміну інформацією з іншими особами, тощо).

Здійснювати постійний нагляд за поведінкою затриманих і взятих під варту осіб, які проходять санітарне оброблення або ме­дичне обстеження; невідступно знаходитися біля кабінетів під час проведення в них слідчих дій; залишатися для охорони осіб на весь час побачення їх з родичами та іншими особами; контролювати додержання правил поведінки під час по­бачення.

 

Без спеціального дозволу відвідувати ІТТ мають право:

- Президент України;

- Прем'єр-міністр України;

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та її представники;

- народні депутати України;

- Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів в ІТТ на відповідній території;

- Члени делегацій ЄКПТ та Комітету ООН проти тортур, які відвідують Україну з періодичними та позаплановими візитами.

Слідчі органів внутрішніх справ, прокура­тури, Служби безпеки України, особи, які провадять дізнання, слідство – при пред'явленні посвідчення - у кабінети для проведення слідчих дій.

Посадові особи органів внутрішніх справ, які інспектують (контролюють) організацію і несення служби в ІТТ, – при пред'явленні посвідчення та спеціального припису – в усі приміщення ІТТ.

Інші працівники міліції, які беруть участь у кримі­нальному процесі, у супроводі слідчого або особи, яка веде діз­нання, слідство – при пред'явленні посвідчення – у кабінети для проведення слідчих дій.

Захисники – при пред'явленні посвідчення і документа про їх допуск до участі в справі – у кабінети для проведення слід­чих дій.

Інші особи, яким у встановленому порядку надане по­бачення із затриманою або взятою під варту особою, – при пред'яв­ленні відповідного дозволу й паспорта або документа, який його замінює, – тільки в кімнати для побачень.

Працівники, які прибули в ІТТ за викликом чергового для надання медичної допомоги особі, яка її потребує, – до місця перебування хворого і тільки у супроводі чергового або начальника ІТТ. Інші працівники органів охорони здоров'я, які здій­снюють санітарний нагляд в ІТТ або прибули для проведення протиепідеміч­ної роботи, – в усі приміщення ІТТ у супроводі чергового або на­чальника ІТТ і лише після пред'явлення відповідних документів.Слідчий або особа, яка провадить дізнання, чи прокурор, що прибули в ІТТ із зброєю, засобами мобільного зв’язку повинні здати їх на тимчасове зберігання черговому. Це правило поширюється і на всіх інших осіб, яким дозволено відвідання установи.

Для забезпечення безперервного нагляду за поведінкою ув’язнених камери освітлюються з настанням темряви і до світанку за рівнем, що не заважатиме їх відпочинку та сну.

У нічний час (з 22.00 до 06.00) виведення із камер осіб можливе: у разі ускладнення обстановки і в особливих умовах, якщо життю й здоров'ю осіб, які тримаються в ІТТ, загрожує небезпека; для звільнення з-під охорони після скасування рішення про затримання чи взяття під варту; для конвоювання до обмінного пункту; припинення протиправних дій або підготовки до втечі; надання невідкладної медичної до­помоги та в інших термінових випадках.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація і здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ | Законність прийому та тримання громадян в ІТТ. Підстави звільнення затриманих і взятих під варту осіб

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.