Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація підприємств

За характером діяльності:

ü комерційні орієнтовані на отримання прибутку;

ü некомерційні створюються для досягнення певних соціальних цілей і не мають за мету отримання прибутку. За формами власності:

ü індивідуальні — засновані на особистій власності;

ü приватні — засновані на власності окремого громадянина або громадян з пра­вом найму робочої сили;

ü сімейні засновані на власності та праці членів однієї родини;

ü державні засновані на державній власності;

ü колективні — засновані на власності трудового колективу;

ü спільні — створюються на базі об'єднання майна різних власників, в числі засновників можуть бути іноземні особи та громадяни;

ü орендні — засновані на договірному тимчасовому володінні та користуванні майном. Об'єктом оренди можуть бути цілі підприємства, їхні структурні підрозділи або окремі види майна.

За належністю капіталу:

ü національні капітал належить підприємствам певної країни;

ü змішані (спільні) капіталом володіють і громадяни певної країни, і іноземці.

За обсягом виробництва, кількістю номенклатурних виробів:

ü масового виробництва — виготовляють однотипний продукт у великій кількості;

ü серійного виробництва виготовляють невеликі партії продукту;

ü одиничного виробництва — виробляють продукцію на замовлення (ексклюзивні товари).

За ступенем механізації:

ü автоматизовані; частково механізовані; комплексно-механізовані; ручного виробництва.

За цілісністю та ступенем підпорядкування:

ü головні — контролюють діяльність дочірніх підприємств і філій;

ü дочірні є юридично самостійними у здійсненні господарської діяльності, склада­ють звітний баланс, але контрольний пакет акцій належить головному підприємству;

ü філії не є юридично й економічно самостійними, не мають власного балансу, діють від імені та за дорученням головного підприємства. Майже весь їхній акціо­нерний капітал належить головній компанії.

За галузями:

ü промислові; торгівельні; сільськогосподарські; посередницькі; транспортні;

ü інноваційні та ін.

За чисельністю працівників:

малі до 50 осіб; середні — від 51 до 500 осіб; великі понад 500 осіб.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приклад | А. Малі, середні та великі підприємства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 305; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.