Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Б. Одноосібне володіння

Одноосібне володіння ґрунтується на індивідуальній приватній власності. Майно належить одній особі, яка несе повну відповідальність за прийняті рішення, самостійно управляє бізнесом та отримує весь прибуток. У розвинених країнах частка одноосібних володінь у загальному числі всіх підприємств сягає 70—90%, хоча обсяг продажу їх незначний — до 10%. Особливо вони поширені у сфері роздрібної торгівлі та послуг побутового характеру. їхніми різновидами є сімейні підприємства, де співвласниками та працівниками є члени родини.

Переваги одноосібного володіння:

ü весь прибуток належить одному власнику, і він має змогу використовувати його на власний розсуд; ü немає потреби підкорятися будь-кому, узгоджувати рішення з іншими людьми; ü невеликі витрати на організацію бізнесу; ü повний контроль над бізнесом; простота у ліквідації компанії, для цього достатньо рішення власника; Одноосібне володіння ґрунтується на індивідуальній приватній власності, за якої майно належить одній особі, яка здійснює самостійне управління, несе повну відповідальність за прийняті рішення та, отримує весь прибуток

ü можливість реалізувати свій творчий потенціал;

ü спрощена система оподаткування, обліку та звітності;

ü прямі контакти з клієнтами та партнерами, що дає змогу добре орієнтуватися у всіх аспектах господарської діяльності.

Недоліки одноосібного володіння:

ü ресурси власника обмежені його особистим капіталом;

ü складності з отриманням кредитів у банках, яким невигідно працювати з дрібни­ми позичальниками;

ü повна (необмежена) відповідальність за боргами та обов'язками власним майном;

ü обмежені можливості ефективного управління, тому що це потребує всебічних знань у галузі менеджменту, маркетингу, бухгалтерії, оподаткування, фінансів та ін.;

ü невеликий обсяг виробництва; - вузький асортимент;- невеликі прибутки.

Одноосібне володіння — найменш стійка організаційна форма бізнесу. Щороку більше 50% новостворених фірм зазнають банкрутства. Водночас вони дуже при­вабливі для людей, які цінують власну незалежність, готові ризикувати та хочуть самореалізуватися.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
А. Малі, середні та великі підприємства | В. Види партнерств, їхні переваги та недоліки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 705; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.