Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємозв’язок понять „ринок"і "ринкова економіка". Класифікація ринків


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

План

Тема № 6. Становлення та функціонування ринкової економіки.

Ринкова форма господарювання стала панівною 300 років тому, хоча як явище з'я­вилася разом із товарним виробництвом. Первісною моделлю ринкової економіки було саме товарне господарство. Спочатку воно розвивалося на підвалинах рабовласниць­кого суспільства, а потім — у системі приватної земельної власності, що сформувала­ся у І тисячолітті до н.е. у Стародавній Греції. Сучасна ж ринкова економіка вільної кон­куренції виникла в Європі у XVIII ст.

Дуже важливо відзначити відмінність понять "ринок" і "ринкова економіка". Ринок виник разом із появою обміну товарами кілька тисяч років тому. Спочатку він розумівся як базар — місце роздрібної торгівлі, де відбувається регулярний обмін товарами. Пізніше виникли такі явища, як розрив купівлі-продажу у часі (кредит) та просторі (про­даж на великі відстані), тому під ринком почали розуміти усю сферу товарно-грошово­го обміну (обігу). У сучасному розумінні тлумачення терміна ринок

розширилося ще більше:це не тільки відносини купівлі-продажу, а й усі соціально-економічні відносини, які забезпечують взаємодію виробництва та споживання (всі види власності, виробництва, розподілу та ін.). Ринок – це сукупність усіх соціально економічних відносин, які забезпечують взаємодію виробництва та споживання. Ринкова економіка — це тип економічної системи, складником якої є ринок (рис. 6.1),

Ринки можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад:

І. За територіальною ознакою:

ü місцевий; регіональний;

ü національний; світовий.

II. За ступенем легальності:

ü тіньовий (нелегальний, чорний);

ü легальний.

III. За економічним призначенням:

ü ринок капіталів;ринок товарів і послуг;

ü ринок праці;ринок цінних паперів;

ü ринок науково-технічних розробок;ринок грошей;ринок природних ресурсів та ін.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види грошових коштів і поняття грошової маси | Особливості ринку споживчих товарів і ринків факторів виробництва

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.