Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документування адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Читайте также:
 1. Автоматизовані, свідомо, напівсвідомо і несвідомо контрольовані компоненти діяльності називаються відповідно ВМІННЯМИ, НАВИЧКАМИ і ЗВИЧКАМИ.
 2. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 3. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ
 4. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 5. Акредитація органів з оцінки відповідності.
 6. Аксіоми Безпеки Життєдіяльності
 7. Аналіз рівноваги операційної діяльності.
 8. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.
 9. Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн.
 10. Аналіз та оцінка діяльності логістичного ланцюга поставок
 11. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей
 12. Безпека життєдіяльності людини — найважливіше завдання людської цивілізації

Тема 6 : Документування адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Л Е К Ц І Я

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Кафедра: адміністративної діяльності ОВС

 

 

Дисципліна: Юридичне документознавство

 

 

 

  Підготував: викладач кафедри Василенко В.М.

 

 

Харків – 2010

 

§1. Поняття адміністративних документів.

§2. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.

§3. Особливості діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

 

Література:

1. Закон України «Про інформацію» / Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650;

2. Закон України «Про державну таємницю» / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – Ст.93;

3. Закон України «Про звернення громадян» / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256;

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст.1122;

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар / [Калюжний Р. А., Комзюк А. Т., Погрібний О. О. та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради. – 1961. – N 2. – Ст.15.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про за­твердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприєм­ствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масо­вої інформації» від 14 квітня 1997 р. № 348;

8. Наказ МВС України № 1308 від 13 грудня 2003 р. «Про організацію архівної роботи в ОВС»;

9. Наказ МВС України № 55 від 20 січня 2004 р. «Про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України»;

10. Наказ МВС України №185 Наказ МВС України №185 від 22.02.2001 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення». – К. – 16 с.

11. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери. Навчальний посібник. – К. КНТ, 2007 – 316с.

12. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Парламентське вид-во, 2006. — 528с.

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 972; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизовані, свідомо, напівсвідомо і несвідомо контрольовані компоненти діяльності називаються відповідно ВМІННЯМИ, НАВИЧКАМИ і ЗВИЧКАМИ.
 2. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 3. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ
 4. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 5. Акредитація органів з оцінки відповідності.
 6. Аксіоми Безпеки Життєдіяльності
 7. Аналіз рівноваги операційної діяльності.
 8. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.
 9. Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн.
 10. Аналіз та оцінка діяльності логістичного ланцюга поставок
 11. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей
 12. Безпека життєдіяльності людини — найважливіше завдання людської цивілізації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.