Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості надзвичайних ситуацій воєнного часу
Читайте также:
 1. I тема 15.1 Особливості правового регулювання окремий видів господарським договорів
 2. VІІ. Ситуаційні задачі
 3. VІІ. Ситуаційні задачі
 4. VІІ. Ситуаційні задачі.
 5. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 6. Анатомо-фізіологічні особливості немовляти.
 7. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК
 8. Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення у дітей
 9. Аудиторія має чотири важливі особливості.
 10. Біологічні особливості та агротехніка цукрових буряків
 11. Вікові особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження
 12. Вікові особливості черепа

Особливості проведення заходів щодо захисту населення й територій від НС у воєнний час носять об'єктивний характер і викликані істотними відмінностями параметрів і умов виникнення й поширення НС у воєнний час.

В – перших, в умовах воєнного часу НС будуть відрізнятися масштабністю, множинністю й практично одночасністю виникнення.

По-друге, вплив на територію в умовах воєнного часу буде не разовим, а багаторазовим, що створить додаткові труднощі при ліквідації виникаючих НС.

Все це приведе до необхідності істотних змін в організації заходів щодо захисту населення й територій, організації життєдіяльності населення і його забезпечення в керуванні роботами по ліквідації НС і їхніх окремих наслідків, причому частка наслідків НС, на які необхідно реагувати негайно, буде рости.

У третіх, істотною відмінністю НС військового характеру є обмеженість або значне зниженні ресурсних можливостей по всіх видах забезпечення дій сил і засобів реагування, насамперед по матеріально-технічному й транспортному забезпеченню, а також можливостями (у силу проведення мобілізаційних заходів) професійних аварійно-рятувальних (пошукових) і аварійно-відбудовних сил.

В-четвертих НС військового характеру об'єктивно викличуть необхідність проведення масових заходів щодо переселення населення, аж до евакуації населення на тривалі строки глибокого освоєння нових районів розміщення.

У-п'ятих особливою проблемою воєнного часу є необхідність дозволу комплексу питань, пов'язаних з організацією життєдіяльності населення.

У шостих, НС військового характеру непередбачені за часом і по територіальному поширенню.

Таким чином, НС військового характеру мають яскраво виражені особливості й зажадають для їхньої ліквідації мобілізації всіх наявних ресурсів, сил і засобів для підтримки життєдіяльності населення області, корінної реорганізації систем керування, забезпечення й взаємодії. При цьому істотно зростає роль невоєнізованих формувань ГЗ територіального й об'єктового підпорядкування, а також служб цивільної оборони і їхніх спеціальних сил і засобів.


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 115; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.