Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Біологія, як наука

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ви вже знаєте, що біологія (від грец. біос - життя та логос — вчення) - це система наук про живі організми, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв'язки між собою та із середовищем існування, про їхню різноманітність та закономірності поширення по планеті тощо. Хоча біологія як наука зародилася ще до нашої ери, саму назву запропонували 1802 року незалежно один від одного два вчені: французький — Жан-Батіст Ламарк та німецький — Готфрід Рейнхольд Тревіранус.

Які ж відомі біологічні науки? Насамперед, слід пригадати ті науки, які вивчають певні групи організмів. Наприклад, вірусологія(від лат. вірус -отрута) - наука про неклітинні форми життя — віруси; бактеріологія (від грец. бактеріон — паличка) — досліджує прокаріотів (бактерій та ціанобактерій); мікологія(від грец. мікес — гриб) — гриби; ботаніка(від грец. ботане — рослина) — рослини; зоологія(від грец. зоон — тварина) — тварин.

Видове різноманіття живих організмів вивчає систематика (від грец. систематикос - впорядкований, той, що належить до певної системи). Вимерлі організми досліджує палеонтологія (від грец. па-лайос - давній). Закономірності історичного розвитку живої матерії встановлює еволюційне вчення(від лат. еволютіо — розгортання).

Особливе місце серед біологічних наук посідає екологія (від грец. ойкос — дім, житло). Вона досліджує взаємозв'язки між організмами та середовищем їхнього існування, структуру та закономірності функціонування різноманітних угруповань організмів (популяцій, екосистем тощо).

Альгологія — наука про водорості, розділ ботаніки.

Біогеографія — наука, що вивчає закономірності географічного поширення тварин і рослин та їхніх угруповувань, а також характер фауни і флори окремих територій.

Генетика— це наука про гени, спадковість та варіативність організмів.

Гістологія— розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів.

Ембріологія— розділ біології розвитку (онтогенезу), що вивчає ембріональний період онтогенезу, тобто ембріони різних видів тварин, їх анатомію й фізіологію, закономірності їх росту, розвитку і дозрівання, патології та аномалії ембріонів.

Іхтіологія — наука про риб.

Цитологія– наука, що вивчає будову, функціонування клітин.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 683; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.