Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОТРУЙНІ І СИЛЬНОДІЮЧІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Читайте также:
 1. Автоматизація та технічні засоби її забезпечення.
 2. Автотранспортні засоби з вантажопідйомними пристроями
 3. Автотранспортні засоби зі знімними кузовами
 4. Анальгезуючі засоби. Поняття про анальгезію. Наркотичні анальгетики.
 5. Бронхолітичні засоби
 6. Відхаркувальні засоби
 7. Гарантії законності - це засоби й умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Розрізняють загальні і спеціальні гарантії.
 8. Господарські засоби підприємства та їх класифікація.
 9. Електронні гроші - віртуальні платіжні засоби|кошти|, які мають ходіння в електронному вигляді і забезпечують анонімність.
 10. Жарознижуючі засоби.
 11. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту
 12. Засоби акціонерів , вільні резервиабо активне сальдо.

Усі лікарські засоби залежно від фармакологічної активності виділені в три групи: отруйні, сильнодіючі і несильнодіючі. Такий поділ має значення для попередження небезпеки передозування в процесі виготовлення лікарських препаратів і їх застосування. Взагалі, поняття токсичності лікарських засобів відносне. Багато несильнодіючих засобів при передозуванні можуть виявитися отруйними.
Отруйні лікарські засоби (Venena) - це засоби, призначення, застосування, дозування і зберігання яких у зв'язку з високою токсичністю повинне проводитися з особливою обережністю. До них відносяться лікарські засоби, що викликають наркоманію - наркотичні лікарські засоби, перелік яких затверджується спеціальними органами.
Сильнодіючі лікарські засоби (Heroica) - це засоби, призначення, застосування, дозування і зберігання яких повинне проводитися з обережністю.
Різниця між отруйними і сильнодіючими засобами здебільшого тільки кількісна: отруйні речовини застосовуються звичайно в дозах порядку тисячних і десятитисячних часток грама, а сильнодіючі - у сотих і десятих частках грама.
Віднесення лікарського засобу до списку сильнодіючих чи отруйних речовин визначається Фармакологічним комітетом МОЗ України. Зміст цих списків змінюється залежно від зміни номенклатури лікарських засобів. Так, наприклад, у ДФ X у «Вступній частині» внесені списки отруйних (список А) в сильнодіючих (список Б) речовин. У список Б включено 326 найменувань ЛЗ, а у список А - 116. Наказом МОЗ України №223 від 25.06.97р. затверджено шість переліків ЛЗ, зареєстрованих в Україні, у тому числі Переліки сильнодіючих, отруйних, наркотичних і психотропних ЛП.
Зберігання, облік і відпуск отруйних, сильнодіючих, наркотичних ЛЗ в аптеках відбувається з дотриманням правил, встановлених наказами МОЗ України.
Правила зберігання отруйних і сильнодіючих речовин. Отруйні ЛЗ повинні зберігатися ізольовано, у спеціально виділених металевих шафах під замком. На внутрішній стороні дверцят сейфа і шафи повинен бути надпис «А» Venena із списком речовин, що зберігаються, їх разових і добових доз.
Особливо отруйні ЛЗ - миш'яковистий ангідрид, натрію арсенат кристалічний, стрихніну нітрат, ртуті дихлорид (сулема), ртуті ціанід і оксиціанід - повинні зберігатися тільки у внутрішньому відділенні сейфа, що закривається на замок.
У шафі «А» повинні бути ручні ваги, важки, гирі, ступки, циліндри, лійки, необхідні для виготовлення ЛП. На такому посуді роблять маркірування: «для атропіну», «для сулеми» і т.п. Миють і обробляють зазначені предмети окремо від іншого посуду, під спостереженням фармацевта.
Сильнодіючі Л3, а також ляпісні олівці повинні зберігатися в окремих шафах. На внутрішній стороні дверцят повинен бути надпис «Б» Heroica і перелік сильнодіючих речовин із вказівкою разових і добових доз.
Надписи на штангласах, у яких зберігаються отруйні ЛР, повинні бути 6ілого кольору на чорному тлі, а на штангласах, що містять сильнодіючі речовини, - червоного кольору на білому тлі, в обох випадках на штангласах повинні бути зазначені вищі разові і добові дози. На штангласах зі звичайними ЛЗ надписи роблять чорного кольору на білому тлі.
У робочий час ключ від шафи «А», що знаходиться в асистентській кімнаті повинен бути в провізора – технолога, сейфи і шафи «А» після закінчення робочого дня опечатують чи пломбують, а ключі від них, печатка чи пломбіратор повинні знаходитися в завідувача аптеки чи в осіб, на те уповноважених наказом по аптеці. Шафи «Б» після закінчення робочого дня повинні замикатися. Матеріальні кімнати, у яких зберігаються наркотичні й особливо отруйні ЛЗ повинні маги світлову і звукову сигналізації. На вікнах повинні бути грати. Після закінчення роботи ці кімнати замикаються й опечатуються.
Правила виписування отруйних і сильнодіючих речовин. Для виписування наркотичних ЛЗ у чистому вигляді чи в суміші з індиферентними речовинами (переліком, затвердженим МОЗ України) передбачений бланк ф-3. Отруйні сильнодіючі речовини, у т.ч. спирт етиловий, виписуються на рецептурному бланку ф-1.
Наркотичні й одурманюючі ЛЗ в чистому вигляді чи з індиферентними речовинами дозволяється виписувати тільки лікарям, що працюють у державних установах охорони здоров' я.
Назви отруйних (перелік яких затверджується МОЗ України) і наркотичних ЛЗ пишуться на початку рецепту, далі - всі інші ліки.
Рецепт форми 3 додатково підписується керівником установи охорони здоров'я або його заступником з медичної частини і завіряється печаткою установи охорони здоров'я (гербовою). Рецепти на ЛФ, що містять отруйні речовини, включені в список А, і спирт етиловий повинні бути скріплені печаткою медичної установи «Для рецептів» і особистою печаткою лікаря.
Виписуючи отруйні чи сильнодіючі ЛЗ, віднесені до списку А чи Б, у дозах, що перевищують разову дозу, лікар зобов'язаний написати дозу цього засобу прописом і поставити знак оклику.
Правила відпуску ЛП, що містять ЛР списку А. Приймаючи рецепт на ЛП, що містить отруйну речовину фармацевт повинен виявити особливу уважність і точність: необхідно уточнити вік хворого, перевірити правильність дозування, сумісність прописаних інгредієнтів і підкреслити червоним олівцем назву отруйного засобу. При виготовленні ЛП отруйну речовину відважує провізор - технолог у присутності фармацевта. Отриманий фармацевтом отруйний ЛЗ негайно використовується для виготовлення ЛП. Забороняється відпускати прописані в рецепті отруйні, наркотичні або сильнодіючі ЛЗ не в складі приготовленої ЛФ.
У випадку виписування лікарем отруйного, наркотичного чи сильнодіючою ЛЗ в дозі, що перевищує вищу разову дозу без відповідного оформлення рецепта, фармацевтичний працівник повинен відпустити виписаний ЛЗ у кількості 50% від вищої разової дози.
Наркотичні ЛЗ, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки в аптеках, прикріплених до територіальних лікувально-профілактичних установ.
Етилморфіну гідрохлорид, кодеїну фосфат, етамінал натрію, барбаміл у суміші з іншими ЛЗ відпускаються аптеками в межах міста чи сільського адміністративного району за рецептами лікувально-профілактнчних установ, розміщених на їх території.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
УПОРЯДКУВАННЯ І ОБЛАДНАННЯ АПТЕКИ | ПОНЯТТЯ ПРО ДОЗУ ЛЗ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 9708; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.