Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні шляхи створення акціонерного капіталу


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Особливості формування акціонерного сектору в Україні

AT в Україні як організаційна форма ак­ціонерного об'єднаного капіталу формувались трьома основними шляхами: роздержавлення існуючих державних підприємств, ство­рення нових AT юридичними та фізичними осо­бами і реорганізація існуючих недержавних юридичних осіб (при­ватних та колективних підприємств) у господарські товариства кор­поративного типу. За статистичними даними, загальна кількість AT в Україні у 2002 р. становила близько 35 тис.

Досить поширеним було перетворення існуючих державних під­приємств на AT. Особливість таких перетворень полягала в тому, що вони здійснювались директивне, примусово, зай­няли кілька років і не закінчилися ще й зараз.

Акціонерний капітал формувався у цьому разі за рахунок прива­тизації та корпоратизації державних підприємств. У країнах пере­хідної економіки застосовувались різні форми приватизації, в Україні вона була здійснена у вигляді "великої" та "малої". Не всі приватизовані підприємства набули організаційної форми AT. Існує частина приватизованих підприємств, які є колектив­ними, і корпоративні ознаки у них не такі виражені, як у акціонер­них. Це насамперед пов'язано з безпосередньою участю членів ко­лективних підприємств в їх управлінні за принципом " один член колективного підприємства - один голос".

На сьогодні акціонерний сектор представлений в основному ко­лишніми державними підприємствами, які зараз у вигляді AT становлять більшу половину підприємств Украї­ни. На 2002 р. на акціонерні перетворено близько 12 тис. великих та середніх державних підприємств. Проте слід мати на увазі, що така чисельність не зовсім пов'язана з активами, оскільки ці підпри­ємства мають лише близько 1/3 вартості основних фондів усіх під­приємств та організацій України.

Другим шляхом є створення зовсім нових AT через об'єднання майна та коштів юридичних та фізичних осіб. При цьому реєструвалась нова юридична особа і вносилась в державний реєстр. Такий шлях є притаманним для усіх країн світу і класичним, оскільки акціонерний капітал на ранніх стадіях виникав лише так. Виходячи з цього не має великих відмінностей і третій шлях, коли з приватних підприємств та товариств некорпоративного типу (або кор­поративного - товариства з обмеженою відповідальністю) формува­лись AT. Знов створені AT в Украї­ні зараз розвиваються, і їхня частка в недержавному секторі зростає.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Установчі збори - початок формування внутрішньофірмової системи корпоративного управління | Передмова

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.