Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ
Читайте также:
  1. Особливості відмінювання іменників II відміни

1. Жіночі й чоловічі прізвища на -а, -я, що належать до іменникового типу, відмінюються, як іменники І відміни:

Н. Щербина Р. Щербини Д. Щербині З. Щербину О. Щербиною М. при Щербині Кучеря Кучері Кучері Кучерю Кучерею при Кучері Заведія Заведії Заведії Заведію Заведією при Заведії

У прізвищах з основою на г, к, х на взірець Брага, Кочерга, Пані-будьласка, Морока, Муха при відмінюванні відбуваються чергування, як й у відповідних загальних назвах: розказати Бразі Миколі, дорікати Максимові Кочерзі, надіслати панові Панібудьласці, подарувати Мороці Оксані, видати свідоцтво Мусі Матвію. В офіційних документах бажано вживати такі прізвища у вихідній формі.

2. Жіночі прізвища на -а, -я і чоловічі прізвища на -ий, -ій, що належать до прикметникового типу, відмінюються, як відповідні прикметники: Ільницька, Ільницької, Ільницькій; Задорожня, Задорожньої, Задорожній; Головатий, Головатого, Головатому; Завгородній, Зав-городнього, Завгородньому. Прізвища чоловічого роду у місцевому відмінку мають варіантні форми: при Головатому (Головатім), при Завгородньому (Завгороднім). У науковому та офіційно-діловому стилях допускається вживання лише першої з цих форм.

3. Жіночі прізвища на -о, -й і на приголосний не відмінюються: відзначити роботу Білоус Алли Олександрівни, стаття Стефани Хим’як, привітати Людмилу Федорівну Біжик, нагородити Світлану Гелемей, працювати разом з Ніною Головко, виступ сестер Байко.

4. Чоловічі прізвища на і на приголосний (крім тих, що утворені за допомогою присвійних суфіксів) відмінюються, як відповідні іменники II відміни. Прізвища на -ьо типу Кузьо, Маньо, Худьо відмінюються як іменники м’якої групи. У давальному і місцевому відмінках прізвища цієї групи мають варіанти. От взірці відмінювання таких іменників:

Н. Гнатюк Р. Гнатюк-а Д. Гнатюк-ові(-у) З. Гнатюк-а О. Гнатюк-ом М. при Гнатюк-ові (-у) Н. Кузьо Р. Куз-я Д. Куз-еві (-ю) З. Куз-я О. Куз-ем М. при Куз-еві (-ю) Ухач Ухач-а Ухач-еві (-у) Ухач-а Ухач-ем при Ухач-еві (-у) Захожай Захожа-я Захожа-єві (-ю) Захожа-я Захожа-єм при Захожа-єві (-ю) Стець Стец-я Стец-еві (-ю) Стец-я Стец-ем при Стец-еві (-ю) Гайченко Гайченк-а Гайченк-ові (-у) Гайченк-а Гайченк-ом при Гайченк-ові (-у)

5. Чоловічі прізвища, утворені за допомогою присвійних суфіксів -ов, -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюються, як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове закінчення -им. У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в еабо в о.У сучасній українській мові обидва варіанти визнаються нормативними. Наведемо взірці відмінювання прізвищ цього типу:Н. Баранов Р. Баранов-а Д. Баранов-у З. Баранов-а О. Баранов-им М. при Баранов-і (-у) Гриців Грицев-а (-ців-а) Грицев-у (-ців-у) Грицев-а (-ців-а) Грицев-им (-ців-им) при Грицев-і, -у (-ців-і, -у)

 

Н. Марків

Р. Марков-а (-ків-а)

Д. Марков-у (-ків-у)

З. Марков-а (-ків-а)

О. Марков-им (-ків-им)

М. при Марков-і, -у (-ків-і, -у)

Н. Турчин Р. Турчин-а Д. Турчин-ові (-у) З. Турчин-а О. Турчин-им М. при Турчин-у (-і) Щокін Щокін-а Щокін-ові (-у) Щокін-а Щокін-им при Щокін-у (-і) Гоїн Гоїн-а Гоїн-ові (-у) Гоїн-а Гоїн-им при Гоїн-у (-і)

6. Не відмінюються псевдоніми і слов’янські прізвища на е, і (Де, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Півторадні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для української мови закінчення (Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, Лотяну, Шоу, Бокаччо, Гюго, Дідро, Дюма, Моравіа, Гамсахурдіа та ін.).

7. Прізвища, що походять від назв тварин, предметів, загальних назв людей за певною ознакою, в офіційних текстах рекомендується вживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо: оголосити подяку Ірині Петрівні Зозулі; схвалити пропозицію інженера Пасіки Р. О.; виступив доцент Паляниця С. І; запропонував викладач Заїка Степан Степанович.

8. У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ: дисертація аспірантки Косинки-Антонич, виступ аспіранта Косинки-Антонича, стаття Скибич-Стрілецької, винахід Скибича-Стрілецького, заява Косенко-Коноплицької, виступ Милейко-Залузької, твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, але: творчість Драй-Хмари, музика Кос-Анатольського.

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 10422; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.