Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні принципи перекладу слів

Читайте также:
 1. L1.T3.1. Загальні характеристики аматрури.
 2. Базові принципи бухгалтерського обліку
 3. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування.
 4. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 5. Бюджетна система України та її принципи.
 6. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи
 7. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 8. Види соціально-педагогічної інформації та принципи
 9. Види та основні принципи здійснення банківських операцій.
 10. Віросповідні принципи й культова практика.
 11. Возможны два принципиально различных процесса обучения.
 12. ВОПРОС 4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Переклад інтернаціональних слів. «Хибні друзі перекладача».

План

ЛЕКЦІЯ 2-3

Спарк Тревел

Наталья НИКИШОВА, зам. ген. директора «Спарк Тревел». Риски различаются причинами возникновения, широтой действия и прочими показателями, но объединяет их одно – серьезные негативные последствия.

Существенными ризиками являются:

•природные катаклизмы (цунами, ураганы, штормы и т.д.);

•экстремальные ситуации (военные действия, забастовки, эпидемии и т.д.);

•терроризм;

•политические отношения государств и, как следствие, ужесточение визового режима, ограничение по въезду в страну и т.д.

Имущественные риски связаны с вероятностью потери имущества по причине кражи, халатности, нанесения ущерба помещению, сбоя технологической системы и т.д.

Партнеры и конкуренты. С точки зрения стратегического планирования существуют такие ризики, как усиление конкурентной борьбы, несоблюдение договорных условий партнерами, монополизация рынка и т.п.

Персонал. Значительную роль для компании, особенно туристической, играет ее персонал. Уход профессионального сотрудника с большим опытом работы и клиентской базой, как правило, приводит к потере клиентов. Немаловажна и финансовая заинтересованность сотрудников. В случае отсутствия таковой пропадает мотивация и, как следствие, ухудшается качество работы менеджеров либо не исключаются факты «левачества», что, по сути, является воровством.

От политики, погоды и экономики мало что зависит

 

Тема: ЛЕКСИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

1. Загальні принципи перекладу слів:

а) переклад за допомогою транслітерації і транскрипції;

б) переклад за допомогою калькування;

в) описовий переклад;

г) використання у перекладі приміток і пояснень;

д) трансплантація (іншомовні вкраплення);

е) роль контексту.

 

2. Переклад термінів:

а) переклад із використанням лексичного еквіваленту;

б) переклад шляхом вибору одного з можливих лексичних варіантів

 

а) інтернаціональні слова;

б) псевдоінтернаціональні слова («хибні друзі перекладача»);

в) основні випадки розбіжності значень псевдоінтернаціональних слів.

 

4. Неологізми та способи їхнього перекладу:

а) запозичення з інших мов;

б) розширення або переосмислення значення;

в) вокабулізація словосполучень;

г) «гібридизація» слів;

д) конверсія, атрибутивне використання імен;

е) похідні слова.

 

5. Скорочення і способи їхнього перекладу:

а) скорочення-запозичення;

б) "усічені" слова.

в) абревіатури та акроніми.

 

6. Трансформації при перекладі:

а) перестановки;

б) додавання;в) опущення;

г) заміни.

 

 

 

Як відомо, між одиницями словникового складу двох мов (англійської і української) не існує безпосередньої відповідності. Кожне слово будь-якої мови є неповторним і специфічним. Однак це не означає, що між лексичними одиницями української та англійської мов немає нічого спільного. Переклад слова починається зі спроби віднайти в іншій мові слова, які співпадають з конкретним словом за смислом. Якщо нам потрібно перекласти англійське слово lock, ми встановимо, що це слово може означати замок, затвор, затор, шлюз і т.д. Список слів, за допомогою яких ми передаємо значення цього слова українською мовою, можна продовжити, але ніхто не зможе сказати, що слово lock означає, наприклад, ключ.

а) переклад за допомогою транслітерації і транскрипції

Коли необхідно перекласти англійське слово, яке не має аналогів в українській мові, можна спробувати відтворити у перекладі форму англійського слова для того, щоб увести в українську мову лексичну одиницю, що відповідає англійському слову, яке перекладається. У такому випадку в українській мові з’явиться нове слово-запозичення. Передати іншомовну форму у перекладі можна двома способами: транслітерацією і транскрипцією.

Правила транслітерації встановлюються спеціальними стандартами. Міжнародним стандартом ISO 9:1995 Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages, встановленим Міжнародною організацією стандартизації (International Organization for Standardization - ISO), визначені правила передачі власних імен та географічних назв мов, які користуються кирилицею, латинським шрифтом.

Спосіб транслітерації полягає в тому, щоб за допомогою українських літер передати букви, які утворюють англійське слово і навпаки: Waterloo – Ватерлоо, robot – робот, boss – бос і т.д.

Транслітерація широко використовувалася перекладачами аж до кінця ХІХ ст. Для використання цього прийому перекладачу не обов’язково потрібно було знати вимову англійського слова, він міг обмежитися його зоровим сприйняттям. Але іноді в результаті транслітерації виявлялося, що англійські назви вимовлялися інакше, ніж на батьківщині, а самі англійці не могли визнати Вільде своїм письменником Уайльдом.

При передачі власних імен і географічних назв найбільш виразно проявляється тенденція до встановлення еквівалентів. При транслітерації іноземні власні імена та географічні назви передаються буквами українського алфавіту без врахування особливостей вимови: Hull – Гуль, Walter – Вальтер, Worchester – Ворчестер, Hudson – Гудзон.

Останнім часом спостерігається тенденція до переходу від транслітерації до транскрипції, особливо у передачі географічних назв. Так, Worchester поряд з традиційним Ворчестер часто передається Вустер), проте Texas за традицією залишається Техасом. І ця непослідовність заходить так далеко, що New Hempshire передається як Нью-Гемпшир (транскрипція), а New OrleansНовий Орлеан (комбінація калькування та транскрипції з французької вимови).

Часто можна відзначити і непослідовність і в передачі прізвищ. Так, англійські прізвища, які закінчуються на -ey та -ay передаються по-різному: Теккерей (Thackeray), але Гакслі (Huxley), Прістлі (Priestley).

При перекладі українських або російських запозичень зазвичай використовується транслітерація: shchi – щі, Duma – Дума, borshch – борщ, troika – тройка.

Назви газет і журналів, як правило, транскрибуються: Times – Таймс, Interational Herald Tribune – Інтернешенел Геральд Тріб'юн.

При передачі назв наукових журналів, як правило, також застосовується транскодування (транскрипція або транслітерація). Однак, досить часто поряд з транскодуванням застосовують і калькування: "Chemical Abstracts" - "Кемікел ебсректс" ("Хімічний реферативний журнал"), "Solid State Physics" - "Солід стейт фізікс" ("Фізика твердого тіла").

Назви наукових або техні чних установ перекладаються:

Institute of Biochemistry – Інститут біохімії, Car Development Centre – Центр проектування автомобілів. Якщо ж до складу назви входить антропонім, то у перекладі додається слово імені: M. Planck Institute – Інститут ім. М. Планка, Bertran Russel Centre – Центр імені Бертрана Расселла.

Назви підприємств транскодуються. Іноді до назви додається загальний іменник, який визначає вид підприємства: Dow Chemical – (концерн) Доу Кемікал, Сoca-Colа – (компанія) Кока-Кола, Texaco – нафтодобувна компанія Тексако.

Якщо загальний елемент входить до складу назви (company, corpopration), то він не перекладається: Harris Paint Company – Гарріс Пейнт Компані, Sony Corporation – Соні Корпорейшн.

Абревіатури у складі назв підприємств звичайно транскрибуються: LG –Компанія Ел-Джі, CHC Ltd. – Сі-Ейч-Сі Лімітед.

При перекладі назв організацій спостерігається деяка неоднозначність: як правило, вони перекладаються, але зустрічаються й випадки транскодування:

Federal Bureau of Investigation – Федеральне бюро розслідувань, Central Intelligence Agency – Центральне розвідувальне управління, але: Scotland Yard – Скотланд Ярд.

У перекладацькій практиці значного поширення набуває прийом транскрибування (транскрипція) англійського слова, тобто передача українськими літерами не орфографічної форми, а звучання англійського слова (фонетична передача імені чи назви), наприклад, Brighton – Брайтон, New York – Нью-Йорк. Оскільки фонетичні системи української та англійської мов значно відрізняються одна від одної, така передача є дещо умовною і відтворює лише певну подібність англійської вимови. Однак цей спосіб дає змогу сформувати більш-менш єдину систему передачі англійських звуків за допомогою українських букв: Internet – Інтернет, impeachment – імпічмент, file – файл, interface – інтерфейс, business – бізнес.

Два зазначені вище способи перекладу (транслітерацію і транскрипцію) часто об'єднують під єдиною назвою транскодування. Розрізняють чотири види транскодування:

• траскрибування або транскрипція;

• транслітерування;

• змішане транскодування (переважне застосування траскрибування з елементами транслітерування);

• адаптивне транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу

Поширеним прийомом перекладу назв є паралельне підключення, тобто введення в текст перекладу компонентів транскрипції / транслітерації або калькування, а в дужках – написання слова мовою оригіналу.

б) переклад за допомогою калькування

Переклад шляхом калькування полягає у дослівному перекладі власного імені по частинах з наступним складанням цих частин в одне ціле: Cape of Good Hope - Мис Доброї Надії, New South Wales - Новий Південний Уельс, sky-scraper – хмарочос, brain drain – витік мізків.

Дуже поширеним є калькування стійких словосполучень: the United Nations Organization – Організація Об’єднаних Націй, Third Reich – Третій Рейх, House of Commons – Палата Громад.

У ході калькування може виникнути проблема появи у перекладі непотрібного буквалізму. Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові. Слід зазначити, що єдиної чіткої системи принципів передачі власних імен та назв не існує. Велике значення тут має традиція. Тільки намаганням зберегти традиційне написання імен, відомих у нас здавен, можна пояснити той факт, що поряд із транскрибуванням імен George (Джордж), Charles (Чарльз), William (Уїльям або Вільям) зберігаються транслітеровані імена королів: Георг IV (George IV), Карл І (Charles I) чи Вільгельм Завойовник (William the Conqueror). Немає єдності у передачі, наприклад, і англійської літери w. Так, ми пишемо Вальтер Скот (Walter Scott), але Уолл Стрит (Wall Street).

в) описовий переклад

Описовий переклад полягає у передачі значення слова за допомогою пояснення: tracker – програма для обробки аудіо-треків, shareware – умовно безкоштовна продукція (розповсюджуються за принципом «спробуй, перш ніж купляти»), demo – демонстраційна версія програми.

Такий описовий переклад можна використовувати як для пояснення значення слова в словнику, так і в перекладі слів, що не мають безпосередніх відповідників у конкретному тексті.

До описового перекладу висувають такі вимоги:

1) переклад повинен точно відбивати основний зміст позначеного терміном поняття;

2) опис не повинен бути надто докладним;

3) синтаксична структура словосполучення не повинна бути складною.

При застосуванні описового перекладу англійських простих термінів важливо слідкувати за тим, щоб словосполучення в мові перекладу повно передавало всі основні ознаки поняття, позначеного терміном оригіналу. У порівнянні з транскодуваням описовий переклад має перевагу: завдяки ньому досягається більша прозорість змісту терміна. Проте такий спосіб характеризується і певними недоліками: 1) при його застосуванні можливо неточне або нечітке тлумачення змісту простого терміну, 2) описове словосполучення порушує таку вимогу до термінів, як стислість, а тому такі багатослівні терміни не мають дериваційного потенціалу, тобто від них важко утворювати похідні терміни.

Описовий прийом застосовується при перекладі новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай у лапках. Часто зустрічається поєднання прийому транскодування з наступним поясненням або описом. Тому при перекладі будь-якого тексту (технічного або художнього) не слід плутати значення слова як терміну певної галузі з його звичайним загальновживаним значенням, що застосовується здебільшого в текстах художнього стилю.

г) використання у перекладі приміток і пояснень

Якщо в оригінальному тексті є авторські зноски або примітки, безумовно, їх потрібно перенести в кінцевий продукт перекладу. Однак в окремих випадках перекладач сам змушений давати певні пояснення або примітки, які відсутні в оригіналі. Інколи потрібно пояснити в примітках якісь реалії, невідомі читачеві мови перекладу. В інших випадках необхідність приміток може бути зумовлена характером прийому, який використовується у перекладі. Так, використовуючи прийом транскрибування / транслітерації, перекладач не завжди може бути впевненим, що значення такого новоутворення у перекладі буде абсолютно зрозумілим із контексту. У такому випадку він дає пояснення, яке тлумачить значення слова, яке транскрибується, наприклад, You can share useful data, such as bitmaps, icons, fonts, and strings, by adding this data as resources to the file for an application or DLL. – Ми можемо надати для загального користування такі дані, як растрові зображення, іконки, шрифти і рядки, додавши ці дані як ресурси у файл додатку або DLL* (DLL – Dynamic link library) – динамічно під’єднувальна бібліотека. Такі пояснення подаються лише при першому використанню слова в транскрипції. У подальшому нове слово використовується у перекладі без пояснень.

д) трансплантація (іншомовні вкраплення)

Трансплантація або іншомовні вкраплення – це слова і вислови у тексті перекладу іноземною мовою, які вводяться у текст перекладу з метою надання йому автентичності або науковості, а також для стислості використання.

Практика використання вкраплень у перекладі передбачає два підходи:

1) їх вводять без пояснень, розраховуючи на контекстуальне осмислення або підготовку читача, або використовуючи історично сформовану систему всесвітньовідомих лексичних одиниць (наприклад, nota bene – візьми до уваги, post-scriptum – після написаного, приписка до листа). Інколи ступінь зрозумілості даного вкраплення робить переклад зайвим: Windows is a software program that makes your PC easy to use. – Windows – це програма, яка робить ваш ПК легким у використанні.

2) їх вводять з поясненнями. Широко використовується практика перекладу в зносках або коментарях у кінці сторінки чи по завершенню перекладу всього тексту: Applications generate output for a window using the GDI functions. – Додатки генерують дані, що виводяться, використовуючи GDI*-функції. *DGI (General data interface) – загальний інтерфейс доступу до даних.

е) роль контексту

У процесі перекладу слова зазвичай виділяють 2 етапи:

1) з’ясування значення слова в контексті;

2) передача цього значення засобами української мови, тобто власне переклад.

Йдеться про переклад не окремого слова як лексичної одиниці, а про переклад слова в тексті. На всіх стадіях перекладу слова в тексті вирішальне значення має аналіз контексту. Відомо, що більшість слів у мові є багатозначними, і підібрати відповідне значення слова з багатьох інших значень можна лише з контексту

Розрізняють вузький контекст (словосполучення або речення) і широкий контекст (абзац, глава, розділ, а інколи весь твір у цілому). У більшості випадків значення слова досить точно розкривається уже з вузького контексту, наприклад: water glass – склянка для води, sun glasses – сонцезахисні окуляри, magnifying glass – збільшувальне скло, лупа, field glass – польовий бінокль, opera glass – театральний бінокль. Співставляючи ці значення з контекстом, можна легко визначити, що означає слово glass у кожному випадку. Однак інколи складно визначити, в якому зі своїх значень вживається слово, і це можна вирішити, лише виходячи з широкого контексту, наприклад, із контексту всієї статті.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Загальні принципи перекладу слів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2055; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.132.10
Генерация страницы за: 0.009 сек.