Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про температуру і температурні шкали

Читайте также:
 1. V. Поняття про зміни об’єму в хрящах в період гормональної перебудови та в осіб похилого віку , проблеми остеопорозу .
 2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 3. Архівне описування: поняття, види
 4. Бюджетний процес, його поняття і складові частини
 5. Важливим поняттям при роботі з інформацією є класифікація об'єктів.
 6. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрями та суб'єкти
 7. Введення в поняття та обробку критичних ситуації
 8. Визначення поняття облігації та її реквізити
 9. Визначення поняття «апарат державного управління».
 10. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції.
 11. Девiацiя. Суть поняття.
 12. Деякі поняття з теорії деформаціїПоняття про температуру та температурні шкали. Класифікація методів та приладів для вимірювання температури

Лекція № 10

 

1 Поняття про температуру і температурні шкали.

2 Класифікація термометрів.

3 Види термометрів (пристрій і принцип дії):

3.1 Термометри розширення.

3.2 Манометричні термометри.

Температура є одним з основних параметрів, визначальний хід і тривалість багатьох процесів в ливарних і термічних цехах. Точна оцінка температури визначає ефективність автоматичного управління. Різноманіття поставлених завдань зумовила поява і розвиток великого числа різноманітних методів і пристроїв вимірювання температури.

Під температурою розуміється величина, що характеризує тепловий стан тіл і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Зміряти температуру, подібно до того, як вимірюють довжину, масу або об'єм, не можна, оскільки температури не складаються. Не існує такої одиниці температури, якою можна безпосередньо вимірювати будь-яку температуру, подібно до того, як метром вимірюють будь-яку довжину. Довжина, маса і об'єм - приклади екстенсивних (кількісних) властивостей системи. Якщо металевий стрижень розділити на декілька частин, температура кожній з них від цього не зміниться. Температура - приклад інтенсивних (якісних) властивостей системи. Отже, для вимірювання температури необхідно використовувати об'єктивний зв'язок між температурою і будь-якою екстенсивною величиною: зміною об'єму, довжини і тому подібне

У науково-технічній і виробничій практиці існує значне число різноманітних пристроїв для вимірювання температури твердих, рідких і газоподібних засобів, що використовують різні термометричні властивості і що носять назву термометр.

Термометр - це прилад, вживаний для вимірювання температури шляхом перетворення її в свідчення або сигнал, що є відомою функцією температури.

Частина термометра, що перетворює теплову енергію в інший вид енергії, називається чутливим елементом.

Термометр, що не має власної шкали, і вторинний прилад, що перетворює сигнал термометра в чисельну величину, утворюють вимірювальний термокомплект.

Прилади для вимірювання температури з'явилися ще в XVII в. Були запропоновані різні температурні шкали: Фаренгейта, Реомюра, Цельсія і ін. У основі побудови цих шкал лежить вибір двох опорних (реперних) температур, що характеризують фазову рівновагу чистої речовини при його переході з одного агрегатного стану в інше.

Інтервал між опорними температурами ділиться на певне число відміток з однаковою довжиною ділення, які і утворюють температурну шкалу. Ціну ділення такої шкали називають градусом. Зокрема, для стоградусної шкали Цельсія як температури реперів прийняті температури плавлення льоду і кипіння води при нормальному атмосферному тиску.Надалі з'ясувалося, що для однакових температурних шкал приладів, що використовують різні фізичні речовини, виходили різні значення температури. Пояснювалося це тим, що термометричні властивості різних речовин по-різному змінюються разом з температурою.

У 1849 р. Кельвін запропонував термодинамічну шкалу, не залежну від термометричних властивостей речовин. У основу її побудови покладений термодинамічний оборотний цикл Карно Q1/Q2=T1/T2, де Q1 - отримана теплота при абсолютній температурі Т1, Q2 - віддана теплота при абсолютній температурі Т2.

Термодинамічна температурна шкала є початковою при побудові температурних шкал, не залежних від властивостей термометричної речовини. Її одиницею служить градус Кельвіна (К) - 1/273,16 частина термодинамічної температури рівноваги між твердою, рідкою і газоподібною фазами води (потрійна точка води).

Співвідношення між температурою t, вираженою в градусах Цельсія, і абсолютною температурою Т визначається формулою t=T-273,16°. Проте для практичного вимірювання температури термодинамічна шкала незручна, оскільки необхідно використовувати громіздкі газові термометри з введенням для кожного значення температури різних поправок. Тому для відтворення температур від 13,81 до 6300К в 1968 р. була прийнята

Міжнародна практична температурна шкала, створена на основі станів фазової рівноваги ряду чистих речовин (водню, неону, кисню, води, цинку, срібла, золота). Цим станам речовин (їх їх вибрано одинадцять) відповідає постійне значення температури за термодинамічною шкалою. Значення температур між постійними температурами станів рівноваги визначають по інтерполяційних формулах за допомогою еталонних засобів вимірювань. Як такі засоби вимірювань для температур від 13,81 до 903,89К (630,74 °С) використовують термометр опору з платинового дроту, для температур від 903,89 до 1337,52К (1064,3°С) - платинородій-платиновий термоелектричний термометр, від 1337,58 до 6300К - монохроматичний пірометр випромінювання.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1467; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.157.81.13
Генерация страницы за: 0.007 сек.