Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План супроводу прийомної сім'ї
Нижче наведений зразок плану соціального супроводу ПС на перше півріччя влаштування прийомної дитини, розроблений для конкретної життєвої історії.

План розробляється на певний проміжок часу, відповідно до нагальних потреб дитини, і коригується за потребою. До складання плану залучаються батьки, учителі (вихователі), спеціалісти-медики, які працюють з дитиною.

Прийомна сім'я: ______________________________________________

(Прізвище батьків, адреса)

Члени родини: ______________________________________________

(Прізвище, вік, статус)

Розпочато : 15.02.2000 року

Дитина: Ша-ль Олександр Валерійович 3.01.98 р.

Соціальний статус: підкидьок.

Історія життя. За телефонним викликом наряд міліції наквартирі жінки забрав двох дітей – хлопчика й дівчинку. Діти були залишені біля дверей квартири два дні тому жінкою, з якою господиня випадково познайомилася на базарі. Біля них лежали аркуші, вирвані з медичної картки, де було вказано прізвище та вік дітей. Більше господиня квартири з цією жінкою не зустрічалася. Прочекавши її два дні, вона була вимушена викликати міліцію. Діти були направлені до лікарні, де перебували 4 місяці. Протягом цього часу до дітей ніхто не з'являвся, ніяких відомостей про їхніх батьків немає. 15 лютого 2000 року діти були направлені у прийомну сім'ю.

 

Вид супроводу Потрібно зробити Виконавець Термін Примітка
1. Проживання Розміщення у прийомну сім'ю. Прописка дитини. Прийомні батьки, соц. працівник 1.02–15.02 Виконано
2. Юридичний супровід Оформлення свідоцтва про народження дитини. Соц. працівник, юрист РВ РАГС до 15.02 Виконано
Рішення райдержадміністрації про створення прийомної сім'ї. Соц.працівник, опікунська рада 15.02 Виконано
Підготовка документів до визначення статусу дитини як сироти Соц. працівник, суд Квітень–травень Виконано
3. Медичний супровід Скласти план медичного супроводу із заввідділен-ням дитячої поліклініки. Звернути увагу: - консультація ортопеда, - операція Дільничний педіатр (ПІБ), соц. працівник Лютий Виконано
Оформлення документів для дитячого садка Дільничний педіатр (ПІБ), соц. працівник Грудень  
4. Рівень розвитку Визначення наявного рівня розвитку Соц. працівник, уразі необхідності – виклик спеціаліста (психолог, педагог) Березень Виконано
Спостереження за розвитком дитини після того, як вона увійшла у сім'ю Ведення "книги життя" Соц. працівник, прийомні батьки Постійно  
5. Освіта Відвідування дитячого садка (за окремим планом) Соц. працівник, вихователь, завідувач дитсадка Грудень  
6. Психологічна корекція Консультація батьків з приводу особливостей поведінки дітей, позбавлених в ранньому віці батьківської опіки Соц. працівник, психолог Березень –травень  
7. Сімейні взаємини Консультація стосовно адаптації дітей Соц. працівник Лютий –березень  
Робота з рідними дітьми (комп'ютерні курси, відвідування тренінгових занять для підлітків, залучення до участі в соціальних програмах тощо) Соц. працівник Постійно  
Участь батьків у групі взаємопідтримки Соц. працівник, прийомні батьки Один раз на місяць  
8. Стосунки з біологічними батьками Немає, батьки невідомі      

Соціальний працівник: ________________________________________(Прізвище , телефон)

М.П. Директор ЦССМ: ________________________________________

(Прізвище)

Оцінка ефективності функціонування сімей. Соціальний супровід ПС та ДБСТ як різновид соціальної роботи передбачає проведення періодичного визначення позитивних та негативних аспектів роботи, що дозволяє провадити коригування методик та форм соціальної роботи з клієнтом.

Оцінювання функціонування ПС та ДБСТпередбачає збір інформації; її аналіз; складання висновків про створення оптимальних умов виховання дитини (дітей); розробку рекомендацій щодо шляхів удосконалення виховного впливу сім’ї на розвиток дитини (дітей) та необхідної допомоги, якої потребує сім’я.

Основні етапи оцінювання такі:

1. Оцінка потенційних можливостей кандидатів взяти на виховання дитину-сироту.

2. Базове оцінювання на етапі влаштування дитини в сім’ю.

3. Оцінювання складових соціального супроводу сім’ї.

4. Поточне оцінювання інших складових процесу створення і функціонування сім’ї.

5. Завершальне оцінювання.

При розробці критеріїв оцінювання ефективності розвитку дитини враховуються такі складові:

- рівень розвитку дитини;

- результати роботи батьків з розвитку і виховання дитини;

- вплив соціального середовища на розвиток і виховання дитини;

- діяльність соціального працівника, який здійснює соціальний супровід;

- координація діяльності залучених державних органів та структур по створенню необхідних умов для розвитку і виховання дитини.

На базі отриманої інформації на кожному з етапів оцінювання складається звіт, який містить фіксовані відповіді на кожну позицію проведеної оцінки. За результатами оцінювання соціальним працівником спільно з прийомними батьками та батьками-вихователямипроводиться корекція плану соціального супроводу.

4. Схема взаємодії структур, які працюють з ПС і ДБСТ.

Згідно з затвердженими Урядом Положеннями про ПС та ДБСТ, питання функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на управління (відділи) у справах сім’ї та молоді. На практиці інколи можуть виникати певні неузгодження між спеціалістами цих відділів працівниками ЦССМ щодо розподілу повноважень на різних етапах роботи.

Наявний в Україні, більш як 5-ти річний досвід практичної діяльності ряду спеціалістів відділів у справах сім’ї та молоді та ЦССМ, які безпосередньо працюють на місцях з ПС та ДБСТ, дозволив відпрацювати оптимальну схему взаємодії структур, причетних до цього процесу.

 

Схема взаємодії структур, які працюють з ПС та ДБСТ

Діяльність Відділ сім’ї та молоді ЦССМ Відділ освіти Служба у справах неповнолітніх
Обґрунтування необхідності створення ПС та ДБСТ ініціатива + лобіювання* участь участь участь
Прийняття розпорядження (програми) розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт   реалізація - - -
Визначення джерел фінансування ініціатива+ лобіювання - - -
Підготовка спеціалістів до роботи з ПС та ДБСТ координація реалізація - -
Рекламно-інформаційна кампанія реалізація участь участь участь
Попередня робота з кандидатами реалізація реалізація інформ. інформ.
Тренінг для кандидатів на створення ПС та ДБСТ організація реалізація - -
Підготовка документів на сім’ю (батьків) на дітей координація координація - - - реалізація акт обстеж. -
Підбір дітей реалізація участь інформ. інформ.
Розгляд на опікунській раді організація представ-ництво представ-ництво представ-ництво
Розпорядження про створення та підписання угоди реалізація - - -
Соціальний супровід координація реалізація за потреби за потреби
Оцінка ефективності участь реалізація - -
Забезпечення влаштування дітей після виходу із сім’ї ініціатива+ лобіювання участь участь участь

* жирнимшрифтом виділено позиції, за які спеціалісти даних структур безпосередньо відповідають.

Отже, ПС та ДБСТ як соціальний інститут захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребує налагодження міжгалузевої співпраці спеціалістів різних державних структур. Саме належний рівень такої співпраці є однією з основних запорук успішного функціонування таких сімей.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 7131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.