Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні визначення
Читайте также:
 1. L1.Т2.3.1. Визначення величини теплового розширення.
 2. Акція як пайовий цінний папір і її основні властивості.
 3. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 4. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 5. Вапняне молоко та сатураційний газ як основні реагенти фізико-хімічного очищення
 6. Види звітності, основні її показники.
 7. Види та основні принципи здійснення банківських операцій.
 8. Визначення
 9. Визначення
 10. Визначення
 11. Визначення
 12. Визначення

Чому РОП потрібно вппроваджувати в Україні?

 

Однією з головних причин низького рівня безпеки населення, територій, соціальних, техногенних і природних об`єктів в Україні є слабкість державної політики, спрямованої на посилення превентивної діяльності у сфері забезпечення техногенної та природної безпеки.

Необхідність впровадження концептуальних засад управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру викликана глобальними і національними чинниками, які справляють негативний вплив на безпеку життєдіяльності українського суспільства. До них належать:

 

· підвищення рівня ризику стихійних природних явищ, обумовлених глобальним потеплінням клімату, зростанням сейсмічної активності, розширенням озонових дір тощо, а також інтенсифікацією впливу техногенної діяльності людини на навколишнє природне середовище;

· значна кількість небезпечних техногенних об`єктів на території України;

· підвищення ймовірності і масштабів впливу стихійних природних явищ і катастроф на функціонування небезпечних техногенних об`єктів;

· підвищення рівня ризику техногенних аварій і катастроф, обумовлених критичним ступенем зношеності (60-80%) основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення України;

· високий рівень травматизму та смертності населення України, спричинений надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характеру;

· послаблення державного контролю та неефективність механізмів державного регулювання техногенної та природної безпеки;

· неадекватність державної превентивної політики у сфері забезпечення техногенної та природної безпеки рівню реальних ризиків небезпечних природних явищ та ступеню складності і небезпеки сучасних технологічних комплексів на території України;

· неспроможність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій в її теперішньому вигляді ефективно протистояти сучасним загрозам для безпеки людини, суспільства і держави.


http://www.zounb.zp.ua/node/1247

http://www.bookbrains.com/book_89_chapter_9_2.4._Rizik_v_BZHD_jak_k%D1%96lk%D1%96sna_o%D1%81%D1%96nka_nebezpeki.html

http://www.mns.gov.ua/content/education_kurns.html?PrintVersion

 

Ризик - кількісна міра небезпеки, яка визначається функцією двох змінних - ймовірності негативної події та розміру збитку від неї.


Збиток - фактичні або можливі економічні і соціальні втрати (відхилення здоров`я людини від середньостатистичного значення, тобто його хвороба або навіть смерть; порушення процесу нормальної господарської діяльності; втрата того чи іншого виду майна тощо) і/або погіршення навколишнього природного середовища внаслідок аварій.
Природний ризик - ризик для населення, соціальних, техногенних і природних об`єктів від негативної події природного походження.


Техногенний ризик - ризик для населення, соціальних, техногенних і природних об`єктів від негативної події техногенного походження.


Прийнятний ризик - ризик, який не перевищує на території небезпечного об`єкту і/або за її межами гранично припустимого рівня.


Аналіз ризику - систематичне використання наявної інформації для ідентифікації небезпек і визначення ризику для однієї людини, населення, майна, соціальних і техногенних об`єктів та навколишнього природного середовища.


Оцінка ризику - процес визначення імовірності виникнення аварій або надзвичайних ситуацій та відповідних їм збитків.


Ризик-орієнтований підхід - застосування значення ризику негативної події, що може статися на певному об`єкті чи у природному середовищі для визначення ступеню їх небезпечності та використання цього значення як одного з критеріїв управління.


Управління безпекою - процес здійснення впливу на показники безпеки і підтримання їх оптимальних значень за вибраними критеріями на всіх етапах життєвого циклу населення, соціальних, техногенних і природних об`єктів.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 116; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.