Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури
Читайте также:
 1. Архітектура та образотворче мистецтво
 2. Архітектура та образотворче мистецтво в умовах кризи радянської системи.
 3. Архітектура та образотворче мистецтво у повоєнні часи.
 4. В Чернівцях діють музей народної архітектури і побуту, картинна галерея, виставковий зал.
 5. Вдосконалення охорони природи на рекреаційних територіях
 6. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври.
 7. Види джерел права.
 8. Вища освіта Франції
 9. Вів обережну політику щодо Московського царства.
 10. Вів обережну політику щодо Московського царства.
 11. ВХУТЕМАС
 12. Гігієнічне навчання і виховання вагітних жінок.

Східні мотиви в українській орнаментиці.

Українське народне образотворче мистецтво має низку історико-культурних нашарувань і запозичень. Розвиток українського мистецтва кінця ХУІІ-ХУІІІст. в умовах складної взаємодії західної та східної культурних традицій сприяв насиченню стилістики українського бароко східними елементами.

Особливого поширення східні мотиви набули в XVII ст. завдяки військовим, дипломатичним, а надто торговим контактам України з мусульманськими країнами (зокрема Туреччиною). Так, орнамент на українських іконах кінця ХУІ-ХУІІ ст. відобразив цілий спектр різнорідних художніх традицій. Серед них є і східні: мотиви гвоздики, тюльпана, лотоса, граната з’явилися в оздобленні ікон під впливом орнаментального мистецтва країн ісламу.

Яскраво відчутні східні впливи і в українському килимарстві. Це, зокрема, рослинний орнамент, пов’язаний безпосередньо з Азією ти Іраном, що розвинувся разом з елементами вишивки на Лівобережжі. Традиції східної орнаментики в українському декоративно-прикладному мистецтві набули своєрідної місцевої інтерпретації.

 

До культових споруд арабо-мусульманської архітектури належать, мечеті (храми), медресе (духовні школи-семінарії), а також мавзолеї (поховальні споруди).

Основний тип плану ісламської храмової споруди - прямокутне подвір’я, оточене по периметру галереями, у глибині якого розташована інша приземкувата купольна будівля — мечеть. Також невід’ємним елементом культової мусульманської архітектури є мінарет (вежа з якої віруючих скликають на молитву). У різних народів він утворює зі спорудою єдиний ансамбль або стоїть окремо. Кількість мінаретів, також може різнитися.

Медресе відрізняються від мечетей тим, що галереї подвір’я ділені на дрібні приміщення, де мешкають семінаристи. А мавзолеї становлять комплекс поховальної споруди і храму. Загалом особливості зовнішнього вигляду храмових споруд зумовлені національними художніми традиціями різних народів, що сповідують іслам.

Основним будівельним матеріалом арабів були обпалена цегла чи

камінь, піщаник, мармур. Як декоративні матеріали широко кувались алебастр, фігурна цегла, полив’яні кахлі, скляна та мармурована мозаїка та ін.. Інтер'єри культових арабо-мусульманських будівель прикрашалися й стінним розписом, у якому декоративні мотиви геометричного та рослинного характеру поєднувались із каліграфічно написаними цитатами Корану.

Серед найвідоміших культових споруд арабо-мусульманської архітектури особливо вирізняються Блакитна мечеть (Стамбул), мечеть халіфа Омара (Єрусалим), мечеть Ібн Тулуна (Каїр), медресе Тілля - Карі (Самарканд), медресе Улугбека (Бухара), аль-Кубра (Дамаск), Тадж-Махал (Агра), архітектурний ансамбль Шах-і Зінда (Самарканд).Надзвичайний інтерес для світового мистецтва становить памятка мусульманської архітектури узбецького міста Самарканд – мавзолей Гур-Емір, родова усипальня славнозвісного завойовника й правителя Тамерлана. Її назва перекладається як «могила володаря». Цей шедевр середньовічного зодчества відіграв важливу роль у розвитку світової ісламської архітектури. Гур-Емір став прообразом відомих пам’яток архітектури епохи Великих моголів: мавзолею Хамейуна в Делі й Тадж-Махалу в Агрі, зведених нащадками славетного Тимура, які свого часу були правителями Північної Індії.

 

Висновок:

Арабо-мусульманська культура, яка становить вагому частину світової культури, формувалася на основі художніх традицій тих народів і країн, де провідною релігією є іслам. Переважно це держави Близького і Середнього Сходу, Північної Африки, Піренейського півострова (Туреччина, Сирія, Ірак, Іран, Індія, Єгипет тощо).

«Золотий вік» мусульманської художньої культури припав на ІХ-ХІІ ст., коли саме вона визначала рівень світової матеріальної і духовної культури. Одна з найважливіших рис класичної мусульманської культури — це те, що її основним структурним елементом є не стільки наука (як у західноєвропейській), скільки ціннісно-ідеологічні течії, що визначають характер пізнання та розуміння картини світу. Ці течії мають загальну систему, в основі якої лежить певна сукупність релігійних уявлень про основи буття людини й світобудову.

 

 

ЗАПИТАННЯ

■ Що розуміють під класичною мусульманською культурою?

■ Як релігія ісламу вплинула на художні особливості мистецтва Близького та Середнього Сходу?

■ Що являла собою багдадська школа книжкової мініатюри?

■ Розкажіть про різновиди арабського декоративно прикладного мистецтва.?

■ Як відображені східні мотиви в українській орнаментці

■ Охарактеризуйте найвизначніші пам'ятки арабо-мусульм.ип ІФШ 4р») тектури.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Я Створіть власний екслібрис у техніці арабської калії рафії

■ Створіть або намалюйте ескізи арабо-мусульманс ькот ім-іанм.і итім ни, книжкової мініатюри, гончарного виробу.

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

■ Відвідайте музей (перегляньте відеомузей), де іберіїа .«а ч-мий

арабо-мусульманського мистецтва.

■ Підготуйте виставу для молодиіих школярів І,І моїии.імм .<і■

казок.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1786; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.