Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Робота з текстом
Читайте также:
 1. Архівна робота в правоохоронних органах
 2. Архівна робота.
 3. Будова і робота електронно-променевої трубки.
 4. Виховна робота в академічній групі
 5. Виховна робота з педагогічне занедбаними та хворими дітьми
 6. Вправа 2 Робота з елементами управління діалогового вікна
 7. Діяльність служби безпеки із забезпечення внутрішньооб’єктового режиму та робота з|із| представниками сторонніх| організацій
 8. ЗАВДАННЯ 2 Робота з діалоговими вікнами
 9. ІІ – Оперативна робота в місцях де безпосередньо виконуються ТЕ операції (митниця, термінал, порт і т.д.).
 10. Індивідуальна робота та її відмінність від самостійної
 11. ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА
 12. Індивідуально-консультативна робота

Для полегшення роботи із зображеннями в графічному редакторі Adobe Photoshop програмісти запозичили в художників-аніматорів принцип побудови складного зображення. У традиційній анімації всі об'єкти малюють на прозорих плівках, які потім розміщують на нерухомому непрозорому тлі. Переміщуючи та замінюючи плівки з окремими об'єктами, створюють нові кадри, які послідовно фотографують. Аналогічно до цього представлено зображення в редакторі Adobe Photoshop. Шари в Photoshop — це і є аналог прозорих плівок із зображеннями. Шари можна створювати, копіювати, міняти місцями, видаляти. Якщо фрагмент зображення розміщено на окремому шарі, то його можна вільно переміщати та трансформувати, не змінюючи при цьому інші шари (інші частини зображення). Для роботи із шарами призначено палітру Слои, яка містить їх перелік починаючи з найвищого.

Кожний документ, який створюють у редакторі Adobe Photoshop, початково містить лише тло, яке можна порівняти з полотниною, на якій художник малює картину. Воно може бути білим, мати призначений колір або взагалі бути прозорим (цю властивість тла ви призначаєте на етапі створювання нового документа). Яким би не було тло, воно обов'язково має бути, адже картину треба на чомусь малювати. Тому тло видалити неможливо.

У будь-який момент можна додати до документа довільну кількість шарів. Коли копіюють зображення через буфер обміну,новий шар створюється автоматично. Так само автоматично новий шар створюється в разі переміщення виділеної області з іншого документа.

Існує кілька різних способів створити новий шар:

• У меню Слои виконати команду Новий, а в підменю, що з'явилося при цьому на екрані, вибрати пункт Слой (Ctrl+Shift+N). У вікні налаштовування параметрів можна призначити назву цього шару, його колір, режим та встановити значення непрозорості.

• На палітрі Слои натиснути кнопку Ш Создать новий слой. Якщо під час створювання нового шару його назву не встановлено, Adobe Photoshop визначає, скільки шарів уже є на цей момент та призначає новому шару наступний номер, що відображається в його назві. Проте подальше використання шару з такою назвою недоцільне, оскільки незрозуміло, який саме об'єкт містить шар. Для того щоб змінити назву шару, у палітрі Слои можна двічі натиснути лівою клавішею миші назву шару та ввести нову назву.

Перш ніж виконувати із шаром будь-які дії, його треба обрати, натиснувши його заголовок на палітрі Слои лівою клавішею миші. Обраний на цей момент шар називають поточним, а на палітрі Слои він виділений синім кольором. Шари досить легко міняти місцями, змінюючи при цьому порядок розміщення об'єктів у зображенні. Для переміщення шару треба в палітрі Слой натиснути його заголовок лівою клавішею миші і, не відпускаючи її, переміщати шар на вкладці вгору або вниз. Визначивши нове місце шару, можна відпустити ліву клавішу миші. Можна створити копію обраного шару, виконавши команду Дубликат слоя меню Слой.Видалити шар можна одним з таких способів:

• У меню Слой виконати команду Увалить слой (у підменю, що з'явиться при цьому, обрати пункт Слой).

• Обравши потрібний шар на палітрі Слои, натиснути його заголовок лівою клавішею миші та, не відпускаючи її, перетягнути шар на зображення кнопки Удалить слой.

• Виділити потрібний шар на палітрі Слои та натиснути кнопку Удалить слой.

Для керування переглядом шарів використовують крайній лівий значок зображення шару палітри Слои. Якщо натиснути цей значок лівою клавішею миші, він зникне з палітри, а елемент зображення, розміщений на цьому шарі, ми не побачимо на екрані. Повторне натискання цього значка біля заголовка шару в палітрі Слои вмикає режим видимості шару.

Текст створюють та редагують на спеціальних текстових шарах.

Щоб створити новий текст, треба:

• На панелі інструментів редактора обрати інструмент Т Текст.

• На панелі властивостей інструмента призначити вид шрифту, розмір літер, метод згладжування, вид вирівнювання та колір тексту.

• Натиснути ліву клавішу миші в місці розміщення тексту.

• Увести потрібний текст.

На палітрі шарів при цьому з'явиться новий шар, позначений значком Т. Цей шар і є спеціальним текстовим шаром. Його назва відповідає початку введеного тексту (надалі рекомендуємо змінити назву цього шару відповідно до того, який текст у ньому розміщено).

Для редагування тексту спочатку оберіть на палітрі шарів відповідний текстовий шар, а потім — інструмент Текст. Далі на панелі властивостей можна змінити значення параметрів обраного тексту, а також застосувати способи роботи з ним, аналогічні до тих, які використовують під час роботи в текстових редакторах (виділян-

ня, копіювання, вставляння, форматування тощо).

До текстових шарів можна застосовувати різні ефекти. Крім того, можна змінювати текст за допомогою команди Искаженний текст, значок X, якої розміщено на панелі властивостей інструмента Текст.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 107; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.