Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Важливим поняттям при роботі з інформацією є класифікація об'єктів


Методи обробки медичної інформації

План лекції

1. Методи обробки медичної інформації

2. Класифікація об'єктів

3. Основи статистичних методів обробки
медико-біологічних даних.

 


Історія класифікації і кодування

Не існує стандартного підходу до кодування і класифікації. Існує велика кількість варіантів Міжнародної Класифікації в системі Охорони здоров'я International Classification for Primary Care (ICPC) з різними модифікаціями і доповненнями, щоб відповідати потребам різних країн. Відповідальним за цю систему Класифікації є Світова організація сімейних лікарів the World Organization of Family Doctors (WONCA).

Найбільш широкого використання в системі охорони здоров'я знайшла система класифікації ICD і класифікації, що отримані від неї. Першою спробою реєстрації були Письмові звіти Лондона про смертність у 1629. Перше видання Міжнародного Списку Причин Смертності, (причини тоді повідомляли), було представлено Жаком Бертілоном на зустрічі в Міжнародному статистичному інституті (ISI – International Statistical Institute) в 1893 у Чикаго, і було офіційно прийнято в 1900. Цей список регулярно переглядався під спостереженням ISI, до п'ятого видання включно в 1938. До того ж, список кодів насамперед використовувався для статистики смертності. Компанії страхування здоров'я, лікарні, заклади медичного обслуговування, армія, та інші організації відчули необхідність розширення списку кодами для реєстрації хвороб. Міжнародна оздоровча конференція, що проходила в місті Нью-Йорк в 1946, доручила Тимчасовій Комісії світової організації охорони здоров'я здійснити необхідну попередню роботу, для розширення Міжнародного списку причин смертності Міжнародним списком причин хвороб.

Класифікація - система розподілу об'єктів (предметів, явищ, процесів, понять) по класах відповідно до визначеної ознаки.

Під об'єктом розуміється будь-який предмет, процес, явища матеріальної або нематеріальної властивості. Система класифікацій дозволяє згрупувати об'єкти і виділити визначені класи, що будуть характеризуватися поруч із загальними властивостями. Класифікація об'єктів - це процедура угруповання на якісному рівні, спрямована на виділення однорідних властивостей. Стосовно інформації - як обсягу кваліфікації виділені класи називають інформаційними об'єктами.Приклад 1. Всю інформацію про університет можна класифікувати по численних інформаційних об'єктах, що буде характеризуватися загальними властивостями:

 • інформація про студентів у вигляді інформаційного об'єкта "Студент";
 • інформація про викладачів - у вигляді інформаційного об'єкта "Викладач";
 • інформація про факультети у вигляді інформаційного об'єкта "Факультет" і т.п.

Властивості інформаційного об'єкта визначаються інформаційними параметрами - реквізитами. Реквізити надаються або числовими даними, наприклад вага, вартість, рік, або ознаками, наприклад колір, марка машини, прізвище.

Реквізит- логічно неподільний інформаційний елемент, що описує визначену властивість об'єкта, процесу, явища і т.п.

Приклад 2. Інформація про кожного студента у відділі кадрів університету систематизована і представлена за допомогою однакових реквізитів:

 • прізвище , ім'я, по батькові;
 • стать;
 • рік народження;
 • місце народження;
 • адреса проживання;
 • факультет, де проходить навчання студент, і т.д.

Усі перераховані реквізити характеризують властивості інформаційного об'єкта "Студент". Крім виявлення загальних властивостей інформаційного об'єкта класифікація потрібна для розробки правил (алгоритмів) і процедур обробки інформації, представленою сукупністю реквізитів.

Приклад 2.1. Алгоритм обробки інформаційних об'єктів бібліотечного фонду дозволяє одержати інформацію про всі книги по визначеній тематиці, про авторів, абонентів і т.д. Алгоритм обробки інформаційних об'єктів фірми дозволяє одержати інформацію про обсяги продажу, про прибутки, замовників, видах виробленої продукції і т.д. Алгоритми обробки в тому та в іншому випадках переслідує різні цілі, обробляє різну інформацію, реалізується різними способами.

При будь-якій класифікації бажано, щоб дотримувалися наступні вимоги:

 • повнота охоплення об'єктів розглянутої області;
 • однозначність реквізитів;
 • можливість включення нових об'єктів .

У будь-якій країні розроблені і застосовуються державні галузеві, регіональні класифікатори. Наприклад, класифіковані: галузі промисловості, устаткування, професії, одиниці виміру, статті витрат і т.д.

Класифікатор - систематизований звіт найменувань і кодів класифікаційних угруповань .

При класифікації широко використовуються поняття класифікаційна ознака і значення класифікаційної ознаки, що дозволяють установити подібність або розходження об'єктів. Можливий підхід до класифікації з об'єднанням цих двох понять в одне, назване як ознака класифікації. Ознака класифікації має також синонім підстава розподілу .

Приклад 2.2. Як ознаку класифікації вибирається вік, що складається з трьох значень: до 20 років, від 20 до 30 років, понад 30років. Можна як ознаку класифікації використовувати: вік до 20 років, від 20 до 30 років, понад 30 років.

Розроблено три методи класифікації об'єктів: ієрархічний, фасетний, дескрипторний. Ці методи розрізняються різною стратегією застосування класифікаційних ознак. Розглянемо основні ідеї цих методів для створення систем класифікації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку | ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 830; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.