Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИДИ ТА ЗАКОНИ ОПТИЧНОГО ЗМІШУВАННЯ

Читайте также:
 1. Геометрична оптика. Закони відбивання та заломлення світла
 2. Джерела оптичного випромінювання
 3. Економічні закони Генріха Госсена .
 4. Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил.
 5. Економічні закони та закономірності розміщення виробництва, їх об’єктивний характер
 6. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу
 7. Закони і категорії соціології.
 8. Закони Кеплера. Сили в механіці.
 9. Закони логіки.
 10. Закони охорони природи П.Ерліха
 11. Закони поглинання променевої енергії

 

Всі хроматичні відтінки являються результатом змішування спектральних кольорів.
Існує два принципово різних процеси змішування кольорів: складальний та віднімальний.


Складальне змішування (адитивне, від. англ. addition) — при ньому світлові промені утворюють єдине колірне враження у результаті дії колірних подразників на одні й ті самі чутливі елементи ока. Шляхом складального змішування можна отримати всі кольори колірного кола вихолячи з трьох вихідних: червоного, зеленого і синього. Змішані попарно в різних пропорціях вони дають решту спектральних кольорів достатньої насиченості. Сума трьох вихідних кольорів, що взяті в визначених яскравих відношеннях, складає білий (ахроматичний колір). Червоний, зелений і синій кольори називають основними кольорами складального синтезу. Решта кольорів являється результатом їх змішування, тому називається похідними.

Складальне змішування поділяється на види:
- просторове — сполучення в одному просторі різнокольорових світлових променів (цирк, театр, різного роду інсталяції).
- оптичне — утворення сумарного, загального кольору в органі зору (пуантилізм або дивізіонизм, пістрява тканина, крони дерев на великій відстані).
- часове — це особливий вид оптичного змішування. Його можна спостерігати на вертушці (прилад Максвелла), якщо закріпити на ній диски різних кольорів або один диск розфарбувати плямами та швидко крутити (2000 об/хв) кольори не можна буде розрізнити, вони будуть утворювати один загальний колір.
- бінокулярне — змішування, при якому в окуляри вставляється скло різних кольорів (червоне та жовте, жовте та синє). Через деякий час установиться загальний колір.
Віднімальне змішування (субтрактивне, від англ. subtraction) — суть виникнення кольору заключається в відніманні зі світлового потоку якої-небудь його частини шляхом поглинання. Субтрактивний процес має місце лише при взаємодії світла з матеріальним тілом.Зразком може бути проходження променів світла скрізь кольорове скло. Скло буде пропускати визначену частину променів, а іншу — поглинати, тобто віднімати. Червоне скло пропустить тільки червоні промені, зелене — зелені. А зелене скло, покладене на червоне, поглине червоний промінь. Подібне явище поглинання променів відбувається при накладенні фарб одна на одну та при їх механічному змішуванні. Для отримання всіх хроматичних відтінків шляхом віднімального змішування достатньо трьох фарб: червоної, жовтої і синьої. Ці кольори називають основними в живописі, поліграфії.

Колірний круг може складатися з різної кількості кольорів: 6, 8, 12, 24, 32 та більше, особливо створений за допомогою комп`ютерної техніки. Головною особливістю будь-якого колірного круга є така відповідність протилежних від центру кольорів, котра при їх механічному змішуванні дає ахроматичний колір. Таки кольори мають назву доповнюючих (чи додаткових або комплементарних). Але змішування двох доповнюючих кольорів світлових променів дає білий колір. У кольорознавстві виділено три основних пари доповнюючих кольорів: червоний — зелений, жовтий — фіолетовий, оранжевий — синій. Якщо у колірному крузі змішувати сусідні кольори, то можна отримати багату кількість проміжних відтінків. Таку закономірність можна назвати "колірною множиною".Колірний круг Гете

 

 
 

Наукою про колір сформульовані три основних закони оптичного змішування:
1. Для будь-якого кольору існує інший, доповнюючий йому. У результаті їх змішування утворюється ахроматичний колір, але лише за визначеного відношення. Диспропорція призводе до появлення колірного тону залежно від перебільшення у суміші даного кольору.
2. Кольори, які знаходяться у колірному крузі ближче один до одного, ніж доповнюючі, викликають відчуття нового відтінку. Цей закон має найбільше практичне значення.
3. Колір суміші не залежить від спектрального складу змішаних кольорів. Тобто, будь-який з кольорів, що змішується, сам може бути утворений у результаті змішування інших кольорів.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МЕХАНІЧНЕ, ПРОСТОРОВЕ ТА ОПТИЧНЕ ЗМІШУВАННЯ | АКВАРЕЛЬНІ ФАРБИ ТА ТЕХНІКА ЛЕСУВАННЯ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4284; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.