Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контур зі струмом в магнітному полі. Магнітний момент
Читайте также:
 1. I.Організаційний момент.
 2. Аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах
 3. Антисталинский заговор: контуры реальности
 4. В этом случае сопротивление контуров будет равно сопротивлению стояков. Чтобы обеспечить горизонтальную устойчивость, достаточно уравновесить сопротивления стояков.
 5. Включение RLC контура под постоянное напряжение
 6. ВНУТРИКОНТУРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ
 7. Выбор коэффициентов смещения для передач с внешними зубьями. Блокирующие контуры
 8. Действие магнитного поля на контур с током, на магнитную стрелку.
 9. Діелектрики та провідники в електричному полі. Механізми поляризації. Піро-, п’езо- та сегнетоелектрики
 10. ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРАМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС І ЙОГО МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
 11. Задачи водоподготовки и водного режима контуров ППУ.
 12. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутого контура.

Контуром зі струмом називають замкнений провідник по якому тече електричний струм.

Розглянемо прямокутний контур з постійним струмом , розміщений в однорідному магнітному полі паралельно лініям індукції. Магнітне поле діє на кожну сторону рамки, напрями сил Ампера показано на рисунку. Оскільки сторони 2 і 4 розташовані паралельно до ліній індукції магнітного поля, то і , а сили і утворюють пару сил, які створюють обертальний момент навколо вертикальної осі, що проходить через центр рамки:

,

де - довжина бічних сторін рамки.

Обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом:

,

де - площа рамки,

– кут між напрямком сили і елементом струму.

Оскільки магнітним моментом контуру зі струмом називають векторну фізичну величину, чисельно рівну добутку сили струму в контурі на площу рамки і на одиничний вектор нормалі проведений до площини рамки (напрям вектору визначають за правилом правого гвинта відносно напряму струму у контурі):

Тоді в загальному вигляді обертальний момент сил, що діють на контур зі струмом:

.

Обертальний момент сил максимальний, якщо (площина рамки розташована вздовж ліній індукції магнітного поля) і дорівнює нулю, коли . Вміщений у магнітне поле контур зі струмом під дією обертального моменту буде намагатися прийняти таке положення, щоб вектори і стали паралельними і однаково направленими. Таке положення відповідає стійкій рівновазі.

Якщо площина контуру зі струмом перпендикулярна лініям індукції магнітного поля, то (на рис. точками позначено напрям вектора на нас). Сила Ампера, яка у цьому разі діє на кожну сторону контуру зі струмом, лежить у площині контуру і, залежно від взаємного направлення та , буде спрямована назовні або всередину контуру. Тобто контур зі струмом під дією цих сил або розтягуватиметься, або стискуватиметься, але обертальний момент дорівнюватиме нулю.

Плоский контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі, окрім обертальної дії та деформації зазнає ще й додаткових дій, що зумовлюють переміщення контуру в бік збільшення або зменшення магнітної індукції залежно від напряму струму . У випадку зображеному на рис. , контур буде втягуватиметься в область збільшення індукції магнітного поля (переміщуватиметься ліворуч). Результуюча сила з якою магнітне поле втягує або виштовхує контур зі струмом:

,

де – потенціальна енергія контуру зі струмом у магнітному полі.

Контури зі струмом використовують у приладах для вимірювання індукції магнітного поля за відомим значенням обертального моменту сил користуючись формулою .

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 11675; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I.Організаційний момент.
 2. Аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах
 3. Антисталинский заговор: контуры реальности
 4. В этом случае сопротивление контуров будет равно сопротивлению стояков. Чтобы обеспечить горизонтальную устойчивость, достаточно уравновесить сопротивления стояков.
 5. Включение RLC контура под постоянное напряжение
 6. ВНУТРИКОНТУРНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ
 7. Выбор коэффициентов смещения для передач с внешними зубьями. Блокирующие контуры
 8. Действие магнитного поля на контур с током, на магнитную стрелку.
 9. Діелектрики та провідники в електричному полі. Механізми поляризації. Піро-, п’езо- та сегнетоелектрики
 10. ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРАМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС І ЙОГО МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
 11. Задачи водоподготовки и водного режима контуров ППУ.
 12. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутого контура.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.