Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відображення в обліку доходів від основної діяльності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Зміст господарської операції Бухгалтерська проводка
Дт Кт
1. Реалізована продукція покупцям    
2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми одержаного доходу від реалізації продукції    
3. Реалізовано товари покупцям    
4. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми одержаного доходу від реалізації товарів    
5. Реалізовано роботи (послуги) замовникам    
6. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми одержаного доходу від реалізації робіт (послуг)    
7. Списано на фінансові результати доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (без ПДВ)    
8. Надано знижку покупцям по раніше реалізованим товарам    
9. Скоригована сума ПДВ на суму наданої знижки    
10. Повернуто продукцію покупцями    
11. Скоригована сума ПДВ на вартість повернутої продукції    
12. Списано на фінансові результати сума наданих знижок (без ПДВ)    
13. Нарахована страхова премія за договором перестрахування    
14. Повернуто перестраховиками страхову премію за дострокове припинення договору страхування    
15. Щомісячне списання страхової премії на зменшення доходу страхової компанії    

 

 

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства за звітний період використовується рахунок 71 «Інший операційний дохід».

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності.За кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 «Інші доходи» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 522; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I.Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності.
 2. Адаптація в трудовій діяльності поділяється на фізіологічну, психічну, соціальну та професійну.
 3. Актуалізація мотива®раціональна оцінка суб’єктом своєї діяльності®емоції
 4. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 5. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 6. Аналіз занять з образотворчої діяльності
 7. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 8. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності
 9. АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 10. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 11. Аналітичний і синтетичний облік, відображення у звітності
 12. Багатогранність та складність прояву державного управління, що охоплює всі сторони людської діяльності, й визначає системну вимірність його результативності.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.