Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Торпедування свердловин фугасними торпедами
Читайте также:
 1. А.М. Попов
 2. Безпосередні причини.
 3. Виконання цементаційних робіт.
 4. Вимоги до будівництва об’єктів і спорудження комунально -енергетичних мереж
 5. ВИПРОБУВАННЯ ГРУНТІВ
 6. Відвалоутворення.
 7. Водовміщуючі ВР
 8. ВР, що вміщують тротил
 9. Генетична класифікація землетрусів
 10. Деякі непрямі ознаки можливого землетрусу
 11. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ. ПРОБЛЕМИ XXI СТОЛІТТЯ
 12. Екологічний стан водойм України

Перевагою обробки цим методом є можливість більш глибокого по масивові мікроруйнування порід та інтенсивного подрібнення прилягаючої до свердловини частини масиву. Це дозволяє значно збільшити ефективний радіус свердловини, а отже її дебіт.

Однак існує ряд причин, що обмежують застосування торпедування в свердловинній технології.

1. Розміри руйнування г.п. при традиційних методах торпедування відносно невеликі. Навіть при вибухові на малій глибині (до 50-100 м), коли впливом гірського тиску можна зневажити, радіус області руйнувань не більше 15-20 радіусів заряду. Суттєва зміна проникності масиву спостерігається лише в зоні 8-10 rзар.

2. Зростає небезпека пошкодження самих свердловин і оточуючих інженерних споруд.

3. Розміри області руйнувань швидко зменшуються з глибиною вибуху (гірського тиску). Так, при виконанні торпедування на глибині 1-2 км радіус руйнування привиб. зони зменшується вдвічі.

4. Їз зростанням гірського тиску зростають пластичні властивості г.п. і як наслідок, ущільнююча дія вибуху, що призводить до зменшення фільтраційних характеристик оточуючого масиву.

5. При торпедуванні нестійких колекторів можливий наступний винос диспергованого матеріалу в свердловину, утворення корків та нші ускладнення, що призводять до відновлювальних робіт. Потреба в збереженні обсадної колони призводить до зменшення припустимої маси заряду і як наслідок зниження ефективності робіт.

Розрахунки і безпосередні спостереження за зміною дебетів свердловин показують, що при торпедуванні зосередженими зарядами привитійних зон, складених міцними щільними породами із зникомо малим ущільненням вибухом, максимально можливе збільшення дебіту може скласти лише 30-40%.

Таким чином, ефективність застосування енергії вибуху для інтенсифікації гірничих та гірничо-будівельних робіт в свердловинній геотехнології невідривно пов‘язана з розробкою принципово нової технології ведення ВР на якісно новій фізичній основі керування поводженням гірських порід при імпульсних навантаженнях. Вона повинна забезпечити:

- можливість керованої і незворотньої зміни геотехнічних властивостей порід (щільності, міцності, проникності і ін.) не лише в області мікропорушень, що має достатньо високі фільтраційні характеристики, але й за її межами, де рівень навантаження не перевищує межі приужності

- вплив гірського тиску на ці зміни п.б. мінімальним.

Дослідження показують, що гірські породи дуже чутливі до нерівномірності напруженого стану навіть і дограничній області навантажень. При цьому, якщо при статичних режимах ця реакція виявляється під навантаженням в ч/з руйнуючого, то при динамічних навантаженнях вона починається від початку навантажень. Сутність цієї реакції складається в тому, що при G3/G1<0,1-0,2 відзначається випереджуючий розвиток поперечних деформацій, що супроводжується розущільненням і знеміцненням структури породи. В масиві виникає штучна поруватість, абсолютне значення якої залежить від інтенсивності зсувних напружень, тому таке розущільнення структури називають дилатансійним.Важливо, що дилатансійне розущільнення при динамічних навантаженнях носить незворотний характер. Внаслідок цього породи, що перенесли вплив високої нерівномірності, мають проникність значно більш високу, ніж в природному стані. Відповідно змінюються акустичні і міцносні властивості порід.

Задача управління нерівномірністю вибухового навантаження полегшується тим, що потрібний тип напруженого стану масиву повинен бути сформований за межами зони макроруйнування, тобто на відстанях, що перевищують 20-25 rз. На таких відстанях вибухові хвилі є лінійними і їх взаємодія підпорядковується принципові суперпозиції. Це дозволяє використати хвильові взаємодії для керованої зміни нерівномірностівибухового навантаження шляхом вибору кількості взаємодіючих зарядів, їх просторового розташування та порядком ініціювання.

В умовах геотехнологічних свердловин найпростішим є розташування частин зарядів в одній свердловині.

Типи суперпозиції:

 
 

1)

Зростає G11

Зменшується G33

нерівном. ®в 1,5 рази

2)

 
 

G33 – Const

G11 – зростає нерівномірн.

зростає в 1,6-1,75 р.

3) Комбінація цих двох схем.

Нерівномірне зростання в 4-5 разів. Деформ. напруження зрост. в 1,8-2 рази. (1-3 схеми)

Дебіт росте *2 (нафта) , * 6-12 (вода), * 20 (газ).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 163; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.103.239
Генерация страницы за: 0.002 сек.