Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Летальні алелі – це алелі, які, проявляючись у фенотипі, призводять до загибелі організму на тій чи іншій стадії розвитку
Читайте также:
 1. I. Значення серцево-судинної системи для організму
 2. Адаптація 6-річної дитини до нової соціальної ситуації розвитку. Криза 6-7 років.
 3. Амністія можлива і на стадії слідства або дізнання та судового розгляду справи.
 4. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.
 5. Визначення видів діяльності, можливостей їх перспективи розвитку.
 6. Вітаміни – це органічні сполуки різної хімічної природи, які потрібні організму в незначних кількостях для здійснення важливих біохімічних і фізіологічних процесів.
 7. Вміст зольних елементів у живій речовині – біогеохімічна ознака органічної речовини, бо сума зольних елементів – складний результат взаємодії організму з літосферою Землі.
 8. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
 9. Встановіть правильну послідовність дій адміністрації на латентній стадії соціальної напруженості в трудовому колективі
 10. Діти з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 11. Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку
 12. Довжини дуг меридіана та паралелі. Площа сфероїдної трапеції

Якщо від такого схрещування все потомство виявиться однорідним, значить аналізована особина гомозиготна, якщо відбудеться розщеплення, то вона гетерозиготна.

Якщо гомозиготна : АА х аа якщо гетерозиготна: Аа х Аа

Гамети: А а А а А а

Гібриди: Аа Аа, аа

При аналізуючому схрещуванні для потомства гетерозиготної особини характерне розщеплення 1:1.

Визначення генотипів важливе у селекції, у медичній генетиці.

Так, у селекції аналізуюче схрещування застосовують для виявлення гомозиготних за певними ознаками особин, у нащадків яких неможливе розщеплення за фенотипом. В одному господарстві розводили кролів породи шиншила, які мають гарне сіре забарвлення хутра. Але внаслідок схрещування особин із шиншиловим забарвленням хутра між собою часто народжувалися рябі кроленята. Для з'я’ування генотипів кролів їх схрестили у різних варіантах, шиншилових із шиншиловими, рябих із рябими, шиншилових із рябими. Рябі особини виявилися гомозиготними за рецесивною алеллю, а серед шиншилових були і ті, й інші. Щоб позбутися гетерозиготних особин, провели аналізуюче схрещування: тварин із шиншиловим забарвленням спарували із рябими і кролів шиншилового забарвлення, серед потомків яких не було розщеплення за фенотипом, залишили як плідників, а гетерозиготних, які давали розщеплення, вибраковали.

Відхилення від очікуваних результатів розщеплення часто пов’язане з фенотипним проявом летальних генів.

Виявляється, що особини, гомозиготні і гетерозиготні за деякими алелями , можуть мати різну життєздатність.

Так, платинове забарвлення хутра лисиць дуже цінне, воно виникло як мутація і зумовлене домінантною алеллю Р. При схрещуванні платинових лисиць між собою з’являлися особини із сріблястим забарвленням. Спроби вивести гомозиготних платинових лисиць результатів не дали. За допомогою аналізуючого схрещування з’ясували, що всі платинові лисиці гетерозиготні. Крім того, коли сріблястих лисиць парували між собою, або з платиновими, у виводках здебільшого налічувалося 4-5 щенят, а при схрещуванні платинових лисиць між собою – тільки 3-4. Виявилося, що особин, гомозиготних за алеллю платинового забарвлення, взагалі не існує, бо ембріони з таким генотипом гинуть ще на ранніх етапах.

Тобто, на кількісні співвідношення різних фенотипних груп нащадків впливають летальні гени, які проявляючись у фенотипі, знищують організм. Більшість летальних генів рецесивні, і тому спричиняють загибель лише гомозиготних особин.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 10332; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Значення серцево-судинної системи для організму
 2. Адаптація 6-річної дитини до нової соціальної ситуації розвитку. Криза 6-7 років.
 3. Амністія можлива і на стадії слідства або дізнання та судового розгляду справи.
 4. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.
 5. Визначення видів діяльності, можливостей їх перспективи розвитку.
 6. Вітаміни – це органічні сполуки різної хімічної природи, які потрібні організму в незначних кількостях для здійснення важливих біохімічних і фізіологічних процесів.
 7. Вміст зольних елементів у живій речовині – біогеохімічна ознака органічної речовини, бо сума зольних елементів – складний результат взаємодії організму з літосферою Землі.
 8. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
 9. Встановіть правильну послідовність дій адміністрації на латентній стадії соціальної напруженості в трудовому колективі
 10. Діти з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 11. Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку
 12. Довжини дуг меридіана та паралелі. Площа сфероїдної трапеції

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.