Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика споживних властивостей і асортименту пряжі і ниток

Читайте также:
 1. Cудебник 1497 г. Общая характеристика
 2. Cудебник 1550 г. Общая характеристика, система и источники
 3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ “СКОРОЙ ПОМОЩИ”. “СТАРАЯ” И НОВАЯ ДОКТРИНА СМП
 4. II. Характеристика защитных сооружений - 25 мин.
 5. Акцизний збір: загальна характеристика
 6. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) автомобиля
 7. Амплітудна характеристика підсилювача
 8. Аналіз споживчих оцінок асортименту товарів
 9. Банківські платіжні картки (БПК), їхні види та характеристика.
 10. Банковская система: структура и характеристика её элементов.
 11. Біологічні небезпеки та вражаючі фактори. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів
 12. Валюта: види та характеристика.

 

Асортимент пряжі та ниток різноманітний і залежить від бага­тьох чинників.

 

НАТУРАЛЬНІ ШОВКОВІ НИТКИ бувають кількох видів. Шовк-сирець - скручена пухка м'яка нитка, що складається із двох - чотирьох ниток.

Шовк-уток - нитка слабої скрутки (120 кр/м), утвореної з двох - восьми ниток.

Шовк-основа - нитка, скручена із двох складових, кожна з яких поєднує кілька ниток шовку-сирцю і має первинну крутку 600 кр/м. Вто­ринна крутка здійснюється в напрямі, протилежному первинній і ста­новить 550 кр/м.

Муслин - тонка щільна нитка шовку-сирцю, яка має крутку 1500 кр/м. Для зняття напруги муслин запарюють.

Креп - шерехата пружна нитка з шовку-сирцю, крутка якої ста­новить 2500 - 3200 кр/м. Після скручування піддається запарюванню.

Мооскреп - нитка, скручена із двох складових. Одна із ниток крепової крутіш, друга - шовк-сирець.

Хімічні КОМПЛЕКСНІ нитки бувають віскозні, ацетатні, триа­цетатні, капронові, лавсанові, нітронові, хлоринові, пропіленові і ком­біновані. Виготовляють ці нитки кількох видів.

Нитки слабкої крутки мають ] 00 - 200 кр/м і відзначаються гладкою поверхнею та порівняно незначною деформацією.

Нитки середньої (муслинової) крутки мають 600 - 800 кр/м (для капронової нитки 800 - 1400 кр/м) і характеризуються малою товщиною і компактністю.

Нитки крепової крутки на відміну від натурального крепу ма­ють 1500 - 1800 кр/м. Креповій крутці піддаються переважно віскозні й ацетатні нитки (рідше).

Нитки мооскреп мають структуру аналогічну структурі моо-скрегювих шовкових ниток. За складові можна брати однорідні і неод­норідні за природою сировини нитки.

Крім указаних, виготовляють фасонні нитки (спіраль, вуз­ликові тощо) і флірет (капроновий джгут).

ТЕКСТУРОВАНІ НИТКИ отримують з допомогою механічної де­формації готової нитки або у процесі її формування за рахунок не­однорідної структзфи. У текстурованих нитках, одержаних шляхом механічної деформації, звивистість може бути фіксованою (теплом, хі­мікатами тощо) або нефіксованою.

Залежно від способу одержання й основної властивості (роз­тяжності) текстуровані нитки поділяють па три групи: нєрозтяжні, розтяжні і високорозтяжні.

Нерозтяжні нитки (розтяжність до 30 %) отримують шляхом дії турбулентних повітряних (парових) потоків. Із нсрозтяжних текс­турованих ниток найбільш розповсюджені петельні питки: одиничні (аерон), комбіновані, фасонні тощо.

Одиничні нитки (аерон) отримують аеродинамічного обробкою одиничної комплексної нитки. Води відрізняються збільшеною тов­щиною за рахунок петель, утворених із елементарних ниток зовніш­нього шару вихідних ниток.

Комбіновані нитки складаються з двох ниток - стрижньової і нагнаної. Петельна структура поверхні комбінованих ниток створю­ється за рахунок нагнаних.Фасонні нитки, так само як і комбіновані,складаються із двох ниток, але на відміну від перших, нагнані нитки подаються з пуль­суючою швидкістю, утворюючи тим самим переміщуваний, ефект об'ємності.

Розтяжні нитки (розтяжність до 100 %) за способом одер­жання розподіляють на вироблені скручуванням з дворазовою тепло­вою обробкою (мелан, белан, мерон та ін.); протягуванням крізь грань з дворазовою тепловою обробкою (аджилон С та ін.); пресуванням у тепловій камері (ожилон, гофрон та ін.); розпусканням стабілізованого трикотажу.

До розтяжних текстурованих ниток належать такі:

Гофрон - нитка, звивистість якої утворюється за рахунок тис­нення обертових гладких металевих дисків. Розплюснута після проходження поміж дисками комплексна нитка пресується і після зги­нання набуває звивистості, яку фіксують теплом. Гофрон виготов­ляють переважно із поліамідних та поліефірних комплексних ниток.

Мерон - нитки, отримані з ниток еластик шляхом їх моди­фікації, що передбачає збереження підвищеної об'ємності зі змен­шенням розтяжності.

Внаслідок такої обробки змінюється внутрішня структура во­локна, фіксується форма і підвищується стійкість розмірів нитки, тобто зменшується розтяжність. Нитки мерон, на відміну від ниток еластик, придатні для виготовлення виробів з більш стійкою формою і структурою.

Мелан ~ нитки, подібні до ниток мерон, але виготовлені із лав­санових комплексних ниток. Мерон і мелан можуть мати різну тов­щину і різну кількість елементарних ниток.

Ожилон - об'ємно-джгутові текстуровані комплексні капро­нові або пропіленові нитки. їх одержують методом пресування джгута елементарних ниток двома гладкими металевими дисками, що при­тиснуті з певною силою один до одного і обертаються в зустрічному напрямі. Після чого джгут піддається гофруванню у камері і скручу­ванню. Ожилон має підвищену товщину і звивистість.

Ацетатні текстуровані нитки -акон, комелан і комбіновані.

Акон - це сукана ацетатна і капронова нитка, що піддавалася крутці (1500 кр/м) і термофіксації. Після чого її розкручують до 1650 кр/м і сукають з підкручуванням 130 - 140 кр/м у дві високо-об'ємні нитки протилежних круток.

Комелан ~ нитка, подібна до крутки нитки акон, але одержана безперервним способом в одному циклі.

Комбіновані - нитки, що вміщують 93 % ацетатних і 7 % кап­ронових ниток. Об'ємність надається лише ацетатним ниткам, які по­тім обкручуються гладкими капроновими нитками.

високорозтяжні нитки (розтяжність до 500 %)

До високорозтяжних ниток слід також віднести високооб'ємні нитки, отримані способом розпускання застабілізованого трикотажу..

До високорозтяжних текстурованих ниток відносять еластик та рилон.

Еластик має високу об'ємність (до 300 % і більше порівняно з вихідною ниткою) і розтяжність (300 - 400 %).

Рилон - це звиті нитки зі спіралеподібною структурою, одер­жаною за рахунок різної деформації шарів матеріалу попередньо на­грітого волокна, яке протягують по грані холодного

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація пряжі і ниток | Синдромне декодування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 846; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.