Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мімічні м'язи

М'ЯЗИ, ЩО ОПУСКАЮТЬ НИЖНЮ ЩЕЛЕПУ

М'ЯЗИ, ЩО ВИСУВАЮТЬ НИЖНЮ ЩЕЛЕПУ

Бічний крилоподібний м'яз (шл. 12, а, б — див. ко­льорову вклейку) розташований у підскроневій ямці збоку від присереднього крилоподібного і проходить майже в горизонтальному напрямку. Має дві го­ловки — верхню (меншу) і нижню. Верхня головка починається від підскроне­вої головки і підскроневого гребеня великого крила крилоподібної кістки. М'я­зові пучки обох головок сходяться, тягнуться убік і назад та прикріплюються до передньої поверхні шийки нижньої щелепи, суглобової капсули й суглобо­вого диска скронево-нижньощелепного суглоба.

Функція. Під час двобічного скорочення дуже висуває нижню щелепу, відтягує вперед суглобову капсулу й суглобовий диск скронево-нижньощелепно­го суглоба, під час однобічного — зміщує нижню щелепу в протилежний бік.

Щелепно-під'язиковий м'яз — дериват першої глотко­вої дуги — з кожного боку має вигляд пластинки трикутної форми, пучки якої, почавшись від щелепно-під'язикової лінії, прямують досередини й назад і з пучками протилежного боку утворюють по присередній лінії шво, а задні пуч­ки прикріплюються до тіла під'язикової кістки. Цей м'яз утворює головну час­тину (діафрагму) дна порожнини рота.

Двочеревцевий м'яз розвивається з мезенхіми першої (пе­реднє черевце) і другої (заднє черевце) глоткових дуг.

М'язові пучки переднього черевця починаються у двочеревцевій ямці ниж­ньої щелепи, звідси прямують назад і назовні до під'язикової кістки.

Заднє черевце, почавшись від соскоподібної вирізки скроневої кістки, про­ходить вперед і донизу, переходячи в сухожилок, яким з'єднується з переднім черевцем. Сухожилок м'язів фіксується до тіла і великого рогу під'язикової кістки сполучнотканинною петлею.

Підборідно-під'язиковий м'яз — дериват вентральних м'язів. Починається від підборідної ості нижньої щелепи, розташовується над щелеп­но-під'язиковим м'язом і прикріплюється до тіла під'язикової кістки.

Мімічні м'язи за своєю функцією мають багато спільного із жувальними. Вони беруть участь у вживанні їжі і формуванні звуків, у захопленні їжі, утри­муванні її у присінку ротової порожнини. Особливо важлива роль цих м'язів в акті смоктання і вживання рідкої їжі. Вони також сприяють чіткому вимовлян­ню звуків і виконанню інших функцій ротової порожнини — ковтання, позіхан­ня тощо.

У медицині аналіз діяльності мімічних м'язів має велике діагностичне зна­чення. Відомо, що больові відчуття знаходять відображення у вигляді обличчя Гіппократа.

М'яз сміху відтягує кут рота дозовні і призводить до утворен­ня ямки сміху. М'яз, що піднімає верхню губу, вплітається в коловий м'яз рота, він піднімає верхню губу і підтягує крило носа.

М'яз, що опускає нижню губу, тягне нижню губу донизу. Великий виличний м'яз тягне кут рота доверху і донизу. М'яз, що піднімає кут рота, тягне кут рота догори і дозовні. М'яз, що опускає кут рота, тягне кут рота донизу і дозовні. Коловий м'яз рота звужує ротову щілину і витягує губи допереду. Різцевий м'яз верхньої губи відтягує кут рота досередини і догори. Різцевий м'яз нижньої губи відтягує кут рота медіально і донизу. Підборідний м'яз піднімає і зморщує шкіру підборіддя, витягує нижню губу допереду. Щічний м'яз відтягує кут рота вбік, притискає щоки до зубів.

7. Матеріали активізації студентів під час викладення лекції:

1.Клінічні стоматологічні матеріали (цементи для фіксації незнімних протезів, пасти для фіксації знімних протезів, антисептичні та дезодорувальні засоби тощо), їх характеристика, термін та умови зберігання.2.Огляд стоматологічних матеріалів, які використовуються для виготовлення зубних протезів та ортодонтичних конструкцій (відбиткових матеріалів, матеріалів для виготовлення моделей, восків, металів та їх сплавів, абразивних матеріалів, стоматологічного фарфору, полімерів тощо).3.Взаємодія стоматологічних матеріалів з організмом пацієнта. Профілактика реакцій на зубні протези та ортодонтичні конструкції.4.Протиінфекційний захист лікаря. Література: Фліс П.С. Ортодонтія. — Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. Власенко А.З., Стрелковський К.М. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів. — К.: Здоров’я, 2005. Удовицька О.В. Дитяча стоматологія. — К.: Здоров’я, 2000. Стрелковський К.М., Філіпчик Й.С., Варава Г.М. Ортодонтія і технологія виготовлення ортопедичних конструкцій для дітей. — К.: Здоров’я, 1997. Стрелковський К.М., Варава Г.М. Техніка виготовлення щелепно-лицьових протезів. — К.: Вища школа, 1992.

Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. — К.: Книга плюс, 2001

б) по темі наступної лекції

Література: Фліс П.С. Ортодонтія. — Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія. — К.: Книга плюс, 2001. Мастеров Ю.І., Скрипнікова Т.П., Семенець В.Г. Захворювання зубів і порожнини рота. — Полтава, 2002.

 


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мязи, що піднімають нижню щелепу | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 766; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.