Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДОДАТКИ
Читайте также:
  1. Додатки
  2. ДОДАТКИ
  3. ДОДАТКИ
  4. ДОДАТКИ
  5. Додатки — невід’ємна частина розпорядчого документа.

Власних можливостей. Важливо визначити, чи до

снаги конкретна ціль цьому журналістові, редакції, в

якій він працює? Це не означає, що в разі негативної

відповіді треба <вакривати тему». Якраз тема може

залишатись, іншою має стати ціль (наприклад, стати

проміжною до наразі недосяжної).

Урахувавши всі три групи чинників, журналіст може правильно

сформулювати ціль журналістської акції. А правильно сформульована ціль,

як уже згадувалось, - передумова ефективності. Загалом же побудований на

соціологічних засадах програмно-цільовий підхід до

журналістикиприводить до висновку, що ефективність

починається зі знання аудиторії, вміння правильно

визначити ціль і точно вибрати засоби її досягнення.

Високої ефективності досягти неможливо

без сплаву таланту зі знаннями.

Запитання для самоконтролю

1. Чому визначення ефективності журналістики важливе для

практики?

2. Яка головна вимога до ефективного тексту?

3. Що спричинило зведення в абсолют інформаційної функції?

4. У чому суть принципу вимірювання ефективності журналістики?

5. Які головні положення методики визначення ефективності?

6. Чи існує взаємозв'язок між ціллю та ідеєю тексту? У чому

його суть?

рис обличчя і привертає увагу до його переваг» - саме так твердять віза-

жисти, переважна більшість із яких - чоловіки.

Натомість пересічний чоловік, який не.має стосунку до «світу високої

моди», часто стверджує, що косметика лише псує жіноче обличчя,

деформує природну красу. Водночас тим же чоловікам подобаються актриси,

манекенниці, зірки естради, а усі вони... користуються косметикою

для створення щораз іншого іміджу, через який прогледіти «природну

красу» важко, а то й не можливо зовсім. Отож у чому суть цього

парадоксу (суперечність, яка існує в соціальній дійсності), чи потрібен

усе-таки жінці макіяж, якщо- потрібен, то коли, у яких кількостях,

пропорціях та кольоровій гамі (проблема)?

Метою проведення соціологічного дослідження на тему «Чоловічий

погляд на жіночий макіяж» є вивчення поглядів та смаків «сильної

половини» щодо жіночої декоративної косметики, їхнє ставлення до жіночого

«бажання стати красивою за допомогою тонального крему, помади,

туші для вій тощо». Саме ці погляди, а також зовнішній вплив на них

(пропаганда макіяжу в ЗМІ, «виховання» дружин, сестер, коханих тощо),

внутрішні ціннісні орієнтації чоловіків є об'єктом дослідження. Предметом

дослідження є носії проблеми - чоловіки різних вікових категорій, із

різною освітою та соціальним статусом. Відтак завданням КСД є конкретні

поради жінкам: бути чине бути, тобто накладати грим, чи ні.Гіпотеза конкретного соціологічного дослідження полягає у твердженні:

«Жінці, особливо молодій, не потрібна декоративна косметика, найкращий

грим - той, з яким вона народилась, тобто «натуральний» вигляд».

Процедурний розділ

Методом збору інформації для проведення конкретного соціологічного

дослідження на тему «Чоловічий погляд на жіночий макіяж» буде

соціологічне інтерв'ю. Цей метод обрано тому, що: 1. Порівняно невелика

кількість людей, яких потрібно опитати; 2. Вплив навколишнього

середовища, який може зменшити інтерв'юер, суттєвіший за вплив на респондента

самого інтерв'юера.

Метод обробки інформації - ручний. Обраний тому, що: 1. Дослідження

проводитиметься на невеликій вибірці. 2. Зібрана інформація

не потребує складного аналізу.

Обробка інформації передбачає: перевірку гіпотези й типологічний

аналіз одержаної інформації. Крім того, на основі результатів дослідження

соціолог складатиме звіт, а також він (тобто «соціолог-інтерв'ю-

ер-журналіст-студент» у одній особі) за результатами звіту писатиме

журналістський матеріал.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.