Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз результатів. За допомогою методики, яку запропонував А
Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 8. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 9. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз виробничого левериджу
 12. Аналіз витрат за економічними елементами

Обробка результатів

Опитувальник

Завдання 1

За допомогою методики, яку запропонував А. А. Реан, визначте власну мотивацію успіху і побоювання невдачі. Подано за: Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2006. — С. 283—284.

Інструкція досліджуваному: «Вам пропонується тест, який включає 20 тверджень. Даючи відповіді на твердження, вам потрібно відповісти «так» або «ні». Намагайтеся уявити типову ситу­ацію, яка випливає із змісту запитання, і давайте першу відповідь без тривалих й особливих роздумів. Перевагу надавайте тій відповіді, яка першою спадає на думку».

1. Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.

2. У діяльності активний.

3. Схиляюся до проявів ініціативи.

4. Під час виконання відповідальних завдань намагаюся по можли­вості віднайти причини відмови від них.

5. Часто обираю крайнощі: або занижено легкі завдання або нереально важкі.

6. При зустрічі з труднощами, зазвичай, не відступаю, а шукаю шляхи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

9. Під час виконання досить важких завдань в умовах обмеженості часом результативність моєї діяльності погіршується.

10. Я схильний проявляти наполегливість при досягненні мети.

11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить тривалу перспективу.

12. Якщо я ризикую, то помірковано.

13. Я не дуже наполегливий при досягненні мети, особливо якщо відсутній зовнішній контроль.

14. Надаю перевагу ставити перед собою середні за важкістю або трохи завищені, але досяжні цілі.

15. У разі невдачі під час виконання завдання його привабливість для мене знижується.

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Надаю перевагу плануванню свого майбутнього лише на найближчу перспективу.

18. Піж час роботи в умовах обмеженості часом результативність діяльності у мене покращується, навіть якщо завдання є досить важким.

19. У разі невдачі я, зазвичай, не відмовляюся від поставленої мети.

20. Якщо я сам обрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість лише зростає.

Один бал отримують відповіді «так» на твердження 1—3, 8, 10—12, 14, 16, 18—20 і відповіді «ні» на твердження 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. Підраховується загальна кількість балів.

Якщо досліджуваний набрав від 1 до 7 балів, то діагностується мотивація на невдачу (побоювання невдачі). Якщо він набирає від 14 до 20 балів — діагностується мотивація на успіх (сподівання на успіх). Якщо кількість набраних балів у межах від 8 до 13, тоді потрібно вважати, що мотиваційний полюс є невираженим. При цьому, якщо у досліджуваного 8—9 балів, то його мотивація ближча до уникнення невдачі, якщо 12—13 балів — ближ­че до спрямованості на успіх. 

Заняття 4. Характеристика підприємницького
ризику

4.1. Підприємницький ризик та його види.

4.2. Чинники підприємницького ризику.

 

Рекомендована література

 

1. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности // Thesis. — 1994. — Вып. 5. — С. 12—28.

2. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2006. — 408 с.

3. Сірий Є. В. Ризик у підприємницькому середовищі: проблема дефініції // Український соціум. — 2006. — № 3—4(14—15). — С. 53—64.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 186; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.91.203.233
Генерация страницы за: 0.002 сек.