Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз результатів

Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 8. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 9. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз виробничого левериджу
 12. Аналіз витрат за економічними елементами

Якщо ви обрали 8 і більше відповідей під № 1 — у вас є всі здібності для того, щоб стати підприємцем. Якщо ні, то в процесі роботи у вас виникатиме більше проблем, ніж бажано. Залучіть допомогу досвідчених партнерів, які зможуть компенсувати ваші недоліки. Якщо ви 5 і більше разів зупинилися на відповідях під № 3, краще не беріться за справу взагалі. Не ускладнюйте життя ані собі, ані потенційним партнерам.

Заняття 9. Нормативна саморегуляція та соціальна
ефективність підприємництва в Україні

9.1. Моральні норми людської порядності в соціально-еконо­мічній сфері.

9.2. Цивілізаційні перспективи розвитку українського підприємництва.

9.3. Підприємницькі настанови населення України.

 

Рекомендована література

 

1. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. — К.: ИС НАНУ, 1995. — 185 с.

2. Головаха Є. Феномен «аморальної більшості» в українському суспільстві: пострадянська трансформація масових уявлень про норми соціальної поведінки // Україна-2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАНУ, 2002. — С. 460—468.

3. Рахманов О. А. Підприємництво як феномен культури (порівняльний аналіз західної та української моделей розвитку) // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання): матеріали міжнародної науково-методологічної конференції, 26—27 квітня 2000 р. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 278—281.

4. Рахманов О. Нормативна саморегуляція та соціальна ефективність підприємництва крізь призму масової свідомості: кроскультурний аналіз // Український соціум. — 2006. — № 6. — С. 46—54.

5. Рахманов О. А. Чи хотіли б ви відкрити власну справу? // Віче. — 2006. — № 23—24. — С. 44—46.

 

Завдання 1

Визначте свою схильність до підприємництва за допомогою тесту, розробленого фахівцями бізнес-школи Даремського університету (Великобританія). Це тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST — GENERAL ENTERPRISING TENDENCY), який дає змогу визначити вашу потребу в досягненні, в незалежності, творчі здібності, схильність до ризику, цілеспрямованість.

Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)

Подано за: Ділова активність. — Львів: Аз-Арт, 2001. — С. 26—32.

Інструкція досліджуваному: Тест містить 54 твердження. Прочитайте їх уважно. Якщо ви погоджуєтеся з твердженням, то в бланку відповідей у клітині обведіть «А», що розміщена під порядковим номером твердження, на яке ви відповідаєте. Відповідно, якщо ви не погоджуєтеся з твердженням, обведіть у цій самій клітині літеру «В». У тесті немає правильних чи неправильних відповідей. Свою думку висловлюйте вільно й відверто, тільки в такому разі ви отримаєте достовірні дані щодо своїх психологічних особливостей. Краще давати ту відповідь, яка перша спаде на думку. Час, відведений на заповнення цього тесту, 10 хв. Якщо все зрозуміло, починайте відповідати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Аналіз результатів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 275; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.002 сек.