Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перелік основних видів соціальних послуг подано у ст. 55 ЗУ « Про соціальні послуги»
Читайте также:
 1. АГЕНТ 3 ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗМШ
 2. Акцизний збір, як один із видів непрямих податків, його податкове регулювання.
 3. Амортизація основних засобів
 4. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
 5. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 6. Аналіз собівартості окремих видів продукції
 7. БРОКЕР СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 8. Бухгалтерський облік – одна з основних функцій управління.
 9. Вибуття основних засобів
 10. Види і методи контролю у сфері послуг
 11. Види послуг готелю.
 12. Види соціальних небезпек

Система соціального забезпечення, як система соціальних заходів передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Визначаються джерела фінансування соціального забезпечення.

Систему соціального забезпечення необхідно відмежувати від суміжних галузей, і насамперед, від трудового і адміністративного та інших галузей права. Трудові відносини виникають раніше відносин по соціальному забезпеченню або існують поряд з ними.

Лекція № 2 Організаційні засади соціального забезпечення.

Ще одним видом соціального забезпечення, що є об’єктом соціального забезпечення є соціальне обслуговування.

Соціальні пільги є додатковим соціальним забезпеченням особи. Вони надаються їй незалежно від будь – яких інших видів соціального забезпечення.

За характером усі соціальні пільги можна поділити на:

- житлово – комунальні;

- медико – реабілітаційні;

- транспортні;

- соціально – побудові;

- пенсійні;

- соціально – трудові.

Соціальне обслуговування визначається як діяльність державних органів чи уповноважених державою установ щодо надання громадянам соціально – побутових, соціально – медичних, психолого – педагогічних, соціально правових послуг та матеріальної допомоги з метою їх адаптації та реабілітації.

 

Питання:

1. Система соціального забезпечення.

2. Державні та недержавні соціальні служби в Україні.

3. Законодавство щодо організації та діяльності соціальних служб.

4. Принципи і функціональне призначення соціальних служб.

 

1. Система соціального забезпечення має свою структуру, засновану на певних закономірностях, елементах, її утворюючих - інститутів, норм права.

Складовими соціального забезпечення є пенсійне забезпечення, забезпечення грошовими допомогами, соціальне обслуговування.

Право соціального забезпечення стикається з адміністративним правом у сфері управління соціальним захистом населення.

Так, через владно – організаційні відносини, врегульовані адміністративним правом, визначається соціальна політика держави у сфері соціального забезпечення:

- приймаються нормативні акти, що встановлюють умови, розмір і порядок надання забезпечення;

Під складними життєвими обставинами розуміють обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 123; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.