Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Шорсткість поверхні і методи її оцінки


 

Якість поверхні деталі машини визначається геометричними характеристиками і фізико-механічними властивостями поверхневого шару. Поверхню, що обмежує деталь і відокремлює її від навколишнього середовища, називають реальною поверхнею.

Номінальна поверхня - ідеальна поверхня, номінальна форма якої задана кресленням чи іншою технічною документацією.

Геометричні характеристики якості обробленої поверхні визначаються відхиленнями профілю реальної поверхні від номінальної. Ці відхилення можна підрозділити на три різновиди: шорсткість, хвилястість, відхилення від правильної геометричної форми.

Терміни і визначення щодо параметрів шорсткості поверхні встановлені ГОСТом 25142-82.

Шорсткістю поверхні називають сукупність нерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділених за допомогою базової довжини (рисунок 3.13 ).

 
 

 


Рисунок 3.13 - Елементи шорсткості поверхні

 

Базова довжина l - довжина базової лінії, яка використовується

для виділення нерівностей, що характеризують шорсткість поверхні.

Базова лінія (поверхня) - лінія (поверхня) заданої, геометричної форми, певним чином проведена щодо профілю (поверхні) і, що служить для оцінки геометричних параметрів поверхні.

Значення параметрів шорсткості поверхні визначаються від єдиної бази, за яку взята середня лінія m . Середня лінія m - базова лінія, що має форму номінального профілю і проведена так, що в межах базової довжини середньоквадратичне відхилення профілю до цієї лінії мінімальне (рисунок 3.13).

Шорсткість поверхні оцінюється на довжині L, що може містити одну чи декілька базових довжин (l).

Значення базової довжини вибирають з ряду : 0,01; 0,03;0,08; 0, 25; 0, 80; 2,5; 8; 25 мм.

Відхилення профілю - відстань між будь-якою точкою профілю і середньою лінією.

Параметри і характеристики шорсткості поверхні (рисунок 3.13) встановлені ГОСТом 2789-73.

Лінія виступів профілю - лінія, що є еквідистантою відносно середньої лінії і проходить через вищу точку профілю в межах базової довжини. Лінія западини профілю - лінія, що є еквідистантою відносно середньої лінії і проходить через нижчу точку профілю в межах базової довжини.

Встановлено шість параметрів шорсткості поверхні.

1 - середнє арифметичне відхилення профілю - середнє арифметичне з абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини

, (3.11)

де l- базова довжина, n- число обраних точок на базовій довжині.

2 Rz - висота нерівностей профілю за десятьма точками - сума середніх абсолютних значень висот п'яти найбільших виступів профілю і глибини п'яти найбільших западин у межах базової довжини, (3.12)

де Урi - висота i-го найбільшого виступу профілю; Уvi - глибина i-ї найбільшої западини профілю.

3Rmax - найбільша висота нерівностей профілю - відстань між лінією виступів профілю і лінією западин у межах базової довжини l.

4 Sm - середній крок нерівностей профілю - середнє значення кроку нерівностей профілю в межах базової довжини

, (3.13)

де n- число кроків у межах базової довжини l; Smi - крок нерівностей профілю, який дорівнює довжині відрізка середньої лінії, що обмежує нерівність профілю.

5S - середній крок місцевих виступів профілю - середнє значення кроку місцевих виступів профілю в межах базової довжини

, (3.14)

де n- число кроків нерівностей по вершинах у межах базової довжини l; Si - крок нерівностей профілю по вершинах, який дорівнює довжині відрізка середньої лінії між проекціями на неї двох найвищих точок сусідніх місцевих виступів профілю.

6- відносна опорна довжина профілю - відношення опорної довжини профілю hр до базової довжини l:

tр= hр /l. (3.15)

Опорна довжина профілю hр - сума довжин відрізків bi у межах базової довжини, що відтинаються на заданому рівні P в матеріалі профілю лінією, яка еквідистантна до середньої лінії m:

. (3.16)

Значення параметрів шорсткості поверхні Ra, Rz, Rmax, Sm, tp наведені в ГОСТі 2789-73. На практиці рекомендується використовувати значення параметрів Ra, тому що зразки для порівняння параметрів шорсткості поверхні виготовляють саме за цим параметром.

ГОСТ 2.309-73 встановлює позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях виробів.

У позначенні шорсткості поверхні, вид обробки якої конструктор не встановлює, застосовують знак, зображений на рисунку 3.14. У позначенні шорсткості поверхні, що утворюється при видаленні шару матеріалу (гострінням, фрезеруванням, свердленням, шліфуванням, поліруванням, травленням і ін.), використовують знак, зображений на рисунку 3.15. У позначенні шорсткості поверхні, що утвориться без видалення шару матеріалу (литтям, куванням, об'ємним штампуванням, прокатом, волочінням і ін.), застосовують знак, зазначений на рисунку 3.16. Цей же знак застосовують для позначення поверхонь, що не підлягають обробці, тобто залишаються в стані вихідної заготовки.

 
 

 

 


Рисунок 3.14 Рисунок 3.15 Рисунок 3.16

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні чинники, що впливають на точність обробки | Вплив якості поверхні на експлуатаційні властивості деталей машин

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 174; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. V. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 3. VIIІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. А в 2008 году по результатам такого анализа среди 50 стран мира по этой же методике МЭФ Россия была «перемещена – на 38 место.
 5. Або певні психологічні феномени: методи релаксопедії, гіпнопедії, сугестопедії, активізації резервних можливостей особистості.
 6. Адміністративний та навчальний методи супервізії в менеджменті соціальної роботи.
 7. Активні методи
 8. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ
 9. Базові методичні категорії: метод, підхід, методичний прийом у навчанні НМ учнів молодшого шкільного віку.
 10. БЕЗПЕЧНІ МЕТОДИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ.
 11. Бизнес-план. Методика составления.
 12. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.