Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оборотність оборотних активів

Читайте также:
 1. Адміністративний арешт активів.
 2. Амортизація нематеріальних активів
 3. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів
 4. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності.
 5. Бухгалтерський облік інших необоротних активів
 6. Вибуття нематеріальних активів
 7. Вимоги до розкриття у фінансових звітах активів. Сутність кредитних операцій
 8. Де Н – норматив оборотних коштів для сировини, матеріалів і
 9. Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для погашення заборгованості, визнаної банком безнадійною щодо отримання.
 10. Доходність фінансових операцій та оцінка фінансових активів
 11. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів
 12. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизаціїШвидкість обороту оборотних коштів підприємства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство.

Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних коштів може свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення маси оборотних активів.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних коштів може вказувати на такі негативні тенденції:

- нагромадження запасів готової продукції на складі внаслідок зменшення попиту на неї;

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт і послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних коштів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки оборотних активів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку та інше.

На тривалість знаходження коштів в обігу впливають чинники як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.

До зовнішніх чинників відносять:

- сфера діяльності підприємства (галузева належність підприємства)Ж

- масштаби підприємства

- економічна ситуація в державі

- фінансово-господарська діяльність.

До внутрішніх чинників відносять:

- цінова політика підприємства

- структура активів

- структура пасивів.

Для оцінки обертання ОК використовують такі показники:

- коефіцієнт обертання (оборотності)

- тривалість одного обороту

- коефіцієнт закріплення оборотних коштів.

Коефіцієнт обертання оборотних активів:

Коб = Vp / ОК (5.1)

Vp – виручка від реалізації;

ОК – середня величина оборотних активів

Коефіцієнт показує кількість оборотів (кількість операційних циклів), що здійснюють оборотні активи за повний період (рік, квартал) і характеризує обсяг продукції виготовлений на 1 грн. вкладену в оборотні активи.

Тривалість одного обороту оборотних активів:

Тоб = ОК * Т / Vp (5.2)

 

T – тривалість звітного періоду, що аналізується. Як правило це рік або квартал (в днях). Дуже часто річне значення Т приймають не 365 днів а 360.

По суті тривалість одного обороту оборотних активів відображає тривалість операційного циклу.

Коефіцієнт закріплення:

Кз.об.к. = ОК / Vp = 1 / Коб (5.3)

Коефіцієнт показує величину оборотного капіталу на грошову одиницю реалізації продукції.

Прискорення обертання капіталу сприяє скороченню потреби в оборотних коштах при стабільному обсягу виробництва(абсолютне вивільнення оборотних коштів), або може сприяти і приросту обсягів виробництва і продажу при незмінній величині оборотних активів (відносне вивільнення). В результаті покращується фінансовий стан підприємства, покращується його платоспроможність.Сповільнення обертання оборотних коштів веде до потреби в залученні додаткових коштів для продовження господарської діяльності.

Величину абсолютного вивільнення (залучення) оборотних коштів розраховують через вивільнення оборотного капіталу з обігу з використанням величини оборотних коштів за зведений та базисний періоди та через вивільнення оборотного капіталу з обігу з використанням тривалості 1 обороту оборотних коштів

ΔОКа = ОК0 – Кvp * ОК1 = (Тоб0 – Тоб1) * Vр0 / Т (5.4)

Кvp = Vp0 / Vp1 – коефіцієнт зростання продукції (коефіцієнт виробничої реалізації)

Індекси 1 та 0 відповідно означають значення показників в звітному т а базовому (попередньому) періодах.

Величину відносного вивільнення (залучення) оборотних активів розраховують

ΔОКв = Кvp * ОК1 – ОК1 (5.5)

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1473; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.77.124
Генерация страницы за: 0.01 сек.